Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής


Σκοπος


Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να δώσει σε πρώτη φάση μία εικόνα ως προς τα δεδομένα που ισχύουν για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, να αναλύσει συγκεκριμένες θεματικές αναπηριών και αφού τις περιγράψει να παρουσιάσει την μεθοδολογία παρέμβασης και διαχείρισης από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας να διακρίνει αναπηρίες και σύνδρομα και να εφαρμόσει πρακτικές διαχείρισης / υποστήριξης του μαθητή με σκοπό την ανάπτυξη – βελτίωση δεξιοτήτων.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια του Diploma είναι συνολικά 32 ώρες.

Επιδότηση ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%

 


Απευθύνεται


Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας – Β/θμιας εκπαίδευσης (γενικής και ειδικής αγωγής) που επιδιώκουν να οργανώσουν και να διευθετήσουν καλύτερα την σχέση τους με τον μαθητή που αντιμετωπίζει προβλήματα ένταξης, ή φυσικές δυσλειτουργίες, όσο και σε γονείς που επιθυμούν να οργανώσουν και να υποστηρίξουν καλύτερα τα παιδιά τους, εφ’ όσον έχουν διαγνωσθεί με κάποια δυσλειτουργία ή αναπηρία.
 


Εισηγητές


Ο Σταμάτης Πίττας είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, μέλος της επιτροπής “Μια νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ” του Υπουργείου Παιδείας, τ. στέλεχος του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ευβοίας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, επικεφαλής ενεργειών Marketing του ομίλου ΚΩΣΤΕΑ, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το 2003 σε ενότητες που αφορούν διαχείριση, επικοινωνία, διοίκηση ανθρ. δυναμικού, διαπραγματεύσεις, κτλ.

Επικεφαλής ομάδων έργου σε διακρατικές δράσεις ERASMUS+, JUST τα τελευταία 7 έτη. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου εκπαίδευσης από βρετανικό πανεπιστήμιο. (UEL)


Συνοπτικό Πρόγραμμα


Ορισμός και περιγραφή των ΕΜΔ (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, κ.ο.κ.) με σκοπό την ορθή αξιολόγηση πριν τον σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης. Θα δοθούν οδηγίες διαχείρισης των μαθητών με ΕΜΔ, καθώς και κατευθύνσεις υποστήριξης δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολικής τάξης.

Ορισμός και συμπτωματολογία της Διάσπασης Προσοχής – Υπερκινητικότητας. Θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης μαθητών με ΔΕΠ-Υ καθώς και μεθοδολογία υποστήριξης για καλύτερη οργάνωση και πιο αποδοτική λειτουργία σε σχολικές ή μη δραστηριότητες.

Ορισμός και συμπτωματολογία του Αυτισμού. Θα παρουσιαστεί μεθοδολογία παρέμβασης βασισμένη στην εφαρμοσμένη και πειραματική ανάλυση συμπεριφοράς καθώς και οδηγίες υποστήριξης μαθητών με χαρακτηριστικά υψηλά λειτουργικού αυτισμού. (Σύνδρομο Asperger) Θα δοθούν κατευθύνσεις διαχείρισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών καθώς και οδηγίες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.

Θα παρουσιαστεί και θα δοκιμαστεί στο περιβάλλον της τάξης, ειδικός εξοπλισμός για χρήση από μαθητές με αναπηρίες – διαταραχές. Επιπλέον θα γίνει παρουσίαση ειδικού λογισμικού αξιολόγησης / παρέμβασης για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Αυτισμό και ΔΕΠ-Υ. Θα ακολουθήσει προσομοίωση λειτουργίας θέσεων εργασίας εντός σχολικής τάξης για μαθητές με τις προαναφερόμενες δυσλειτουργίες.

Θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές υποστήριξης των γονέων με εστιασμό σε ζητήματα οριοθέτησης και διαχείρισης συμπεριφορών σε περιβάλλον εκτός σχολικής τάξης. Θα παρουσιαστεί ο ορθός τρόπος συνεργασίας οικογένειας και σχολικής μονάδας προς όφελος του μαθητή.

Ορισμός και παρουσίαση των φιλοσοφιών ένταξης – συμπερίληψης και ενσωμάτωσης όπως προβλέπεται από την σύμβαση της Σαλαμάνκα. Αντιπαραβολή με την υφιστάμενη κατάσταση στο εθνικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και μελλοντικές πρροπτικές αναφορικά με την ένταξη μαθητών με αναπηρίες.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος