Προκήρυξη Υποτροφιών

Προκήρυξη Υποτροφιών

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» προσφέρει τρεις υποτροφίες, πλήρους φοίτησης, σε προπτυχιακά προγράμματα (Bachelors) του IST College, τριετούς διάρκειας, σε τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2019-20.

H προκήρυξη των υποτροφιών έχει αναπτυχθεί για την υποστήριξη οικονομικά ασθενέστερων τελειόφοιτων μαθητών λυκείου, προκειμένου ανεμπόδιστα να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές στο αντικείμενο που επιθυμούν και γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδύουμε στα ταλέντα μας και στις δεξιότητές μας: Το κλειδί για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Brand yourself, brand your future».

Οι υποτροφίες αφορούν στα παρακάτω προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στην Αθήνα από το IST College σε συνεργασία με το Glyndwr University της Μεγ. Βρετανίας:

· BA Business

· BA Hospitality, Tourism and Event Management

· BSc Computer Science

· BSc Psychology

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τις τρεις (3) υποτροφίες υποβάλλοντας την σχετική αίτηση συμμετοχής τους στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του κολλεγίου (www.ist.edu.gr).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να είναι Μαθητές της Γ’ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (ώστε στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς να διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου). Η υποτροφία θα δοθεί με επιλογή, βάσει των κριτηρίων και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ενότητα: «Κανονισμός – Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Επιλογή των Τριών (3) Προπτυχιακών Υποτροφιών» και οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιασθούν σε συνέντευξη με την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών, εφόσον κληθούν.

Η καταληκτική ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής και όλων των σχετικών δικαιολογητικών είναι η 10η Ιουλίου 2020.

 

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για τις Τρεις Πλήρεις Προπτυχιακές Υποτροφίες του Ιδρύματος Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ»

Η Επιτροπή Χορήγησης Υποτροφιών του IST College αποφάσισε την Παράταση της  Προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων, στο πλαίσιο της προκήρυξης για τη χορήγηση  τριών (3) προπτυχιακών Υποτροφιών πλήρους φοίτησης από το Ίδρυμα Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ», έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

Όλα τα κριτήρια, κανονισμοί, προϋποθέσεις και τρόποι κατάθεσης των αιτήσεων, παραμένουν ίδια, όπως ακριβώς αναφέρονται στην αρχική προκήρυξη.

Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020

Επιτροπή Χορήγησης Υποτροφιών  IST College

 

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα ονόματα των δικαιούχων υποτρόφων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του IST College www.ist.edu.gr στις 31 Ιουλίου 2020.

Πατήστε στο ακόλουθο link για: Κανονισμός-Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά

Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε εδώ.

Οδηγίες & Συμβουλές για την Υποβολή της Αίτησης

1) Τα δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής μπορείτε να τα στείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση scholarships@ist.edu.gr ή αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τους ή ταχυδρομικώς – στη διεύθυνση: IST College, Λ. Συγγρού 68, Αθήνα ΤΚ 11742

2) Ο φάκελος κάθε υποψηφίου θα πρέπει να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

3) Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής στο scholarships@ist.edu.gr παρακαλούμε να σημειώνετε στο subject του e-mail: ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ»

4) Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του κολλεγίου IST, ο φάκελος που θα κατατίθεται θα αναγράφει τα εξής:

Προς:
IST College
Επιτροπή Χορηγιών Υποτροφιών
Λ. Συγγρού 68,
Αθήνα ΤΚ 11742

(Για την Υποτροφία «ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ»)

5) Η Αίτηση Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένη (ΕΔΩ), την κατεβάζετε, την συμπληρώνετε και την στέλνετε μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, με τον τρόπο που θα επιλέξετε (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου)

6) H Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται και από φωτογραφία του υποψηφίου υποτρόφου. (Αν στείλετε την αίτηση ηλεκτρονικά, θα επισυνάψετε ηλεκτρονικά μία φωτογραφία σας)

7) Όλα τα δικαιολογητικά που θα σταλούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου pdf ή jpg

8) Οι φάκελοι που θα σταλούν ταχυδρομικώς θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 10 Ιουλίου 2020.

9) Για να αποφύγετε οποιαδήποτε παράληψη ή λάθος, πριν αποστείλετε με οποιονδήποτε τρόπο την αίτηση συμμετοχής σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θυμηθείτε να ελέγξετε την κατάσταση των δικαιολογητικών που αναφέρεται στην ενότητα 8) Δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής του Κανονισμού

 

 Υποστηρικτές- χορηγοί επικοινωνίας