Στρατηγικές ΣυνεργασίεςΚύριο μέλημά μας η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Πιστό στη φιλοσοφία του για σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, το IST συνεργάζεται με τους κάτωθι φορείς, οργανισμούς και επιμελητήρια στην Ελλάδα:

 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.)
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Β.Ε.Π.)
 • Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)
 • Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο
 • ΕΑΙΕ European Association for International Education
 • Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως
 • K.A.E Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
 • Digital Marketing Institute (DMI)
 • Skillbox E-Learning Education

Το IST διατηρεί Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης με το Ε.Β.Ε.Α. και το Ε.Β.Ε.Π. με στόχο τη συνεργασία και με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, αλλά και τη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΟΜΕΙΣ:

 • Επιμόρφωση: Παροχή στις Ελληνικές επιχειρήσεις πιστοποιημένων και μη προγραμμάτων σε ποικίλες θεματικές ενότητες και με διαφορετική διάρκεια, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
 • Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων που ως στόχο έχουν τη διάχυση της γνώσης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα
 • Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα: Διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων
 • Κοινές έρευνες για θέματα επιχειρηματικότητας: Διενέργεια ερευνών κοινού ενδιαφέροντος και προβολή των αποτελεσμάτων τους, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο