Executive Education

IST Executive Education

EARLY BIRD REGISTRATION

-40%, έως 30 Ιουλίου

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάρτιος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online, On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Προτεραιότητα του IST College είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας των σπουδαστών του και να συμμετέχει στις επιτυχίες τους! Το IST έχει αναπτύξει, επομένως, μια σειρά από εξειδικευμένες και πιστοποιημένες δια βίου εκπαιδεύσεις για στελέχη σε νευραλγικές λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Τώρα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στα κορυφαία Προγράμματα EXECUTIVE EDUCATION του IST με 40% ΕΚΠΤΩΣΗ έως τις 30/7 (early bird registration) και να ενισχύσετε τις δεξιότητες των στελεχών σας!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε εν συντομία τα κυρίως προσφερόμενα προγράμματα του EXECUTIVE EDUCATION καθώς και πληροφορίες για τις Tailor Made εκπαιδεύσεις.

Executive MBA

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα σας παρέχει μια 360ο γνώση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ενώ εστιάζει παράλληλα στην προσωπική ανάπτυξη ώστε να σας ενισχύσει στην επίτευξη των στόχων σας.

Οφέλη

 • Κατανόηση και εκμάθηση σε βάθος, των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου Business Management
 • Αναπτύσσετε απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να λειτουργείτε αποτελεσματικά στο μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Αναπτύσσετε δημιουργική και κριτική σκέψη για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων καθώς και ενίσχυση της ικανότητας λήψης στρατηγικών αποφάσεων
 • Ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της ικανότητας αποτελεσματικής συνεργασίας
 • Αξιοποιείτε δημιουργικά την εργασιακή εμπειρία σας και αναπτύσσετε ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
 • Το πρόγραμμα σας συνδέει με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στην πράξη χωρίς να παραβλέπει τη θεωρία

Το Executive MBA θα σας βοηθήσει να διευρύνετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες, μέσα από ένα σύγχρονο και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον!

Executive Diplomas

Το Diploma in Digital Marketing & Graphic Design καλύπτει όλα τα βασικά ψηφιακά κανάλια και μέσα, όπως: SEO, PPC, Social Media, Content Marketing, Websites, Affiliate Marketing, Display Advertising and Email Marketing που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους σημερινούς διαδικτυακούς πελάτες.

Tο πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε case studies, στις πιο σύγχρονες στρατηγικές του digital, social media & performance marketing μαζί με πρακτική εξάσκηση σε Η/Υ με workshops στα Labs του IST. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στα workshops και στις πρακτικές ασκήσεις ατομικά, αλλά και συνεργαζόμενοι σε ομάδες. Παράλληλα για πρώτη φορά παρουσιάζεται σε αντίστοιχο πρόγραμμα στην Ελλάδα, η νομοθεσία που διέπει το internet από εξειδικευμένη νομικό-συνεργάτη.

Με την απόκτηση του Diploma in Digital Marketing & Graphic Design θα είστε σε θέση να:

 • Να αναπτύσσετε στρατηγικές στα κοινωνικά δίκτυα (Social Media) για προσέλκυση νέων followers και να δημιουργείτε εταιρικές σελίδες σε Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, TikTok, Snapchat με τεχνικές βελτιστοποίησης τους.
 • Να εφαρμόζετε πρακτικές μεθόδους αποτελεσματικής προσέγγισης πελατών, μέσω των πιο πάνω κοινωνικών δικτύων.
 • Να αξιοποιείτε τη δυναμική του influencer marketing.
 • Να αναλύετε και να κατανοείτε τις διάφορες μορφές διαφήμισης (κειμένου, εικόνας, video, event, post, κ.α.) και πότε χρησιμοποιούμε την κάθε μια.
 • Να δημιουργείτε και να βελτιστοποιείτε διαφημιστικές καμπάνιες σε Google Ads, Facebook Ad Manager, LinkedIn & YouTube.
 • Να εφαρμόζετε τεχνικές, οι οποίες θα ανεβάσουν μια ιστοσελίδα στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google.
 • Να δημιουργείτε στοιχεία ψηφιακής ηλεκτρονικής ταυτότητας.
 • Nα γνωρίζετε το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ιστοσελίδες και την οnline διαφήμιση.
 • Να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το δικό σας ιστολόγιο (Βlog).
 • Να αναλύετε τα στατιστικά στοιχεία, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση μιας ιστοσελίδας (Google Analytics, Tag Manager, Data Studio).
 • Nα δημιουργείτε αποτελεσματικές καμπάνιες email.
 • Να κατασκευάζετε και να διαφημίζετε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.

Οφέλη Παρακολούθησης

Ως συμμετέχων στο πρόγραμμα θα γίνετε DMI Power Members για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Θα έχετε πλήρη πρόσβαση στην πλατφόρμα του DMI και στο πλούσιο υλικό της που περιλαμβάνει: short courses, premium webinars, audio books, presentations, video interviews, tool-kits, audio case studies, και όχι μόνο!

Το να γνωρίσετε καλύτερα τους πελάτες σας μπορεί να σας φέρει μπροστά από τον ανταγωνισμό! Γι’ αυτό με το Diploma In Marketing & Customer Experience του IST College λαμβάνετε εξειδικευμένη κατάρτιση στο Μάρκετινγκ. Το Πρόγραμμα αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη θεώρηση των δραστηριοτήτων, που διαχειρίζεται η λειτουργία του Μάρκετινγκ καθώς και ολόκληρη την αγοραστική διαδρομή ενός καταναλωτή, καταγράφοντας τη διαμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη.

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα μπορείτε:

 • Να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες της λειτουργίας του Μάρκετινγκ και τη σημασία του στη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Να αναλύετε το περιβάλλον του Μάρκετινγκ (Μικροπεριβάλλον και Μακροπεριβάλλον της επιχείρησης).
 • Να κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο το Μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη της ποιότητας και της αξίας των προϊόντων, των εμπορικών σημάτων και των υπηρεσιών.
 • Να σχεδιάζετε και να υλοποιείτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Μάρκετινγκ
 • Να κατανοείτε τις έννοιες της τμηματοποίησης, της στόχευσης και της τοποθέτησης
 • Να κατανοείτε τη συμπεριφορά των καταναλωτών και της αξίας των πελατών
 • Nα εστιάζετε στις βασικές στρατηγικές DigitalMarketing για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους σημερινούς διαδικτυακούς πελάτες
 • Να προωθείτε και να αυξάνετε τις πωλήσεις μέσω του σχεδιασμού και του συντονισμού των προωθητικών ενεργειών
 • Να αναλύετε τα χαρακτηριστικά και την αγοραστική συμπεριφορά των βιομηχανικών αγορών
 • Να κατανοείτε τους διαφορετικούς τύπων πελατών
 • Να κατανοείτε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει πλέον η ψηφιακή τεχνολογία στην άριστη εμπειρία του πελάτη
 • Να κατανοείτε το Customer Journey και τα σημεία επαφής με τον πελάτη
 • Να εφαρμόζετε διάφορες τεχνικές για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη

Είδη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα:

 • Κατανόηση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης
 • Ακριβής σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αναλυτική Σκέψη
 • Επικοινωνία
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Δημιουργικότητα
 • Κριτική Σκέψη
 • Επίλυση προβλημάτων

To πρόγραμμα Diploma in Sales Management είναι ιδανικό για πολυάσχολα στελέχη και επαγγελματίες, μιας και σας επιτρέπει να εργάζεστε και παράλληλα να ολοκληρώσετε ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα στη Διοίκηση Πωλήσεων, πλήρως προσαρμοσμένο στo ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Sales Managers
 • Account Executives
 • Team Leaders
 • Σε στελέχη πωλήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναγνωρίσουν νέα εργαλεία και τεχνολογίες.
 • Σε στελέχη άλλων τμημάτων που έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με πελάτες και επιθυμούν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων και να αναπτύξουν μια αποτελεσματική συνεργασία.
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να κάνουν καριέρα στο χώρο των πωλήσεων καθώς επίσης σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και Startupers, που επιθυμούν να αναπτύξουν το απαραίτητο υπόβαθρο προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να βελτιώσουν την κερδοφορία της εταιρία τους.

Με το Diploma in Sales management:

 • Θα ενισχύσετε την αποτελεσματικότητά σας στην επαφή με τους πελάτες χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων.
 • Θα κατανοείτε τις βασικές έννοιες και λειτουργίες του marketing και την επίδραση του στις πωλήσεις της επιχείρησης.
 • Θα κατανοείτε τις σαρωτικές αλλαγές που έχει επιφέρει το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον στην εμπορική δραστηριότητα και τις καταναλωτικές συμπεριφορές.
 • Θα κατανοείτε το πλαίσιο του σύγχρονου Customer Service και να εφαρμόζετε τεχνικές αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών.
 • Θα αναπτύξετε τις managerial δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν να οργανώσετε, να αναπτύξετε και να διοικήσετε ομάδες πωλήσεων
 • Θα διαπραγματεύεστε αποτελεσματικά
 • Θα κατανοείτε το ρόλο και τα καθήκοντα του Key Account Manager και να μπορείτε να σχεδιάζετε ένα πλάνο διαχείρισης πελατών.
 • Θα κατακτήσετε βασικές οικονομικές έννοιες και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ορθή λήψη αποφάσεων.
 • Θα εστιάζετε και θα επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους πελάτες της αγοράς/στόχου μέσω της σωστής οργάνωσης του τμήματος πωλήσεων αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η καρδιά των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών! To Diploma in Human Resources Management του ΙST College θα μυήσει τα στελέχη σας στις βασικές σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για τη λειτουργία, αλλά και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Θα σας δώσει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεστε και να καινοτομείτε στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών και προκλήσεων μέσα από την απόκτηση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλέντων. Το περιεχόμενο του καλύπτει, από τα θεμέλια της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τη λήψη αποφάσεων, μέχρι θέματα ηγεσίας, δημιουργίας ομάδων και coaching και είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια 360º άποψη για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε:

 • Διεύρυνση γνώσεων και των δεξιοτήτων σας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων
 • Δημιουργία στρατηγικών μάθησης και ανάπτυξης και να αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους
 • Διαχείριση διαδικασιών πρόσληψης, επιλογής και εισαγωγής
 • Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων εφαρμογής συστημάτων παρακίνησης και αμοιβών
 • Ανάπτυξη γνώσεων και τις δεξιοτήτων που χρειάζεστε για να προσδιορίσετε και να εφαρμόσετε μετρήσεις ανθρώπινου δυναμικού που βοηθούν τον οργανισμό σας να επιτύχει τους στόχους του
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με το χώρο εργασίας
 • Παρακίνηση και διαχείριση σχέσεων με αυτοπεποίθηση
 • Υιοθέτηση καλύτερων και αποτελεσματικότερων πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού
 • Αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής απασχόλησης και σχεδιασμού παροχών
 • Διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων της αγοράς
 • Δημιουργία ισχυρού δεσμού μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
 • Οικονομική διαχείριση προς όφελος του οργανισμού
 • Δημιουργία ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος και ανάπτυξης των εργαζομένων

To IST δημιούργησε το πρώτο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο με τίτλο “Beyond Exports”!

Δύο από τα πλέον έμπειρα στελέχη της αγοράς σε θέματα Εξωστρέφειας, οι Διομήδης Θεοχαρόπουλος και Δημήτρης Μητράκος συνεργάζονται με το IST και μοιράζονται τις γνώσεις τους με απόλυτα πρακτικό τρόπο ώστε το Πρόγραμμα να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο για τον σύγχρονο παραγωγό, έμπορο, επιχειρηματία ή στέλεχος που θέλει να απευθυνθεί στις αγορές του εξωτερικού, παρέχοντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.

Μέσα από πραγματικά case studies, success stories, θεωρία αλλά και best practices, η ομάδα του Beyond Exports καλύπτει ενότητες όπως:

 • Πλεονεκτήματα των Εξαγωγών
 • Σωστή Επιλογή Προϊόντων και Υπηρεσιών προς Εξαγωγή
 • Προσαρμογή Προϊόντων στις Απαιτήσεις της Αγοράς Στόχου
 • Προϊοντική Στρατηγική
 • Επιλογή Αγοράς Στόχου και Έρευνα Αγοράς
 • Τρόπους Εισόδου και τα Δίκτυα Διανομής
 • Τρόπο Εξεύρεσης Πελατών
 • Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing
 • Ε-exports & Digital Marketing
 • Συσκευασία & Packaging
 • Κοστολόγηση και Τιμολογιακή Πολιτική
 • Εμπορικές Εκθέσεις/ Επιχειρηματικές Αποστολές/ B2B συναντήσεις
 • Διαπραγματεύσεις
 • Τρόποι Πληρωμής & Διαδικασίες Εξαγωγών
 • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εxport Business Plan

Το Diploma “Beyond Exports” διοργανώνεται από το IST College υπό την Αιγίδα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Ο κλάδος των Logistics γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, καθώς πρόκειται για νευραλγικό τομέα για την ομαλή λειτουργία, την κερδοφορία και την καλή εικόνα μιας επιχείρησης

Στόχος του Executive Diploma in Logistics & Supply Chain Management είναι να προσφέρει πρακτική και εξειδικευμένη γνώση η οποία να ακολουθεί τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα θα αναβαθμίσει τις γνώσεις και δεξιότητες των στελεχών σας μέσα από τη θεωρία αλλά πολύ περισσότερο μέσα από σύγχρονα case studies που περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται.

Συγκεκριμένα θα αξιοποιήσετε πλήρως εργαλεία όπως:

 • Bασικές αρχές Logistics
 • Χρήση δυναμικών αλγόριθμων και μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας για την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αποδοτικότητα των αποφάσεων.
 • Εκτεταμένη χρήση του Excel
 • Bασικές αρχές Project Management εστιασμένες στην σωστή και άμεση διακίνηση των αποθεμάτων προς τον τελικό προορισμό.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε αποκτήσει πρακτικές γνώσεις:

 • Βασικές αρχές κοστολόγησης και μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, άμεσα και πρακτικά εφαρμοζόμενες στις εκάστοτε εταιρίες.
 • Η έννοια της αποθήκης, του φορτίου, του εμπορευματοκιβωτίου.
 • Κοστολόγηση διαδρομής, κόστος καυσίμου, οδηγού, κόστη διαφόρων τρόπων μεταφοράς.
 • Βασικές αρχές από την Οικονομική των Μεταφορών.
 • Επιπλέον το σεμινάριο «δανείζεται» στοιχεία από την επιχειρησιακή έρευνα και την στατιστική, για την πρόβλεψη ζήτησης, εποχικότητας, εκτάκτων παραγγελιών, συσχέτισης παραγόντων, με άμεση πρακτική εφαρμογή.
 • Επίσης αναλύονται θέματα επιλογής κατάλληλων καναλιών διανομής ανάλογα με τον τύπο, είδος και σκοπό της επιχείρησης. Επιπλέον επεξηγούνται τα Incoterms.

Το Πιστοποιημένο Diploma in Project Management είναι ιδανικό εάν καλείστε να διαχειριστείτε ή να συμμετάσχετε σε έργα και θέλετε να μάθετε και να εφαρμόσετε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Διοίκησης Έργων.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην κατανόηση των βασικών αρχών και των εργαλείων του Project Management.
 • Στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση ενός Έργου (θεωρητική και εμπειρική γνώση μέσω των case studies και των ομαδικών εργασιών).
 • Στην εξοικείωση με τις έννοιες και την ορολογία της Διοίκησης Έργων.
 • Στην εμβάθυνση στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή υλοποίηση ενός Έργου.
 • Στην παρουσίαση των μεθοδολογιών Διοίκησης ενός Έργου (συμπεριλαμβανομένου των Agile και Scrum).
 • Σε βασικές γνώσεις στο πλέον διαδεδομένο εργαλείο Διοίκησης Έργων (Ms Project).
 • Στην εμβάθυνση σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία και ηγεσία μέσα στις ομάδες Έργου.
 • Στην αναγνώριση των βασικών δεξιοτήτων του πετυχημένου Project Manager καθώς και των συνθετικών στοιχείων που χτίζουν συνεκτικές και αποδοτικές ομάδες Έργου.
 • Στην αντίληψη της σημαντικότητας του Γραφείου Διοίκησης Έργων (Project Management Office) στην υλοποίηση των Έργων.
 • Στην ενημέρωση σχετικά με επίκαιρες εξελίξεις σχετικά με θέματα Project Management στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πλήρη οδηγό των προγραμμάτων Executive Education εδώ. 

Tailor Μade Προγράμματα

Το IST έχει τη δυνατότητα και διαθέτει την τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό Tailor Made προγραμμάτων, σύντομης ή μεγαλύτερης διάρκειας, τα οποία καταρτίζονται αποκλειστικά για τις διαγνωσμένες ανάγκες της επιχείρησής σας ή/και ομάδας εργαζομένων σας. Η πολυετής εμπειρία του IST στα εκπαιδευτικά δρώμενα που ξεπερνά τα 30 χρόνια και η εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις, με την ανάθεση της εκπαίδευσης των στελεχών τους, μας καθιστούν βέβαιους ότι μπορούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε εκπαιδευτική ανάγκη της επιχείρησής σας, με σκοπό την βελτιστοποίηση των στόχων και την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Τη διδασκαλία αναλαμβάνουν ειδικευμένοι εισηγητές που διαθέτουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση ενώ ταυτόχρονα είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ευέλικτος Τρόπος Παρακολούθησης

Online & On demand

Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνθήκες της εκπαίδευσης για πολυάσχολα στελέχη, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα Online παρακολούθησης και μαγνητοσκοπημένης, On demand πρόσβασης στις εκπαιδεύσεις.

Πιστοποιήσεις

Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Το online σεμινάριο “ΜΒΑ για Γονείς” (Μάθε-Βίωσε-Αποφάσισε) απαντά σε καίρια ερωτήματα όπως:

 • Πώς εμείς οι γονείς μπορούμε να προετοιμάσουμε το παιδί μας, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής;
 • Πως μπορούμε να το βοηθήσουμε να προσέξει το βάρος του, να γίνει οικονομικά ανεξάρτητο, να ερμηνεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του;
 • Με τόσες αλλαγές πως ένα παιδί αποκτά αυτοπεποίθηση, ώστε να είναι ψυχικά ανθεκτικό και να αντιμετωπίζει την κάθε πρόκληση;
 • Πως μπορούμε να το ενδυναμώσουμε, ώστε να εξελιχθεί στον καλύτερο μελλοντικό του εαυτό και να “πετάξει”;

Σε αυτό το σεμινάριο θα αποκτήσουμε βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα βοηθήσουν τον γονεϊκό μας ρόλο, όπως είναι: η διαχείριση του χρόνου και του άγχους, η διαχείριση της επικοινωνίας και των συναισθημάτων μας, της επιρροής μας, της σχέσης μας με την τροφή και την άσκηση και η διαχείριση των οικονομικών μας πόρων.

Ως συνειδητοί γονείς θα αποκτήσουμε την επίγνωση του πως σκεφτόμαστε, πως αισθανόμαστε, πως λειτουργούμε. Θα Μάθουμε, θα Βιώσουμε και θα Αποφασίσουμε να αναπτυχθούμε και θα διαπιστώσουμε ότι η καθοδήγηση του παιδιού μας, με εμπιστοσύνη και σεβασμό στις ικανότητές του, είναι η βάση για την εξάλειψη περιοριστικών πεποιθήσεων αλλά και για τη δημιουργία μίας υγιούς σχέσης μαζί τους, για πάντα. 

Το σεμινάριο ΜΒΑ για Γονείς: (Μάθε – Βίωσε – Αποφάσισε)είναι ένα πολύτιμο δώρο για εσάς και το μέλλον του παιδιού σας!

Έναρξη Σεμιναρίου: Τρίτη 15/3/2022
Διάρκεια Προγράμματος: 16 ώρες
Τρόπος Παρακολούθησης: Online, Live & On Demand
Κόστος Προγράμματος: 270€, Ειδική Τιμή για τους γονείς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα 50€.

Πρόγραμμα Διαλέξεων:

15/3/2022, 18:00 – 20:00 Διαχείριση Χρόνου & Άγχους / Αντώνης Χρυσόγελος17/3/2022, 18:00 – 20:00 Διατροφική Διαπαιδαγώγηση για Γονείς / Όλγα Κουνάρη – Κάλλη Πολέμη
22/3/2022, 18:00 – 20:00 Εποικοδομητικές Διαπροσωπικές Σχέσεις & Συναισθηματική Νοημοσύνη / Ομ. Καθηγήτρια Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου29/3/2022, 18:00 – 20:00 Ο Οικογενειακός Ηγέτης / Νεκτάριος Ζήσης
31/3/2022, 18:00 – 20:00 Sustainable Parenting (Βιωσιμότητα και ο γονεϊκός ρόλος) / Μάνια Σπέντζου, Δρ. Τζωρτζίνα Σπύρη
5/4/2022, 18:00 – 20:00 Ψηφιακή Ευαισθητοποίηση / Λουκία Σαματά
7/4/2022, 18:00 – 20:00 Αρχές Οικονομικής Παιδείας για τη Μελλοντική Επιτυχία των Παιδιών μας (Money EQ) / Δρ. Θεόδωρος Κρίντας
12/4/2022, 18:00 – 20:00 Coaching Skills για Συνειδητούς Γονείς / Μιρέλα Αναγνώστη
 
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Σεμινάριο, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Ενδιαφέροντος.

Diploma in Food & Beverage Management

Diploma in Food & Beverage Management

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

100 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φεβρουάριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online & On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρδισε -40% έκπτωση, για Εγγραφή έως 31/12!

Περιγραφή

Το τμήμα του επισιτισμού θεωρείται το πιο κερδοφόρο τμήμα μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης και για αυτόν το λόγο δίνεται μεγάλη έμφαση στην οργάνωση της λειτουργίας του. Το Food & Beverage Management είναι αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της ξενοδοχειακής μονάδας, ενώ πολλές φορές, με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, συμβάλλει στη δημιουργία πιστών πελατών για την ξενοδοχειακή επιχείρηση. Στο πρόγραμμα Diploma in Food & Beverage Management αναλύεται ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων Bar, για τα οποία υπάρχει και ξεχωριστή εκπαιδευτική ενότητα.

Οφέλη Παρακολούθησης

1.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση, σύγχρονες δεξιότητες και να παρουσιάζει τις τάσεις που επικρατούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην δυναμική, ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του IST, μέσω της οποίας έχετε στη διάθεσή σας τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα του προγράμματός σας για να τα παρακολουθείτε όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτησή σας, ακόμη και από το κινητό σας, ενώ τo εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις του προγράμματος μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

3.

Έχετε πρόσβαση σε επαναληπτικά e-tests που έχουν δημιουργήσει οι εισηγητές του προγράμματος

4.

Έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές για διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήματα ακόμη και εκτός μαθήματος, μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του IST

5.

Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης

6.

Οι εγκαταστάσεις του IST βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα στο Μετρό (Συγγρού-Φιξ) με εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία

Απευθύνεται

Στις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης και ψυχαγωγίας – Bar, τους εργαζόμενους τους αλλά και σε όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας - Bar. Με πρακτικές εφαρμογές και case studies οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δυναμικού κλάδου, όπως αυτός της εστίασης και ψυχαγωγίας – bar.

Εισηγητές

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management of Tourism. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και στις ένδο-εταιρικές εκπαιδεύσεις, σε θεματικά πεδία όπως: η Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Εξυπηρέτηση Πελατών Μονάδων Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής, Σχεδιασμός & Προώθηση Τουριστικών Πακέτων και η Xρήση Nέων Τεχνολογιών για την αναβάθμιση του Ανθρωπίνου Δυναμικού του τομέα του Τουρισμού.

Η Νέλλη Καλαμαρά έχει τελειώσει το Κλασσικό Τμήμα της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη διερμηνεία και τη μετάφραση. 

Εργάζεται ως δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο κομμάτι του food και των spirits τα τελευταία 15 χρόνια, διάστημα μέσα στο οποίο έχει διατελέσει αρχισυντάκτρια και διευθύντρια σύνταξης σε ελληνόφωνα και αγγλόφωνα περιοδικά και οδηγούς που ασχολούνται με τα ξενοδοχεία, τη γεύση και γενικά το ευ ζην. 

Σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη ύλης και food & spirits editor στο περιοδικό Madame Figaro, ενώ διατηρεί το food blog #tidbits εντός του madamefigaro.gr. Το @kounelly είναι το Ινσταγκραμικό alter ego της.

Ο Βασίλειος Κανέλλος είναι στέλεχος στον κλάδο του F&B με ισχυρό γνωσιακό υπόβαθρο στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση ομάδων και στη διασφάλιση προτύπων διαδικασιών εξυπηρέτησης πελατών και ασφάλειας τροφίμων (ISO). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχει εργαστεί σε μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες, έχει καθοδηγήσει αναδυόμενα ταλέντα και μιλήσει σε εκδηλώσεις του ξενοδοχειακού κλάδου.

Η Λουκία Σαματά έχει σπουδές στα Οικονομικά ( Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο), MSc in e-Business and Digital Marketing και μεταπτυχιακό τίτλο (PMBA). Εργάζεται ως Digital & e-Commerce Marketing Manager σε εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής και υγείας και είναι co-founder & CEO του Fertility Route, διαδικτυακή εταιρεία ιατρικής & τουριστικής διαμεσολάβησης με εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ο Αργύρης Νταουλιάρης είναι ιδρυτής της Innjobs.net, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ευρέσεως εργασίας στον τουρισμό για ξενοδόχους και ξενοδοχοϋπαλλήλους. Έχει διατελέσει επι σειρά ετών Γενικός Διευθυντής  ξενοδοχείων και επισιτιστικών τμημάτων (Αmalia Group of Hotels, Grecotel, Starwood, Domes κ.α.) 

Έχει σπουδάσει Τουριστικά στην Ελλάδα με υποτροφία στον όμιλο της Accor στο Παρίσι και έχει  πτυχίο στο Marketing από την ΑΣΟΕΕ και στην Τιμολογιακή Πολιτική και Στρατηγική Ξενοδοχείων από το Πανεπιστήμιο Cornell USA. Έχει διατελέσει καθηγητής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στα μαθήματα της Λειτουργίας των Ξενοδοχείων, F&B Management, Sales & Marketing, F&B Cost Control, HR. Είναι στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σύμβουλος για ομίλους ξενοδοχείων, σύμβουλος για την τιμολογιακή πολιτική και στρατηγική των ξενοδοχείων αλλά και την λειτουργική επάνδρωση των ξενοδοχείων σε εργασιακό επίπεδο. 

Επίσης σε συνεργασία με τον Phillipe Geneletti  michelin star chef και chef του Γάλλου προέδρου Μακρόν, έχουν εκδώσει το βιβλίο «Ποτέ χωρίς το πρωινό μου». Ένα βιβλίο που προάγει τον γαστρονομικό πολιτισμό και τη κουλτούρα της Ελλάδας και της Γαλλίας. 

Ο Aλέξανδρος Ράπεσης έχει σπουδάσει Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στο University Of Hertfordshire και είναι κάτοχος MΒΑ από το Lincoln University και MA σε Hospitality Management από το Τhames Valley University από το Τhames Valley University. Την τελευταία 20ετία έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στο χώρο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας σε μεγάλους ομίλους όπως Hotel Pentelikon Athens, Hilton Athens, The Margi Athens, Posidonion Grand Spetses, Amalia Group of Hotels, Antenna Group of Companies. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε θεματικά αντικείμενα που αφορούν Banquet Management, Restaurant & Bar Management, Revenue, Purchasing, Recruiting, Sales Management.

Ο Κωνσταντίνος Στρούτζος είναι στέλεχος επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας, Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Avra Imperial Hotel, με σπουδές Τουριστικών επιχειρήσεων και Revenue management στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και Πανεπιστημίου Cornell αντίστοιχα. Ενεργό μέλος της European Hotel Managers Association, ενεργό μέλος της Πανελλήνιας ένωσης Οινοχόων, του συλλόγου διευθυντών Κρήτης αλλά και συνιδρυτής του Athens Wine Tasting. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διεθνείς αλλά και εγχώριες επιχειρήσεις Φιλοξενίας κυρίως στο Food & Beverage, Operations και Revenue management. Όραμά του είναι να εμπνεύσει τις νέες γενιές και να εξελίξει τα καινούρια στελέχη του τουρισμού και της φιλοξενίας. 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

ΜΕΡΟΣ 1ο:

Εισαγωγή στo F&B (Food & Beverage)

Μέθοδοι & τεχνικές οργάνωσης του τομέα μαζικής παραγωγής και εστίασης

Διοίκηση Μπαρ Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel’s Bar Management)

ΜΕΡΟΣ 2ο:

Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη

Εφοδιαστική Αλυσίδα - Logistics

Marketing Επισιτιστικών τμημάτων

Management Επισιτιστικών Υπηρεσιών

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με: 

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε και την Βεβαίωση Παρακολούθησης από το IST.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

Diploma in Hotel Management

Diploma in Hotel Management

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

120 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Νοέμβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online & On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρδισε -40% έκπτωση, για Εγγραφή έως 31/12!

Περιγραφή

Η ανάπτυξη του τουρισμού απαιτεί στελέχη υψηλού επιπέδου στον χώρο της Διαχείρισης του Ξενοδοχείου και των μονάδων φιλοξενίας. Επιτυχημένα στελέχη και επαγγελματίες του χώρου, μεταφέρουν τη σημαντική και πολύτιμη εμπειρία τους που σε συνδυασμό με την πρακτική αλλά και τη θεωρητική γνώση του προγράμματος, προσφέρουν στους συμμετέχοντες όλα τα εφόδια και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική και πετυχημένη Διαχείριση ενός Ξενοδοχείου, μετατρέποντάς τους σε στελέχη που διαθέτουν τόσο οργανωτικές όσο και διοικητικές ικανότητες και εξασφαλίζουν την άρτια λειτουργία των μονάδων φιλοξενίας.

Στόχος του Προγράμματος

Η σύγχρονη ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, απαιτεί πλέον την εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης της επιχείρησης αλλά και την ανάπτυξη και τη διατήρηση ποιοτικής εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη. Στο σεμινάριο αναλύονται τα κύρια ζητήματα του ξενοδοχειακού κλάδου και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών και τη διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών από τα τμήματα του ξενοδοχείου. Στόχος του Diploma in Hotel Management με τις πρακτικές εφαρμογές και τα Case Studies είναι, να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με μια σειρά από δεξιότητες, τεχνικές και χαρακτηριστικά για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Οφέλη Παρακολούθησης

1.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση, σύγχρονες δεξιότητες και να παρουσιάζει τις τάσεις που επικρατούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην δυναμική, ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του IST, μέσω της οποίας έχετε στη διάθεσή σας τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα του προγράμματός σας για να τα παρακολουθείτε όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτησή σας, ακόμη και από το κινητό σας, ενώ τo εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις του προγράμματος μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

3.

Έχετε πρόσβαση σε επαναληπτικά e-tests που έχουν δημιουργήσει οι εισηγητές του προγράμματος

4.

Έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές για διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήματα ακόμη και εκτός μαθήματος, μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του IST

5.

Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης

6.

Οι εγκαταστάσεις του IST βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα στο Μετρό (Συγγρού-Φιξ) με εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία

Απευθύνεται

Εισηγητές

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management of Tourism. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και στις ένδο-εταιρικές εκπαιδεύσεις, σε θεματικά πεδία όπως: η Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Εξυπηρέτηση Πελατών Μονάδων Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής, Σχεδιασμός & Προώθηση Τουριστικών Πακέτων και η Xρήση Nέων Τεχνολογιών για την αναβάθμιση του Ανθρωπίνου Δυναμικού του τομέα του Τουρισμού.

Ο Αργύρης Νταουλιάρης είναι ιδρυτής της Innjobs.net, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ευρέσεως εργασίας στον τουρισμό για ξενοδόχους και ξενοδοχοϋπαλλήλους. Έχει διατελέσει επι σειρά ετών Γενικός Διευθυντής  ξενοδοχείων και επισιτιστικών τμημάτων (Αmalia Group of Hotels, Grecotel, Starwood, Domes κ.α.) 

Έχει σπουδάσει Τουριστικά στην Ελλάδα με υποτροφία στον όμιλο της Accor στο Παρίσι και έχει πτυχίο στο Marketing από την ΑΣΟΕΕ και στην Τιμολογιακή Πολιτική και Στρατηγική Ξενοδοχείων από το Πανεπιστήμιο Cornell USA. Έχει διατελέσει καθηγητής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στα μαθήματα της Λειτουργίας των Ξενοδοχείων, F&B Management, Sales & Marketing, F&B Cost Control, HR. Είναι στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σύμβουλος για ομίλους ξενοδοχείων, σύμβουλος για την τιμολογιακή πολιτική και στρατηγική των ξενοδοχείων αλλά και την λειτουργική επάνδρωση των ξενοδοχείων σε εργασιακό επίπεδο. 

Επίσης σε συνεργασία με τον Phillipe Geneletti michelin star chef και chef του Γάλλου προέδρου Μακρόν, έχουν εκδώσει το βιβλίο «Ποτέ χωρίς το πρωινό μου». Ένα βιβλίο που προάγει τον γαστρονομικό πολιτισμό και τη κουλτούρα της Ελλάδας και της Γαλλίας. 

Ο Κωνσταντίνος Στρούτζος είναι στέλεχος επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας, Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Avra Imperial Hotel, με σπουδές Τουριστικών επιχειρήσεων και Revenue management στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και Πανεπιστημίου Cornell αντίστοιχα. Ενεργό μέλος της European Hotel Managers Association, ενεργό μέλος της Πανελλήνιας ένωσης Οινοχόων, του συλλόγου διευθυντών Κρήτης αλλά και συνιδρυτής του Athens Wine Tasting. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διεθνείς αλλά και εγχώριες επιχειρήσεις Φιλοξενίας κυρίως στο Food & Beverage, Operations και Revenue management. Όραμά του είναι να εμπνεύσει τις νέες γενιές και να εξελίξει τα καινούρια στελέχη του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Η Λουκία Σαματά έχει σπουδές στα Οικονομικά (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο), MSc in e-Business and Digital Marketing και μεταπτυχιακό τίτλο (PMBA). Εργάζεται ως Digital & e-Commece Marketing Manager σε εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής και υγείας και είναι co-founder & CEO του Fertility Route, διαδικτυακή εταιρεία ιατρικής & τουριστικής διαμεσολάβησης με εξειδίκευση στην εξωσωματική. γονιμοποίηση.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με: 

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε και την Βεβαίωση Παρακολούθησης από το IST.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

Diploma in Tourism Management

Diploma in Tourism Management

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

64 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Νοέμβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online & On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Σε αυτό το σεμινάριο αναλύονται οι επιδράσεις του τουρισμού και οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που τον διέπουν. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται διεξοδικά οι βασικές τουριστικές έννοιες, η εξέλιξη και η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς, η τουριστική ζήτηση και προσφορά καθώς και οι επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα μελετώνται η Γεωγραφία του Τουρισμού (Geography of Tourism), η Οικονομική του Τουρισμού (Tourism Economics), το Τουριστικό Marketing και Management (Tourism Marketing & Management).

Στόχος του Προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, παρακολουθώντας τις πρακτικές Εφαρμογές και τα Case Studies, θα είστε σε θέση, να αναγνωρίζετε τις βασικές έννοιες που συνδέουν τον τουρισμό με την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον και να αποκτήσετε πρακτική κατανόηση των σύγχρονων συνθηκών του τουρισμού.

Οφέλη Παρακολούθησης

1.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση, σύγχρονες δεξιότητες και να παρουσιάζει τις τάσεις που επικρατούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην δυναμική, ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του IST, μέσω της οποίας έχετε στη διάθεσή σας τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα του προγράμματός σας για να τα παρακολουθείτε όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτησή σας, ακόμη και από το κινητό σας, ενώ τo εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις του προγράμματος μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

3.

Έχετε πρόσβαση σε επαναληπτικά e-tests που έχουν δημιουργήσει οι εισηγητές του προγράμματος

4.

Έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές για διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήματα ακόμη και εκτός μαθήματος, μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του IST

5.

Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης

6.

Οι εγκαταστάσεις του IST βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα στο Μετρό (Συγγρού-Φιξ) με εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία

Απευθύνεται

Το Diploma in Tourism Management απευθύνεται σε εργαζομένους στον Τουριστικό κλάδο που επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, σε αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ αλλά και αποφοίτους Πανεπιστημίου σε συναφείς ειδικότητες που επιθυμούν να εργαστούν στον συνεχώς αναδυόμενο Τουριστικό Τομέα.

Επίσης στις επιχειρήσεις τουρισμού αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική κατανόηση και γνώση του σύγχρονου τουριστικού προϊόντος, ανεξάρτητα από τον τομέα του τουρισμού που απασχολούνται.

Εισηγητές

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management of Tourism. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και στις ένδο-εταιρικές εκπαιδεύσεις, σε θεματικά πεδία όπως: η Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Εξυπηρέτηση Πελατών Μονάδων Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής, Σχεδιασμός & Προώθηση Τουριστικών Πακέτων και η Xρήση Nέων Τεχνολογιών για την αναβάθμιση του Ανθρωπίνου Δυναμικού του τομέα του Τουρισμού.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή στον Τουρισμό (Tourism Introduction)

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί: Εισαγωγή στη έννοια και στο περιεχόμενο του τουρισμού. Βασικές τουριστικές έννοιες, εξέλιξη και ανάπτυξη και του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Η Τουριστική ζήτηση και τα χαρακτηριστικά της: Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση, η ποικιλία της τουριστικής ζήτησης, χαρακτηριστικά των τουριστών, τουριστικές μορφές, διαμεσολαβητές τουριστικών υπηρεσιών, εποχικότητα , ρόλος των τιμών συναλλάγματος στην τουριστική ζήτηση.

Η τουριστική προσφορά και τα χαρακτηριστικά της: Συστατικά της τουριστικής προσφοράς,Τουριστική προσφορά και ανταγωνισμός.

Τουρισμός και περιβάλλον: Επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, περιβαλλοντικός τουρισμός, ηπιότερες μορφές τουρισμού, πολιτικές προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 

Γεωγραφία του Τουρισμού (Geography of Tourism )

Τουριστικές περιοχές: ταξινόμηση των τουριστικών περιοχών και περιφερειών, η γεωγραφική οριοθέτηση της τουριστικής επιχείρησης, καθώς και των λειτουργιών τους ανάλογα με τον τουριστικό προορισμό, τα προβλήματα των περιοχών υποδοχής, γεωγραφική κατανομή των τουριστικών προορισμών, τοπικοί παράγοντες και πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων, διακρίσεις μεταξύ παραδοσιακών και νέων τουριστικών προορισμών διεθνείς τουριστικοί προορισμοί. 

Περιφερειακά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης: Περιφερειακοί τουριστικοί χώροι και οι μορφές οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων, παράκτιες, αστικές, αγροτουριστικές, ιαματικές κλπ, μορφές ανάπτυξης του τουριστικού χώρου, διάκριση των τουριστικών χωρών.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

Οικονομική του Τουρισμού (Tourism Economics)

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Τουριστικό Μάρκετινγκ (Tourism Marketing)

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες: Αναλυτική παρουσίαση των εννοιών, της ορολογίας και όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών, μοντέλα συμπεριφοράς τουρίστα, σχεδιασμός και στρατηγική τουριστικού Μάρκετινγκ, ανάπτυξη και σχεδιασμός τουριστικού προϊόντος, tour operators, Έρευνα Τουριστικής αγοράς, Marketing mix, μελέτες περιπτώσεων (case studies).

4η ΕΝΟΤΗΤΑ

Τουριστικό Μάνατζμεντ (Tourism Management)

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με: 

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

Diploma in Project Management