Ενδοεταιρική Εκπαίδευση


To IST College αντιλαμβανόμενο την όλο και αυξανόμενη ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών επιχειρήσεων δημιούργησε προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΑ ως προς την ποιότητα του αντικειμένου τους , το εκπαιδευτικό υλικό , τις εξετάσεις τους αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό τους με το σχήμα ποιότητας εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL – επιπέδου ADVANCED.

Έτσι έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο Diplomas σε όλο το φάσμα που αφορά μία επιχείρηση. ( Digital Marketing  – Business – Secretary – Logistics – Accounting – Banking – Finance κλπ) σε προγραμματισμένα τμήματα με σκοπό οι συμμετέχοντες να αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην εργασία τους.

Παράλληλα, μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική ανάγκη προκύψει σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη μας και με την συμμετοχή του εκάστοτε εισηγητή, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε από κοινού TAILOR MADE προγράμματα προσανατολισμένα στις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Η πολυετής εμπειρία μας και η εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει το σύνολο των μεγαλυτέρων Ελληνικών επιχειρήσεων για την εκπαίδευση των στελεχών τους μας δίνει τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε εκπαιδευτική σας ανάγκη.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να επιδοτηθούν ως και 100 % από το ΛΑΕΚ 0,24% ενώ το σύνολο των εκπαιδευτικών αντικειμένων μπορεί να διεξαχθεί και με e-learning μέσω της υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.