13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε.

13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε.

Το IST College φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του το 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε από τις 15-18 Οκτωβρίου 2020. Το IST College, που φέτος γιορτάζει τα 31 χρόνια λειτουργίας του, ιδρύθηκε το 1989 και μαζί με τη ΣΒΙΕ το αδελφό ίδρυμα στον κλάδο της Υγείας, φροντίζει να είναι μπροστά από τις εξελίξεις υιοθετώντας καινοτόμα μοντέλα σπουδών. Έχοντας ως επίκεντρο τον φοιτητή και ως κύριο μέλημα τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, προσφέρει καινοτόμα προγράμματα σπουδών στον κλάδο των Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Ψυχολογίας, όπως το καινοτόμο πρόγραμμα «Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας με Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου» καθώς και πλήθος πιστοποιημένων σεμιναρίων όπως Conscious Parenting, Stress Management, Συναισθηματική Νοημοσύνη κα.

Στις 18 Οκτωβρίου 2020 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13ου Πανελλήνιου Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 15 – 18 Οκτωβρίου 2020, μέσω διαδικτύου, προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης για το COVID – 19 του Υπουργείου υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. To συνέδριο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Independent Studies of Science and Technology (IST College) στην Αθήνα και τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και του European Nursing Council. Η παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος και η συμμετοχή των συνέδρων στα κλινικά φροντιστήρια, μοριοδοτήθηκαν με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η συμμετοχή των Νοσηλευτών, των επαγγελματιών υγείας, καθώς και οι συμμετοχές από Έλληνες νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό ήταν αθρόα και υπήρξε οικουμενική εκπροσώπηση των Νοσηλευτών. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής παρουσίας και συμμετοχής, και φέτος υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη συνεργατικότητα και τη διεπιστημονική κουλτούρα των νοσηλευτών.

Κατά την τελετή έναρξης, τίμησαν τους νοσηλευτές με τη διαδικτυακή παρουσία τους, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης ο κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης (Υφυπουργός Υγείας), η Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος και ο Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» – Επιστημονικός υπεύθυνος στη διαχείριση της πανδημίας Covid-19 και εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης για την υγειονομική ενημέρωση των πολιτών κ. Σωτήριος Τσιόδρας, ο οποίος παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις της πανδημίας COVID – 19.

Το επιστημονικό πρόγραμμα ήταν απόλυτα συνυφασμένο με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγείας, καλύπτοντας ολιστικά και τεκμηριωμένα, όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα της νοσηλευτικής επιστήμης. Διακεκριμένοι επιστήμονες από τον νοσηλευτικό ακαδημαϊκό – κλινικό χώρο, καθώς και από το χώρο της υγείας ανέπτυξαν ενδελεχώς όλα τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την πανδημία COVID – 19, μεταλαμπαδεύοντας τη νέα γνώση και κλινική εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Η άμεση διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των συνέδρων επέφερε πληθώρα ερωτημάτων και αποτέλεσε το έναυσμα για την ανταλλαγή απόψεων, την καλλιέργεια της κριτικής

σκέψης, έχοντας ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων με επίκεντρο την επιστημονική γνώση και την κλινική εμπειρία.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 1520 νοσηλευτές, επιστήμονες υγείας και φοιτητές νοσηλευτικής και ο μέσος όρος παρακολούθησης (live streaming) ήταν 660 άτομα ανά θεματική ενότητα (προφορικές ανακοινώσεις, στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις). Σε ότι αφορά τα κλινικά φροντιστήρια, η συμμετοχή ήταν αθρόα και καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή περισσοτέρων συνέδρων, καθώς οι κενές θέσεις ήταν ελάχιστές.

Πηγή: enne.gr