Διαχείριση Αλλαγών σε Οργανισμούς κι Εταιρείες – Μεθοδολογία Adizes

Διαχείριση Αλλαγών σε Οργανισμούς κι Εταιρείες – Μεθοδολογία Adizes

Περιγραφή

Η αλλαγή είναι ένα διαρκές και αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής. Στις δουλειές, όπως και στην ζωή, η αλλαγή δημιουργεί προβλήματα που απαιτούν λύσεις. Η λύση τους όμως δημιουργεί άλλα προβλήματα σε έναν αέναο κύκλο. Στο σεμινάριο αυτό θα μάθετε πως να αγκαλιάζετε την αλλαγή και θα σας δοθούν πρακτικές λύσεις που σας επιτρέπουν να μετατρέψετε προβλήματα σε ευκαιρίες για διαρκή βελτίωση. Με αυτήν την γνώση, θα έχετε την δύναμη να επηρεάσετε αποτελεσματικά την διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ζωή σας και στον οργανισμό σας δραματικά και να καταστήσετε την υλοποίησή τους αποδοτική.

Σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών, η επιβίωση και πολύ περισσότερο η επιτυχία σε ατομικό, σε οικογενειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο οργανισμών ή ακόμα κι επίπεδο χωρών, απαιτεί διαρκή μετασχηματισμό. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν είναι ο πιο ισχυρός που επιβιώνει και τελικά που επιτυγχάνει αλλά ο πιο ευέλικτος. Στο σεμινάριο αυτό θα μάθετε πως θα δημιουργήσετε έναν οργανισμό δεκτικό στην αλλαγή. Θα εξοπλισθείτε με μια σειρά από εξελιγμένα εργαλεία για να το κάνετε αυτό και θα έρθετε σε επαφή με μια ισχυρότατη κι αποδεδειγμένα ισχυρή μεθοδολογία οργανισμικού μετασχηματισμού.

Σκοπός του Προγράμματος

Αυτό το σεμινάριο – workshop έχει σχεδιασθεί για Ιδιοκτήτες, Προέδρους, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, CEOs, C-level Executives και γενικά για ανθρώπους επιφορτισμένους με την οδήγηση και την διαχείριση αλλαγών μέσα σε οργανισμούς.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

    Η Διάρκεια του Σεμιναρίου είναι συνολικά 24 ώρες.

Γεώργιος Καραδήμας

PhD, MSc, MBA, MEng, DipM

Ο Γιώργος Καραδήμας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Εισήχθη στην Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1986 από όπου κι απέκτησε τον τίτλο του Master in Engineering (MEng) το 1991. Αμέσως μετά, το 1993 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Master of Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, ενώ παράλληλα με την επαγγελματική του καριέρα, απέκτησε τρεις ακόμη μεταπτυχιακούς τίτλους, ήτοι αυτόν του Postgraduate Diploma in Marketing (DipM) από το Chartered Institute of Marketing το 1997, του Master of Science (MSc) in Operations & Logistics Management από το Πανεπιστήμιο του Surrey το 2003 και τέλος αυτόν του Doctor of Philosophy (PhD) σε Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών από το Adizes Graduate School.

Ο Γιώργος Καραδήμας εργάζεται συνεχώς από το 1995 τόσο για τοπικές όσο και για πολυεθνικές εταιρείες. Έχει, μεταξύ άλλων, αναλάβει τις θέσεις του Product Manager, του Group Product Manager, του Διευθυντή Πωλήσεων, του Διευθυντή Marketing, του Γενικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αντιπροέδρου και του Προέδρου. Από τις θέσεις αυτές έχει αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες στην ηγεσία και στη διαχείριση αλλαγών. Η γνώση και η εμπειρία του καλύπτει όλο το επιχειρησιακό φάσμα των οργανισμών. Η εξειδίκευσή του όμως έγκειται στην εφαρμογή της γνώσης και της εμπειρίας που έχει αποκτήσει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μέσων και εργαλείων συστηματοποίησης της προσπάθειας για αλλαγή ώστε αυτή να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί, μέσω αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας. Ο Γιώργος Καραδήμας εργάζεται επί του παρόντος ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Ο Γιώργος Καραδήμας είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Τα χόμπι του είναι το διάβασμα, η ιστιοπλοΐα και η αποκατάσταση κλασικών αυτοκινήτων.

Ποιες είναι οι λειτουργίες του management

• Τι είναι management;

• Ποιοι είναι οι ρόλοι του management;

• Πώς συγκρούονται οι ρόλοι του management;

Management styles

• Ποια είναι τα αρχέτυπα management styles και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

• Πώς συγκρούονται τα management styles;

• Ποιος είναι ο οργανισμικός καρκίνος;

• Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μηχανιστικής και οργανικής ενσυναίσθησης;

• Ποιος είναι ο ρόλος του ενοποιητή;

• Ποια είναι η διαφορά ενός mismanager, ενός manager κι ενός ηγέτη;

• Ποια είναι τα προτερήματα και ποια τα μειονεκτήματα του κάθε management style;

• Ποιος είναι ο ιδεατός manager;

• Ποια είναι η σημασία μιας συμπληρωματικής ομάδας;

• Ποιες συμπληρωματικές ομάδες λειτουργούν σωστά;

• Ποιος είναι ο ρόλος της σύγκρουσης;

Οργανισμικοί κύκλοι ζωής

• Γιατί η έννοια των κύκλων ζωής είναι παγκόσμια;

• Ποιος είναι ο ανθρώπινος και ποιος ο οργανισμικός κύκλος ζωής;

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ευελιξίας και του ελέγχου;

• Πως γεννώνται, πως αναπτύσσονται, πως γηράσκουν και πως πεθαίνουν οι οργανισμοί;

• Ποιες είναι οι φάσεις του κύκλου ζωής των οργανισμών;

• Ποια είναι φυσιολογικά και ποια τα μη φυσιολογικά προβλήματα σε κάθε φάση του κύκλου ζωής ενός οργανισμού;

• Ποιες είναι οι αιτίες της πρόωρης γήρανσης ενός οργανισμού σε κάθε φάση του κύκλου ζωής του;

• Ποια είναι τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού σε κάθε φάση του κύκλου ζωής του;

• Πως διαφοροποιείται ένας νεαρός από έναν γερασμένο οργανισμό;

• Ποιες είναι οι αιτίες της γήρανσης και του θανάτου των οργανισμών;

• Ποια είναι τα βασικά μαθήματα από τους κύκλους ζωής των οργανισμών;

Πως διαχειριζόμαστε αλλαγές στους οργανισμούς;

• Τι είναι η αλλαγή;

• Ποια είναι η σχέση της αλλαγής με την εσωτερική αποσύνθεση;

• Τι προκαλεί τα προβλήματα και τι πρέπει να γίνεται με αυτά;

• Είναι τα προβλήματα κίνδυνοι ή ευκαιρίες και τι κάνει την διαφορά;

• Πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα;

• Πώς τα προβλήματα μεταπίπτουν σε κρίσεις;

Πως λαμβάνονται σωστές αποφάσεις

• Γιατί χρειάζεται ποικιλομορφία management styles;

• Γιατί το δημοκρατικό management είναι καλύτερο στη λήψη της απόφασης;

• Ποιες είναι οι συγκρούσεις στη λήψη της απόφασης;

• Τι κάνει μια καλή απόφαση;

Πως υλοποιούνται οι αποφάσεις

• Είναι μια άριστη απόφαση η καλύτερη απόφαση;

• Γιατί η υλοποίηση μιας απόφασης είναι τόσο δύσκολη και κοστοβόρα;

• Ποιος είναι ο ρόλος της σύγκρουσης των συμφερόντων;

• Ποιος είναι ο ρόλος της εξουσίας της ισχύος και της επιρροής;

• Πώς υλοποιούνται οι αποφάσεις γρήγορα και αποδοτικά;

• Γιατί ο αυταρχικός τρόπος management είναι καλύτερος στην υλοποίηση μιας απόφασης;

• Γιατί οι παράγοντες επιτυχίας στη λήψη μιας απόφασης είναι παράγοντες αποτυχίας στην υλοποίησή της;

Τι κάνει μια καλή απόφαση;

• Μπορεί μια απόφαση να έχει προσανατολισμό;

• Πως επιτυγχάνεται μια ισορροπημένη απόφαση;

• Πως ορίζεται το καθήκον;

• Ποια η σχέση του καθήκοντος με την σύμπηξη της εξουσίας της ισχύος και της επιρροής;

Ο ρόλος της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού

• Ποιος είναι ο ρόλος της σύγκρουσης;

• Πώς η σύγκρουση μπορεί να γίνει λειτουργική;

• Ποια είναι τα συστατικά της διαχείρισης της αλλαγής των οργανισμών;

• Ποιες είναι οι διαφορετικές αντιλήψεις της πραγματικότητας και ποια είναι η σωστή τους σειρά;

Η formula της επιτυχίας

• Πώς μπορούμε να προβλέψουμε την επιτυχία ενός οργανισμού;

• Τι σημαίνει εξωτερική ολοκλήρωση;

• Ποιος είναι ο ρόλος της εσωτερικής συνοχής;

• Ποιος είναι ο ρόλος της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού;

• Πώς μπορείτε να κάνετε τον οργανισμό σας επιτυχημένο;

Οργανισμική διάγνωση

• Πώς μπορείτε να διαγνώσετε έναν οργανισμό;

• Πώς μπορείτε να κατανοήσετε την φύση των προβλημάτων

• Ποια είναι η “αλυσίδα της αιτιότητας”;

• Πώς μπορείτε να προβλέψετε μελλοντικά προβλήματα;

Διαδικασία διαχείρισης αλλαγής

• Ποια είναι η σωστή σειρά επίλυσης tvn προβλημάτων;

• Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ενέργεια για αλλαγή;

• Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε κρυμμένες πηγές ενέργειας για επίλυση προβλημάτων;

• Ποια είναι η “αλυσίδα της επίλυσης”;

Ομάδες υψηλής απόδοσης

• Πώς σχηματίζονται διατμηματικές ομάδες;

• Πώς μπορεί να γίνει η σύγκρουση εποικοδομητική;

• Πώς μπορεί να ευθυγραμμισθεί μια ομάδα γύρω από μια μοναδική συνεκτική λύση;

• Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι συναντήσεων και πως πρέπει να διεξάγονται;

Ποια έρχεται πρώτη, η στρατηγική ή η δομή;

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ της αποστολής, της στρατηγικής και της δομής;

• Πώς η στρατηγική οδηγεί την δομή και πώς η δομή οδηγεί την στρατηγική;

Πώς καθορίζεται η αποστολή ενός οργανισμού;

• Αποστολή, Όραμα, Αξίες, Στρατηγική, Τακτική – Ποια είναι η διαφορά;

• Γιατί ένας οργανισμός χρειάζεται απόλυτα καθαρά ορισμένη αποστολή, όραμα και αξίες;

• Πώς η αποστολή οδηγεί την στρατηγική και την τακτική;

• Πώς καθορίζεται ένα mission statement;

• Πώς γνωρίζουμε αν έχουμε μια καλή αποστολή;

Πως δομείται ένας οργανισμός

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλά δομημένου οργανισμού;

• Ποιες είναι οι βασικές αρχές δόμησης οργανισμών;

• Ποια είναι η σχέση μεταξύ εξουσίας, αρμοδιότητας και ανταμοιβών;

• Πώς χτίζεται μια διαφανής δομή;

Άνταμοιβές

• Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι ανταμοιβών;

• Πώς ευθυγραμμίζονται οι ανταμοιβές με τους στόχους;