ΥπηρεσίεςΕίμαστε δίπλα σου και σε στηρίζουμε σε κάθε ακαδημαϊκό σου βήμα!

Tο IST είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Σε συνεργασία με φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, το IST προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ευέλικτα Supported Distance Learning προγράμματα, καθώς και διετή προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης.

Σήμερα, στο IST εκπαιδεύουμε σημαντικό αριθμό φοιτητών. Για το σκοπό αυτό, τα Aκαδημαϊκά μας Tμήματα είναι στελεχωμένα με καθηγητές διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών, με ερευνητική δραστηριότητα, επαγγελματική καταξίωση στον τομέα της εξειδίκευσής τους και διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η υλοποίηση των προγραμμάτων, οι καθηγητές και οι φοιτητές μας υποστηρίζονται από δυναμική ομάδα εξειδικευμένων διοικητικών και τεχνικών στελεχών.

Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες

Φροντίζουν για όλες τις διοικητικές και οικονομικές υποθέσεις.

Γραμματεία

Έχει την αρμοδιότητα διοικητικής υποστήριξης των φοιτητών,των καθηγητών και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, της τήρησης Αρχείου και Μητρώου καθώς και της επικοινωνίας με τα Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το IST.

Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας

Ελέγχει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του IST College σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και τα πρότυπα ακαδημαϊκής ποιότητας ανεξάρτητων φορέων του εξωτερικού.

Γραφείο Εξωτερικών Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Έχει την τήρηση των κανονισμών των συνεργαζόμενων με το IST Πανεπιστημίων, καθώς και την εποπτεία της συνεργασίας του IST με τα Πανεπιστήμια.

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Προωθεί το IST στο διεθνή χώρο με βασικό στόχο την εγγραφή αλλοδαπών φοιτητών στα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και παράλληλα έχει την αρμοδιότητα εκπόνησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε.

Γραφείο Εγγραφών και Συμβουλευτικής

Φροντίζει να συμβουλεύει τους νέους υποψήφιους φοιτητές για τη σωστή επιλογή των σπουδών τους και τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Γραφείο Διασύνδεσης

Φροντίζει για τη διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων του IST με την αγορά εργασίας. Προωθεί βιογραφικά αποφοίτων, βοηθάει στη σωστή σύνταξη του βιογραφικού τους σημειώματος, δίνει συμβουλές σχετικά με τη συνέντευξη, φροντίζει για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και ασχολείται με τις ενέργειες που γίνονται στα πλαίσια του J.O.P. (Job Opportunities Programme).