Career Planning

Career Planning

CV Building & Interviewing Skills

Οδηγός κατάλληλης προετοιμασίας προς την επιτυχία!

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο έχει ως στόχο να αναδείξει τεχνικές και σύγχρονες πρακτικές οι οποίες θα προετοιμάσουν και θα υποστηρίξουν τον υποψήφιο τόσο κατά το στάδιο της δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος όσο και κατά το στάδιο της συνέντευξης, με live role playing interviews και mentoring.

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Τα Live μαθήματα βιντεοσκοπούνται και δίνονται στους εκπαιδευόμενους για να τα παρακολουθήσουν στον δικό τους χρόνο.

Προκειμένου το πρόγραμμα να αποτελέσει έναν “οδηγό επιτυχημένης προετοιμασίας κατά την περίοδο ευρέσεως εργασίας”, χωρίζεται σε δύο μέρη.

Το θεωρητικό (9 ώρες), στο οποίο αναλύονται οι σημαντικότερες θεωρίες ώστε ο υποψήφιος να αποκομίσει τις απαραίτητες γνώσεις οι οποίες εφαρμόζονται στη σύγχρονη εποχή και το πρακτικό (7ώρες) που περιλαμβάνει τις μεθόδους και τις σύγχρονες πρακτικές για μια πετυχημένη συνέντευξη.

Θεωρητικό Μέρος

Σωστή συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος

Δυναμικές και πρακτικές την ώρα της συνέντευξης

Γλώσσα του σώματος στη σύγχρονη εποχή

Τεχνικές “κατάλληλης” γλώσσας σώματος

Κατάλληλο λεξιλόγιο

Η σημασία της συνέντευξης τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τους εργοδότες.

Cognitive Dissonance

Theory Social Exchange

Theory Social Learning

Adaptive Structuration Theory

Αρχές επικοινωνίας

Μέθοδοι επικοινωνίας

Τύποι επικοινωνίας

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 20 ώρες.

 • ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το πρόγραμμα έχει έναρξη την Τετάρτη 26/5/2021

Πρακτικό Μέρος

Η πρακτική ενότητα συμπεριλαμβάνει:

Πρακτική άσκηση συμπλήρωσης βιογραφικού σημειώματος μέσα από διαφορετικούς κλάδους και τομείς με την συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων

Role plays (real time) με όλους τους συμμετέχοντες για τη διενέργεια συνεντεύξεων

Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση αυτών των συνεντεύξεων.

Δυνατότητα απαντήσεων σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με θέματα που τους έχουν απασχολήσει σε αντίστοιχες συνεντεύξεις

Παρουσίαση των μεγαλύτερων λαθών στη διαδικασία της συνέντευξης

Top “must do and don’t’’

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 •    Aναζητούν μία νέα εργασία και επιθυμούν να προετοιμαστούν άρτια
 •    Παράλληλα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα μαθαίνοντας σύγχρονες πρακτικές συνεντεύξεων σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 •    Σε όσους θέλουν να έχουν ένα “ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό” βιογραφικό
 •    Σε όσους επιθυμούν να διαχειριστούν διαδικτυακές συνεντεύξεις
 •    Σε όσους διαχειρίζονται ομάδες και θα χρειαστεί να αξιολογήσουν cv
 •     Σε όσους διαχειρίζονται ομάδες και θα αναλάβουν το ρόλο διενέργειας συνέντευξης

Σύνταξη κατάλληλου CV με παραδείγματα διαφορετικών κλάδων

Tips 1ης επικοινωνίας με θετική έκβαση

Role plays interviews

Διαδικτυακό interview

Σύγχρονες πρακτικές που ασκούν οι εργοδότες/managers στην επιλογή προσωπικού

Κατάλληλη διαχείριση της “γλώσσας του σώματος” μέσα από πρακτική άσκηση

Κωνσταντίνος Μπέλσης

Ο Κωνσταντίνος Μπέλσης γεννήθηκε στην Αθήνα όπου είναι και μόνιμος κάτοικος. Διαθέτει πτυχία στη Διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και στη Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού από το Deree (American College of Greece). Είναι κάτοχος τίτλου MBA από το Πανεπιστήμιο του Leicester – Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα είναι κάτοχος τίτλων σπουδών και σεμιναρίων που αφορούν Leadership, Marketing, Human Resources management, Sales Techniques, Crisis Management και Negotiation μεταξύ άλλων. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια στον τομέα των πωλήσεων και έχει εργαστεί τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε τομείς καταναλωτικών αγαθών, υγείας και αυτ/νίας. Έχει διατελέσει από θέσεις Product manager, Marketing Manager, Human Resources Manager, Business Excellence Manager καθώς και Director. Για περισσότερα από δέκα έτη απασχολείται στο φαρμακευτικό κλάδο. Από τη θέση του Διευθυντή της Libytec Φαρμακευτικής που κατέχει αυτή τη στιγμή ηγείται μιας ομάδας εργαζομένων που απασχολούνται στα τμήματα Marketing και Πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φαρμακευτικό κλάδο έχει συνεργαστεί με εξέχοντες key opinion leaders, key prescribers και διοικητικά στελέχη διαφόρων, οργανισμών υγείας (Νοσοκομεία, κλπ) με πολλές διακρίσεις. Διδάσκειτεχνικές επικοινωνίας και πωλήσεων βασισμένων σε διεθνή μεθοδολογία και εργαλεία μέσω των οποίων επιτυγχάνονται σημαντικά αποτελέσματα και οδηγούν το προσωπικό να πετύχει υψηλές βαθμολογίες. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής και τα τελευταία 10 χρόνια χρησιμοποιείτην εμπειρία και τις γνώσεις που διαθέτει δίνοντας έμφαση στο μεγαλύτερο κεφάλαιο των εταιρειών που είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Έχει συνεργαστεί με αξιόλογα Ιδρύματα και Οργανισμούς όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), την ΕΕΦΑΜ, την ΠΕΦ, ΕΕΔΕ, MSL Advisors, London UK καθώς και κολλέγια του εξωτερικού.

Βιργινία Σπυράκη

Η Βιργινία Σπυράκη είναι Manager στο τμήμα Operational Excellence & Resources Allocation της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton AE και διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Human Resources Management. Με background στα Οικονομικά (απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc στο τμήμα Human Resources Management της ΑΣΟΕΕ) έχει διατελέσει Supervisor στο τμήμα HR έχοντας επικεντρωθεί στην προσέλκυση, επιλογή και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Τα τελευταία 6 έτη διοικεί το τμήμα Operational Excellence & Resources Allocation με στόχο την ορθή κατανομή και αξιοποίηση του προσωπικού της γραμμής Assurance της εταιρείας. Είναι εισηγήτρια εσωτερικών σεμιναρίων, induction trainings και project management. Κατά τη διάρκεια των 11 ετών απασχόλησης στην Grant Thornton έχει διεξάγει πλήθος συνεντεύξεων, έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στην τοποθέτηση των υποψηφίων στις κατάλληλες θέσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε: 

 •    Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας –
  Λ. Συγγρού 68
  (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
   
 •    Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
   
 •     Elearning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της υπερσύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
   
 •    Mixed: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά. 

Τετάρτη 26/5/2021, 17:30 – 21:30

Παρασκευή 28/5/2021, 17:30 – 21:30

Τετάρτη 2/6/2021, 17:30 – 21:30

Παρασκευή 4/6/2021, 17:30 – 21:30 

Τετάρτη 9/6/2021, 17:30 – 21:30 – ομιλία από τον κ. Νεκτάριο Ζήση με τίτλο «Πηγαίνοντας από το συνηθισμένο στο ασυνήθιστο» 

#buildYOURskills