Executive Education

IST Executive Education

EARLY BIRD REGISTRATION

-40%, έως 30 Ιουλίου

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάρτιος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online, On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Προτεραιότητα του IST College είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας των σπουδαστών του και να συμμετέχει στις επιτυχίες τους! Το IST έχει αναπτύξει, επομένως, μια σειρά από εξειδικευμένες και πιστοποιημένες δια βίου εκπαιδεύσεις για στελέχη σε νευραλγικές λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Τώρα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στα κορυφαία Προγράμματα EXECUTIVE EDUCATION του IST με 40% ΕΚΠΤΩΣΗ έως τις 30/7 (early bird registration) και να ενισχύσετε τις δεξιότητες των στελεχών σας!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε εν συντομία τα κυρίως προσφερόμενα προγράμματα του EXECUTIVE EDUCATION καθώς και πληροφορίες για τις Tailor Made εκπαιδεύσεις.

Executive MBA

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα σας παρέχει μια 360ο γνώση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ενώ εστιάζει παράλληλα στην προσωπική ανάπτυξη ώστε να σας ενισχύσει στην επίτευξη των στόχων σας.

Οφέλη

 • Κατανόηση και εκμάθηση σε βάθος, των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου Business Management
 • Αναπτύσσετε απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να λειτουργείτε αποτελεσματικά στο μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Αναπτύσσετε δημιουργική και κριτική σκέψη για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων καθώς και ενίσχυση της ικανότητας λήψης στρατηγικών αποφάσεων
 • Ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της ικανότητας αποτελεσματικής συνεργασίας
 • Αξιοποιείτε δημιουργικά την εργασιακή εμπειρία σας και αναπτύσσετε ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
 • Το πρόγραμμα σας συνδέει με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στην πράξη χωρίς να παραβλέπει τη θεωρία

Το Executive MBA θα σας βοηθήσει να διευρύνετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες, μέσα από ένα σύγχρονο και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον!

Executive Diplomas

Το Diploma in Digital Marketing & Graphic Design καλύπτει όλα τα βασικά ψηφιακά κανάλια και μέσα, όπως: SEO, PPC, Social Media, Content Marketing, Websites, Affiliate Marketing, Display Advertising and Email Marketing που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους σημερινούς διαδικτυακούς πελάτες.

Tο πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε case studies, στις πιο σύγχρονες στρατηγικές του digital, social media & performance marketing μαζί με πρακτική εξάσκηση σε Η/Υ με workshops στα Labs του IST. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στα workshops και στις πρακτικές ασκήσεις ατομικά, αλλά και συνεργαζόμενοι σε ομάδες. Παράλληλα για πρώτη φορά παρουσιάζεται σε αντίστοιχο πρόγραμμα στην Ελλάδα, η νομοθεσία που διέπει το internet από εξειδικευμένη νομικό-συνεργάτη.

Με την απόκτηση του Diploma in Digital Marketing & Graphic Design θα είστε σε θέση να:

 • Να αναπτύσσετε στρατηγικές στα κοινωνικά δίκτυα (Social Media) για προσέλκυση νέων followers και να δημιουργείτε εταιρικές σελίδες σε Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, TikTok, Snapchat με τεχνικές βελτιστοποίησης τους.
 • Να εφαρμόζετε πρακτικές μεθόδους αποτελεσματικής προσέγγισης πελατών, μέσω των πιο πάνω κοινωνικών δικτύων.
 • Να αξιοποιείτε τη δυναμική του influencer marketing.
 • Να αναλύετε και να κατανοείτε τις διάφορες μορφές διαφήμισης (κειμένου, εικόνας, video, event, post, κ.α.) και πότε χρησιμοποιούμε την κάθε μια.
 • Να δημιουργείτε και να βελτιστοποιείτε διαφημιστικές καμπάνιες σε Google Ads, Facebook Ad Manager, LinkedIn & YouTube.
 • Να εφαρμόζετε τεχνικές, οι οποίες θα ανεβάσουν μια ιστοσελίδα στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google.
 • Να δημιουργείτε στοιχεία ψηφιακής ηλεκτρονικής ταυτότητας.
 • Nα γνωρίζετε το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ιστοσελίδες και την οnline διαφήμιση.
 • Να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το δικό σας ιστολόγιο (Βlog).
 • Να αναλύετε τα στατιστικά στοιχεία, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση μιας ιστοσελίδας (Google Analytics, Tag Manager, Data Studio).
 • Nα δημιουργείτε αποτελεσματικές καμπάνιες email.
 • Να κατασκευάζετε και να διαφημίζετε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.

Οφέλη Παρακολούθησης

Ως συμμετέχων στο πρόγραμμα θα γίνετε DMI Power Members για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Θα έχετε πλήρη πρόσβαση στην πλατφόρμα του DMI και στο πλούσιο υλικό της που περιλαμβάνει: short courses, premium webinars, audio books, presentations, video interviews, tool-kits, audio case studies, και όχι μόνο!

Το να γνωρίσετε καλύτερα τους πελάτες σας μπορεί να σας φέρει μπροστά από τον ανταγωνισμό! Γι’ αυτό με το Diploma In Marketing & Customer Experience του IST College λαμβάνετε εξειδικευμένη κατάρτιση στο Μάρκετινγκ. Το Πρόγραμμα αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη θεώρηση των δραστηριοτήτων, που διαχειρίζεται η λειτουργία του Μάρκετινγκ καθώς και ολόκληρη την αγοραστική διαδρομή ενός καταναλωτή, καταγράφοντας τη διαμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη.

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα μπορείτε:

 • Να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες της λειτουργίας του Μάρκετινγκ και τη σημασία του στη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Να αναλύετε το περιβάλλον του Μάρκετινγκ (Μικροπεριβάλλον και Μακροπεριβάλλον της επιχείρησης).
 • Να κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο το Μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη της ποιότητας και της αξίας των προϊόντων, των εμπορικών σημάτων και των υπηρεσιών.
 • Να σχεδιάζετε και να υλοποιείτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Μάρκετινγκ
 • Να κατανοείτε τις έννοιες της τμηματοποίησης, της στόχευσης και της τοποθέτησης
 • Να κατανοείτε τη συμπεριφορά των καταναλωτών και της αξίας των πελατών
 • Nα εστιάζετε στις βασικές στρατηγικές DigitalMarketing για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους σημερινούς διαδικτυακούς πελάτες
 • Να προωθείτε και να αυξάνετε τις πωλήσεις μέσω του σχεδιασμού και του συντονισμού των προωθητικών ενεργειών
 • Να αναλύετε τα χαρακτηριστικά και την αγοραστική συμπεριφορά των βιομηχανικών αγορών
 • Να κατανοείτε τους διαφορετικούς τύπων πελατών
 • Να κατανοείτε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει πλέον η ψηφιακή τεχνολογία στην άριστη εμπειρία του πελάτη
 • Να κατανοείτε το Customer Journey και τα σημεία επαφής με τον πελάτη
 • Να εφαρμόζετε διάφορες τεχνικές για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη

Είδη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα:

 • Κατανόηση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης
 • Ακριβής σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αναλυτική Σκέψη
 • Επικοινωνία
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Δημιουργικότητα
 • Κριτική Σκέψη
 • Επίλυση προβλημάτων

To πρόγραμμα Diploma in Sales Management είναι ιδανικό για πολυάσχολα στελέχη και επαγγελματίες, μιας και σας επιτρέπει να εργάζεστε και παράλληλα να ολοκληρώσετε ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα στη Διοίκηση Πωλήσεων, πλήρως προσαρμοσμένο στo ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Sales Managers
 • Account Executives
 • Team Leaders
 • Σε στελέχη πωλήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναγνωρίσουν νέα εργαλεία και τεχνολογίες.
 • Σε στελέχη άλλων τμημάτων που έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με πελάτες και επιθυμούν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων και να αναπτύξουν μια αποτελεσματική συνεργασία.
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να κάνουν καριέρα στο χώρο των πωλήσεων καθώς επίσης σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και Startupers, που επιθυμούν να αναπτύξουν το απαραίτητο υπόβαθρο προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να βελτιώσουν την κερδοφορία της εταιρία τους.

Με το Diploma in Sales management:

 • Θα ενισχύσετε την αποτελεσματικότητά σας στην επαφή με τους πελάτες χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων.
 • Θα κατανοείτε τις βασικές έννοιες και λειτουργίες του marketing και την επίδραση του στις πωλήσεις της επιχείρησης.
 • Θα κατανοείτε τις σαρωτικές αλλαγές που έχει επιφέρει το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον στην εμπορική δραστηριότητα και τις καταναλωτικές συμπεριφορές.
 • Θα κατανοείτε το πλαίσιο του σύγχρονου Customer Service και να εφαρμόζετε τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών.
 • Θα αναπτύξετε τις managerial δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν να οργανώσετε, να αναπτύξετε και να διοικήσετε ομάδες πωλήσεων
 • Θα διαπραγματεύεστε αποτελεσματικά
 • Θα κατανοείτε το ρόλο και τα καθήκοντα του Key Account Manager και να μπορείτε να σχεδιάζετε ένα πλάνο διαχείρισης πελατών.
 • Θα κατακτήσετε βασικές οικονομικές έννοιες και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ορθή λήψη αποφάσεων.
 • Θα εστιάζετε και θα επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους πελάτες της αγοράς/στόχου μέσω της σωστής οργάνωσης του τμήματος πωλήσεων αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η καρδιά των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών! To Diploma in Human Resources Management του ΙST College θα μυήσει τα στελέχη σας στις βασικές σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για τη λειτουργία, αλλά και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Θα σας δώσει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεστε και να καινοτομείτε στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών και προκλήσεων μέσα από την απόκτηση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλέντων. Το περιεχόμενο του καλύπτει, από τα θεμέλια της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τη λήψη αποφάσεων, μέχρι θέματα ηγεσίας, δημιουργίας ομάδων και coaching και είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια 360º άποψη για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε:

 • Διεύρυνση γνώσεων και των δεξιοτήτων σας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων
 • Δημιουργία στρατηγικών μάθησης και ανάπτυξης και να αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους
 • Διαχείριση διαδικασιών πρόσληψης, επιλογής και εισαγωγής
 • Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων εφαρμογής συστημάτων παρακίνησης και αμοιβών
 • Ανάπτυξη γνώσεων και τις δεξιοτήτων που χρειάζεστε για να προσδιορίσετε και να εφαρμόσετε μετρήσεις ανθρώπινου δυναμικού που βοηθούν τον οργανισμό σας να επιτύχει τους στόχους του
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με το χώρο εργασίας
 • Παρακίνηση και διαχείριση σχέσεων με αυτοπεποίθηση
 • Υιοθέτηση καλύτερων και αποτελεσματικότερων πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού
 • Αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής απασχόλησης και σχεδιασμού παροχών
 • Διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων της αγοράς
 • Δημιουργία ισχυρού δεσμού μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
 • Οικονομική διαχείριση προς όφελος του οργανισμού
 • Δημιουργία ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος και ανάπτυξης των εργαζομένων

To IST δημιούργησε το πρώτο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο με τίτλο “Beyond Exports”!

Δύο από τα πλέον έμπειρα στελέχη της αγοράς σε θέματα Εξωστρέφειας, οι Διομήδης Θεοχαρόπουλος και Δημήτρης Μητράκος συνεργάζονται με το IST και μοιράζονται τις γνώσεις τους με απόλυτα πρακτικό τρόπο ώστε το Πρόγραμμα να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο για τον σύγχρονο παραγωγό, έμπορο, επιχειρηματία ή στέλεχος που θέλει να απευθυνθεί στις αγορές του εξωτερικού, παρέχοντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.

Μέσα από πραγματικά case studies, success stories, θεωρία αλλά και best practices, η ομάδα του Beyond Exports καλύπτει ενότητες όπως:

 • Πλεονεκτήματα των Εξαγωγών
 • Σωστή Επιλογή Προϊόντων και Υπηρεσιών προς Εξαγωγή
 • Προσαρμογή Προϊόντων στις Απαιτήσεις της Αγοράς Στόχου
 • Προϊοντική Στρατηγική
 • Επιλογή Αγοράς Στόχου και Έρευνα Αγοράς
 • Τρόπους Εισόδου και τα Δίκτυα Διανομής
 • Τρόπο Εξεύρεσης Πελατών
 • Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing
 • Ε-exports & Digital Marketing
 • Συσκευασία & Packaging
 • Κοστολόγηση και Τιμολογιακή Πολιτική
 • Εμπορικές Εκθέσεις/ Επιχειρηματικές Αποστολές/ B2B συναντήσεις
 • Διαπραγματεύσεις
 • Τρόποι Πληρωμής & Διαδικασίες Εξαγωγών
 • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εxport Business Plan

Το Diploma “Beyond Exports” διοργανώνεται από το IST College υπό την Αιγίδα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Ο κλάδος των Logistics γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, καθώς πρόκειται για νευραλγικό τομέα για την ομαλή λειτουργία, την κερδοφορία και την καλή εικόνα μιας επιχείρησης

Στόχος του Executive Diploma in Logistics & Supply Chain Management είναι να προσφέρει πρακτική και εξειδικευμένη γνώση η οποία να ακολουθεί τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα θα αναβαθμίσει τις γνώσεις και δεξιότητες των στελεχών σας μέσα από τη θεωρία αλλά πολύ περισσότερο μέσα από σύγχρονα case studies που περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται.

Συγκεκριμένα θα αξιοποιήσετε πλήρως εργαλεία όπως:

 • Bασικές αρχές Logistics
 • Χρήση δυναμικών αλγόριθμων και μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας για την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αποδοτικότητα των αποφάσεων.
 • Εκτεταμένη χρήση του Excel
 • Bασικές αρχές Project Management εστιασμένες στην σωστή και άμεση διακίνηση των αποθεμάτων προς τον τελικό προορισμό.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε αποκτήσει πρακτικές γνώσεις:

 • Βασικές αρχές κοστολόγησης και μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, άμεσα και πρακτικά εφαρμοζόμενες στις εκάστοτε εταιρίες.
 • Η έννοια της αποθήκης, του φορτίου, του εμπορευματοκιβωτίου.
 • Κοστολόγηση διαδρομής, κόστος καυσίμου, οδηγού, κόστη διαφόρων τρόπων μεταφοράς.
 • Βασικές αρχές από την Οικονομική των Μεταφορών.
 • Επιπλέον το σεμινάριο «δανείζεται» στοιχεία από την επιχειρησιακή έρευνα και την στατιστική, για την πρόβλεψη ζήτησης, εποχικότητας, εκτάκτων παραγγελιών, συσχέτισης παραγόντων, με άμεση πρακτική εφαρμογή.
 • Επίσης αναλύονται θέματα επιλογής κατάλληλων καναλιών διανομής ανάλογα με τον τύπο, είδος και σκοπό της επιχείρησης. Επιπλέον επεξηγούνται τα Incoterms.

Το Πιστοποιημένο Diploma in Project Management είναι ιδανικό εάν καλείστε να διαχειριστείτε ή να συμμετάσχετε σε έργα και θέλετε να μάθετε και να εφαρμόσετε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Διοίκησης Έργων.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην κατανόηση των βασικών αρχών και των εργαλείων του Project Management.
 • Στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση ενός Έργου (θεωρητική και εμπειρική γνώση μέσω των case studies και των ομαδικών εργασιών).
 • Στην εξοικείωση με τις έννοιες και την ορολογία της Διοίκησης Έργων.
 • Στην εμβάθυνση στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή υλοποίηση ενός Έργου.
 • Στην παρουσίαση των μεθοδολογιών Διοίκησης ενός Έργου (συμπεριλαμβανομένου των Agile και Scrum).
 • Σε βασικές γνώσεις στο πλέον διαδεδομένο εργαλείο Διοίκησης Έργων (Ms Project).
 • Στην εμβάθυνση σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία και ηγεσία μέσα στις ομάδες Έργου.
 • Στην αναγνώριση των βασικών δεξιοτήτων του πετυχημένου Project Manager καθώς και των συνθετικών στοιχείων που χτίζουν συνεκτικές και αποδοτικές ομάδες Έργου.
 • Στην αντίληψη της σημαντικότητας του Γραφείου Διοίκησης Έργων (Project Management Office) στην υλοποίηση των Έργων.
 • Στην ενημέρωση σχετικά με επίκαιρες εξελίξεις σχετικά με θέματα Project Management στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πλήρη οδηγό των προγραμμάτων Executive Education εδώ. 

Tailor Μade Προγράμματα

Το IST έχει τη δυνατότητα και διαθέτει την τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό Tailor Made προγραμμάτων, σύντομης ή μεγαλύτερης διάρκειας, τα οποία καταρτίζονται αποκλειστικά για τις διαγνωσμένες ανάγκες της επιχείρησής σας ή/και ομάδας εργαζομένων σας. Η πολυετής εμπειρία του IST στα εκπαιδευτικά δρώμενα που ξεπερνά τα 30 χρόνια και η εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις, με την ανάθεση της εκπαίδευσης των στελεχών τους, μας καθιστούν βέβαιους ότι μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε εκπαιδευτική ανάγκη της επιχείρησής σας, με σκοπό την βελτιστοποίηση των στόχων και την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Τη διδασκαλία αναλαμβάνουν ειδικευμένοι εισηγητές που διαθέτουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση ενώ ταυτόχρονα είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ευέλικτος Τρόπος Παρακολούθησης

Online & On demand

Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνθήκες της εκπαίδευσης για πολυάσχολα στελέχη, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα Online παρακολούθησης και μαγνητοσκοπημένης, On demand πρόσβασης στις εκπαιδεύσεις.

Πιστοποιήσεις

Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Το online σεμινάριο “ΜΒΑ για Γονείς” (Μάθε-Βίωσε-Αποφάσισε) απαντά σε καίρια ερωτήματα όπως:

 • Πώς εμείς οι γονείς μπορούμε να προετοιμάσουμε το παιδί μας, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής;
 • Πως μπορούμε να το βοηθήσουμε να προσέξει το βάρος του, να γίνει οικονομικά ανεξάρτητο, να ερμηνεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του;
 • Με τόσες αλλαγές πως ένα παιδί αποκτά αυτοπεποίθηση, ώστε να είναι ψυχικά ανθεκτικό και να αντιμετωπίζει την κάθε πρόκληση;
 • Πως μπορούμε να το ενδυναμώσουμε, ώστε να εξελιχθεί στον καλύτερο μελλοντικό του εαυτό και να “πετάξει”;

Σε αυτό το σεμινάριο θα αποκτήσουμε βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα βοηθήσουν τον γονεϊκό μας ρόλο, όπως είναι: η διαχείριση του χρόνου και του άγχους, η διαχείριση της επικοινωνίας και των συναισθημάτων μας, της επιρροής μας, της σχέσης μας με την τροφή και την άσκηση και η διαχείριση των οικονομικών μας πόρων.

Ως συνειδητοί γονείς θα αποκτήσουμε την επίγνωση του πως σκεφτόμαστε, πως αισθανόμαστε, πως λειτουργούμε. Θα Μάθουμε, θα Βιώσουμε και θα Αποφασίσουμε να αναπτυχθούμε και θα διαπιστώσουμε ότι η καθοδήγηση του παιδιού μας, με εμπιστοσύνη και σεβασμό στις ικανότητές του, είναι η βάση για την εξάλειψη περιοριστικών πεποιθήσεων αλλά και για τη δημιουργία μίας υγιούς σχέσης μαζί τους, για πάντα. 

Το σεμινάριο ΜΒΑ για Γονείς: (Μάθε – Βίωσε – Αποφάσισε)είναι ένα πολύτιμο δώρο για εσάς και το μέλλον του παιδιού σας!

Έναρξη Σεμιναρίου: Τρίτη 15/3/2022
Διάρκεια Προγράμματος: 16 ώρες
Τρόπος Παρακολούθησης: Online, Live & On Demand
Κόστος Προγράμματος: 270€, Ειδική Τιμή για τους γονείς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα 50€.

Πρόγραμμα Διαλέξεων:

15/3/2022, 18:00 – 20:00 Διαχείριση Χρόνου & Άγχους / Αντώνης Χρυσόγελος17/3/2022, 18:00 – 20:00 Διατροφική Διαπαιδαγώγηση για Γονείς / Όλγα Κουνάρη – Κάλλη Πολέμη
22/3/2022, 18:00 – 20:00 Εποικοδομητικές Διαπροσωπικές Σχέσεις & Συναισθηματική Νοημοσύνη / Ομ. Καθηγήτρια Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου29/3/2022, 18:00 – 20:00 Ο Οικογενειακός Ηγέτης / Νεκτάριος Ζήσης
31/3/2022, 18:00 – 20:00 Sustainable Parenting (Βιωσιμότητα και ο γονεϊκός ρόλος) / Μάνια Σπέντζου, Δρ. Τζωρτζίνα Σπύρη
5/4/2022, 18:00 – 20:00 Ψηφιακή Ευαισθητοποίηση / Λουκία Σαματά
7/4/2022, 18:00 – 20:00 Αρχές Οικονομικής Παιδείας για τη Μελλοντική Επιτυχία των Παιδιών μας (Money EQ) / Δρ. Θεόδωρος Κρίντας
12/4/2022, 18:00 – 20:00 Coaching Skills για Συνειδητούς Γονείς / Μιρέλα Αναγνώστη
 
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Σεμινάριο, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Ενδιαφέροντος.

Σεμινάριο Social Media Marketing

Σεμινάριο Social Media Marketing

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

28 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online & On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρδισε -40% έκπτωση, για Εγγραφή έως 31/12!

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Social Media Marketing έχει ως σκοπό την σε βάθος κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών λειτουργίας των δημοφιλέστερων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ( Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tik Tok, Shapchat, LinkedIn, YouTube)

Μέσα από αυτό το σεμινάριο 28 ωρών, θα μάθετε πως να σχεδιάζετε, να αναπτύσσετε, να διαμορφώνετε και να εφαρμόζετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική social media marketing. Επίσης θα μάθετε πως να επιλέγετε τα κατάλληλα εργαλεία που ταιριάζουν στην κάθε επιχείρηση, κατανοώντας σε βάθος το ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν στην προβολή των εταιριών και την αλληλεπίδρασή τους με το κοινό.

Στόχος του Προγράμματος

 • Nα προωθήσετε την επιχείρηση σας / ιστοσελίδα σας αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνικές των social media
 • Να προσεγγίσετε σωστά τους followers των social media platforms
 • Να αποκτήσετε την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για την εφαρμογή των νέων εργαλείων σχεδιασμού και υλοποίησης
 • Να μάθετε σε βάθος τους τρόπους προβολής και διαφήμισης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή προβολή.

Οφέλη του Προγράμματος

Το σεμινάριο θα σας δώσει πρακτικές γνώσεις, τεχνικές και ιδέες για άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα σας. Θα αποκτήσετε όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να έχετε μια ξεχωριστή παρουσία στα social δίκτυα και να δημιουργείτε με επιτυχία διαφημιστικές καμπάνιες!

 

Δομή Προγράμματος

Απευθύνεται

 • Σε οποιονδήποτε θέλει να αποκτήσει σε βάθος γνώση των Social Media
 • Σε στελέχη επιχειρήσεων
 • Σε ελεύθερους επαγγελματίες
 • Σε επιχειρήσεις

Εισηγητές

Η Λουκία Σαματά έχει σπουδές στα Οικονομικά (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο), MSc in e-Business and Digital Marketing και μεταπτυχιακό τίτλο (PMBA). Εργάζεται ως Digital & e-Commerce Marketing Manager σε εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής και υγείας και είναι co-founder & CEO του Fertility Route, διαδικτυακή εταιρία ιατρικής& τουριστικής διαμεσολάβησης με εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε: 

 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

Σεμινάριο Human Recourses Management

Σεμινάριο Human Resources Management

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

20 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάϊος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online & On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα σας βοηθήσει να εκπαιδευτείτε στον στρατηγικό σχεδιασμό και ανάλυση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου Human Resources Management θα διδαχθείτε τρόπους προσέλκυσης και επιλογής του κατάλληλου προσωπικού και ενσωμάτωσή του στην κουλτούρα του οργανισμού με την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και η εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες πρακτικές ώστε να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό τους.

Οφέλη Παρακολούθησης

1.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση, σύγχρονες δεξιότητες και να παρουσιάζει τις τάσεις που επικρατούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του IST, μέσω της οποίας έχετε στη διάθεσή σας τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα του προγράμματός σας για να τα παρακολουθείτε όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτησή σας, ακόμη και από το κινητό σας, ενώ τo εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις του προγράμματος μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

3.

Έχετε πρόσβαση σε επαναληπτικά e-tests που έχουν δημιουργήσει οι εισηγητές του προγράμματος

4.

Έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές για διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήματα ακόμη και εκτός μαθήματος, μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του IST

5.

Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης

6.

Οι εγκαταστάσεις του IST βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα στο Μετρό (Συγγρού-Φιξ) με εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία!

Δομή Προγράμματος

Περιεχόμενο & Λειτουργίες

Επιλογή & Ενσωμάτωση Νέου Προσωπικού

Εργασιακές Σχέσεις

Αξιολόγηση Προσωπικού 

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευθούν στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για επαγγελματική εξέλιξη. Τέλος, μπορούν να το παρακολουθήσουν υπεύθυνοι ομάδων οι οποίοι θα ήθελαν να ενημερωθούν για τους σύγχρονους τρόπους σχεδιασμού αναγκών, επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Εισηγητές

Η Δρ. Ντάικου I. Δέσποινα είναι Τραπεζικό Στέλεχος, Αριστούχος Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη» (ΑΣΟΕΕ) και στα «Εφαρμοσμένα Χρηματοοικονομικά» (ΕΚΠΑ). Επιπλέον, διαθέτει 19 έτη εξειδικευμένης επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Είναι πιστοποιημένη στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Οικονομετρικών Μοντέλων Προβλέψεων, μέσω των εξειδικευμένων λογισμικών του EViews και Stata, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ανάλυση Αγοράς από την Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετόχων Αγοράς (ΕΕΠΑΜΑ).

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε: 

 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Project Management είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε και την Βεβαίωση Παρακολούθησης από το IST.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

Σεμινάριο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων

Σεμινάριο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (Airbnb)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

20 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάρτιος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online & On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρδισε -40% έκπτωση, για Εγγραφή έως 31/12!

Περιγραφή

Το σεμινάριο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Airbnb, etc.) θα σας εισαγάγει στον κόσμο της οικονομίας διαμοιρασμού και το πώς αυτή η δραστηριότητα έχει βοηθήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων να αξιοποιήσουν τα ακίνητα τους δημιουργώντας ένα έξτρα εισόδημα. Σήμερα βλέπουμε ολόκληρες επιχειρήσεις να στηρίζονται σε αυτή τη δραστηριότητα με αποτέλεσμα αρκετές τοπικές κοινότητες να τη θεωρούν σωτήρια καθώς άλλαξε τελείως την εικόνα και την οικονομική κατάσταση του τόπου τους. Υπάρχουν βέβαια και οι προκλήσεις οι οποίες θα αναλυθούν διεξοδικά ώστε να είστε σε θέση να λάβετε τις σωστές αποφάσεις, για μια επιτυχημένη καριέρα σε αυτόν τον τομέα.

Στόχος του Προγράμματος

 • Πλήρης ενημέρωση για τη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα
 • Ποιες πλατφόρμες είναι διαθέσιμες για να εισάγουμε το κάθε ακίνητο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του (Airbnb, Booking, Homeaway)
 • Ποιο είναι το νομικό και φορολογικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη δραστηριότητα ώστε να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι.
 • Πώς κάνουμε έρευνα αγοράς για να γνωρίζουμε ποιες περιοχές και ποια ακίνητα αξίζει να αξιοποιηθούν.
 • Πλήρης οδηγός για το πώς θα καταχωρήσετε ένα ακίνητο στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
 • Μυστικά και παγίδες που κρύβει η δραστηριότητα, τι να προσέξετε και τι να αποφύγετε (φωτογράφιση, προώθηση ακινήτου, παροχές)
 • Περιγραφή βήμα βήμα για την καταχώρηση των κρατήσεων στο μητρώο και στην ΑΑΔΕ.

Οφέλη του Προγράμματος

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να καταχωρεί ένα ακίνητο στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, να διαχειρίζεται τα αιτήματα και τα ερωτήματα των πιθανών πελατών, να ελέγχει τις κρατήσεις και τις πληρωμές. Να υποδέχεται τους πελάτες να επιλύει τυχόν προβλήματα που θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια μιας κράτησης και τέλος να καταχωρεί τις κρατήσεις το στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης ή στο taxis εμπρόθεσμα.

Δομή Προγράμματος

Εισαγωγή στην Οικονομία Διαμοιρασμού  

Η Βραχυχρόνια Μίσθωση στην Ελλάδα

Επιλογή Ακινήτου

Το Μέλλον της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

Τρόποι προώθησης του καταλύματος

Πως να επιπλώσετε σωστά και με το μικρότερο δυνατό κόστος το Air bnb σας

με την Διακοσμήτρια Εσωτερικών Χώρων κα Φαίη Βρεττάκου

Απευθύνεται

Σε ιδιοκτήτες ακινήτων που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και για αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αστικής μίσθωσης αλλά και σε εν δυνάμει διαχειριστές που επιθυμούν να αναλάβουν τη διαχείριση ακινήτων είτε ως ιδιώτες είτε ως επαγγελματίες. 

Εισηγητές

Η Θεοδώρα Δήμα είναι πρόεδρος του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού Ελλάδος, έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε συνέδρια, ημερίδες, άρθρα στον τύπο, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις όπου ενημερώνει και προωθεί την ιδέα της οικονομίας διαμοιρασμού στο ευρύ κοινό. Ο θεσμικός της ρόλος απαιτεί συναντήσεις με στελέχη και ειδικούς κρατικούς φορείς για την ομαλή λειτουργία και τον ανοιχτό διάλογο κράτους και κοινότητας της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Έχει ολοκληρώσει σπουδές στο τμήμα  Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, του ΑΤΕΙ Ηπείρου. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στο τμήμα της Ιταλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία  και τις μεταπτυχιακές της σπουδές  στη Γλωσσολογία.

Έχει δικά της καταλύματα, τα οποία διαχειρίζεται στην περιοχή του Βόλου και της Χαλκίδας απ’ όπου και κατάγεται. Είναι Community Leader της Airbnb στην Κεντρική Ελλάδα όπου συντονίζει όλους τους διαχειριστές της περιοχής συμβουλεύοντας και διατηρώντας έναν δίαυλο επικοινωνίας (airbnb-κοινότητας) για την ομαλή διεξαγωγή της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε αυτές τις περιοχές. 

Η Σαματά Λουκία έχει σπουδές στα Οικονομικά (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο), MSc in e-Business and Digital Marketing και μεταπτυχιακό τίτλο (PMBA). Εργάζεται ως Digital & e-Commerce Marketing Manager σε εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής και υγείας και είναι co-founder & CEO του Fertility Route, διαδικτυακή εταιρία ιατρικής& τουριστικής διαμεσολάβησης με εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η Βρεττάκου Φαίη σπούδασε και αποφοίτησε από τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΜΙΛΟ Α.Κ.Τ.Ο. με ειδικότητα “interior design”. Συνεργάστηκε με αρχιτεκτονικά -τεχνικά γραφεία με ειδίκευση στις διακοσμητικές και αρχιτεκτονικές μελέτες και επιβλέψεις ανακαινίσεων κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, ξενοδοχείων. Παράλληλα, συνεργάστηκε στον σχεδιασμό επίπλων κουζίνας με την Ιταλική Εταιρεία “ΒΙΕΝΤΕ”. Από το 2017, διατηρεί δικό της γραφείο Διακόσμησης.

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε: 

 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Project Management είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε και την Βεβαίωση Παρακολούθησης από το IST.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

Σεμινάριο Συναισθηματική Νοημοσύνη

Σεμινάριο Συναισθηματική Νοημοσύνη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

8 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεκέμβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online & On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την αξία της ύπαρξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, για τον εαυτό σας και τους άλλους. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα εξελίξετε τις δεξιότητες που διαθέτετε στους τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης και της καθοδήγησης των ομάδων μπορεί να διαχειρίζεστε. Επίσης, θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της εργασίας σας και την ταχύτερη επίτευξη των στόχων σας.

Η ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στις σύγχρονες επιχειρήσεις αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας και ανάπτυξης και για το λόγο αυτό δίνεται μεγάλο βάρος. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα καλφθούν όλες οι παράμετροι για την ενίσχυση του EQ των εργαζομένων με την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την επιχείρηση χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα. 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ανάλογα με την εργασιακή σας θέση, θα μπορείτε:

Ως υφιστάμενοι να κατανοείτε την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας.

Ως προϊστάμενοι να επιλέγετε την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις τεχνικές του επηρεασμού της.

Στην εξυπηρέτηση πελατών να αντιλαμβάνεστε και να υιοθετείτε την κατάλληλη συμπεριφορά προς τους πελάτες σας.

Οφέλη Παρακολούθησης

1.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση, σύγχρονες δεξιότητες και να παρουσιάζει τις τάσεις που επικρατούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην δυναμική, ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του IST, μέσω της οποίας έχετε στη διάθεσή σας τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα του προγράμματός σας για να τα παρακολουθείτε όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτησή σας, ακόμη και από το κινητό σας, ενώ τo εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις του προγράμματος μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

3.

Έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές για διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήματα ακόμη και εκτός μαθήματος, μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του IST

4.

Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης

5.

Οι εγκαταστάσεις του IST βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα στο Μετρό (Συγγρού-Φιξ) με εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία

Απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ομάδες, διαπραγματεύονται Προμηθευτές η Πελάτες η και εργάζονται σε τμήματα που συναλλάσσονται με μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Επίσης σε όσους επιθυμούν να διερευνήσουν την συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων με τους οποίους εργάζονται, συναλλάσσονται η και σπουδάζουν μαζί. Σε προϊσταμένους και υπεύθυνους ομάδων οι οποίοι θα ήθελαν να ανακαλύψουν σύγχρονους και εξελισσόμενους τρόπους επιρροής και καθοδήγησης των ομάδων τους.

Εισηγητές

Η Βασιλική Φλωροπούλου είναι Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, αρθογράφος, Business & Life Coach, πιστοποιημένη από τον Acc Accredited Association for Coaching του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο, επαγγελματική και βιωματική εμπειρία στην προσωπική ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και πολυετή προϋπηρεσία και βιωματική εμπειρία στην εκπαίδευση επικοινωνίας, Vodafone. Είναι Ιδρύτρια της εταιρίας Floropoulou-coach.me. και ομιλήτρια σε πληθώρα σεμιναρίων και ομιλιών. Έχει αναλάβει πληθώρα εταιρικών εκπαιδεύσεων σε πωλητές, στελέχη επιχειρήσεων, agents σε δικηγορικά γραφεία και call centers μεγάλων επιχειρήσεων.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Μετά την εξειδίκευση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αυτοκυριαρχία