CompTIA Cybersecurity Analyst Plus (CS0-002.AE1)

CompTIA Cybersecurity Analyst Plus (CS0-002.AE1)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

48 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεκέμβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Η πιστοποίηση CompTIA CySA+ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη καιεπικυρώνει τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται από επαγγελματίες κυβερνο-ασφάλειας σε ενδιάμεσο επίπεδο (ενδεικτικά με τετραετή εμπειρία). Συμβάλλει στην καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων αναφορικά με την κυβερνο-ασφάλεια την υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής, αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων καθώς και τη δυνατότητα αντιμετώπισης κυβερνοαπειλών.

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στην ανάλυση ευπαθειών σε δίκτυα και δικτυακές συσκευές πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων και εργαλείων με αντικειμενικό στόχο την ανίχνευση και καταπολέμηση κυβερνοαπειλών καθώς και η προετοιμασία για τη διεθνούς κύρους αναγνωρισμένη πιστοποίηση CompTIA CySA+ (CS0-002.AE1) / ISBN: 9781644591796.

To πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στην εξειδικευμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους μάθησης. Περιλαμβάνει:

16 μαθήματα

Οφέλη Παρακολούθησης

1.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση, σύγχρονες δεξιότητες και να παρουσιάζει τις τάσεις που επικρατούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην δυναμική, ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του IST, μέσω της οποίας έχετε στη διάθεσή σας τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα του προγράμματός σας για να τα παρακολουθείτε όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτησή σας, ακόμη και από το κινητό σας, ενώ τo εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις του προγράμματος μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

3.

Έχετε πρόσβαση σε επαναληπτικά e-tests που έχουν δημιουργήσει οι εισηγητές του προγράμματος

4.

Έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές για διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήματα ακόμη και εκτός μαθήματος, μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του IST

5.

Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης

6.

Οι εγκαταστάσεις του IST βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα στο Μετρό (Συγγρού-Φιξ) με εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία

Απευθύνεται

Η εκπαίδευση CySA+ έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες πληροφορικής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πολύτιμο για επαγγελματίες πληροφορικής με εμπειρία σε θέματα ασφάλειας που επιθυμούν μεγαλύτερη εξειδίκευση ως αναλυτές κυβερνοεπιθέσεων.

Επικεντρώνεται στην ικανότητα των υποψηφίων τόσο να καταγράφουν, παρακολουθούν και ανταποκρίνονται σε ευρήματα κυβερνοπεριστατικών, όσο και στην ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών, και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλούς πληροφορικής.

Καλύπτει επίσης εκπαιδευτικά τις πιο σύγχρονες θεμελιώδεις γνώσεις αναλυτών κυβερνοασφάλειας, αναλυτών κυβερνοαπειλών, αναλυτών ασφάλειας εφαρμογών και διαχείρισης κυβερνοπεριστατικών.

Εισηγητές

Ο Νίκος Πισανίδης είναι ειδικός πληροφορικής με πάνω από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας με εμπειρία στις τεχνολογίες J2EE και πιστοποιημένος από το οργανισμό SANS ως GIAC Web Penetration Tester .

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε διάφορα έργα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών και σε θέσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Θεωρείται έμπειρος στους τομείς: διαχείρισης S.O.C., σε δοκιμές παρείσδυσης ιστοσελίδων (Penetration Test), στους εσωτερικούς ελέγχους ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001: 2013, σύμβουλος ασφάλειας δικτύων-λογισμικού και αξιολογητής σε θέματα κυβερνοασφάλειας στο NATO.

Είναι ενεργός πρέσβης στο συνέδριο ασφάλειας Security BSides Athens με αφορμή την εμπειρία του ως Technical Track Manager (2014-2017) στο Διεθνές Συνέδριο για το Cyber Conflict, CyCon, που διοργανώνεται από το Νατοϊκό Συνεργατικό Κέντρο Αριστείας στον κυβερνοχώρο (NATO CCD COE).

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος CompTIA CySA+ θα είστε σε θέση: 

Επαγγελματικές Προοπτικές

Εργασίες που απαιτούν τις γνώσεις CompTIA CySA+ :

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με: 

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CompTIA CySA+ αντιστοιχεί στους στόχους των εξετάσεων CS0-002.AE1 και βεβαιώνει ότι ο επιτυχής υποψήφιος κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες κυβερνοασφάλειας ώστε να:

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση CompTIA Network + δίνονται σε αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα από την Pearson VUE (https://home.pearsonvue.com/Test-takers.aspx).

Τόσο το IST όσο και η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify εκδίδουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος μετά από εσωτερικές εξετάσεις.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

CompTIA Network+ (N10-007)

CompTIA Network+ (N10-007)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

48 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Η πιστοποίηση CompTIA Network+ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και επικυρώνει τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται από επαγγελματίες του δικτύου πληροφορικής σε βασικό επίπεδο. Συμβάλλει στην καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων αναφορικά με την υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής, αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων και διαχείρισης δικτύων.

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στα δίκτυα πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων και εργαλείων καθώς και η προετοιμασία για τη διεθνούς κύρους αναγνωρισμένη πιστοποίηση CompTIA Network+ (Pearson-N10-007-complete) / ISBN: 9781616910327.

To πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στην εξειδικευμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους μάθησης. Περιλαμβάνει:

Οφέλη Παρακολούθησης

1.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση, σύγχρονες δεξιότητες και να παρουσιάζει τις τάσεις που επικρατούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην δυναμική, ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του IST, μέσω της οποίας έχετε στη διάθεσή σας τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα του προγράμματός σας για να τα παρακολουθείτε όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτησή σας, ακόμη και από το κινητό σας, ενώ τo εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις του προγράμματος μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

3.

Έχετε πρόσβαση σε επαναληπτικά e-tests που έχουν δημιουργήσει οι εισηγητές του προγράμματος

4.

Έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές για διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήματα ακόμη και εκτός μαθήματος, μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του IST

5.

Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης

6.

Οι εγκαταστάσεις του IST βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα στο Μετρό (Συγγρού-Φιξ) με εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία

Απευθύνεται

Το Network + είναι το τέλειο σημείο εκκίνησης για οποιονδήποτε επαγγελματία στον τομέα του IT. Αποτελεί κατάλληλη εκπαίδευση για νέους επαγγελματίες πληροφορικής με τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρίας σε routing και switching αλλά και έμπειρους διαχειριστές δικτύου που θέλουν να επικαιροποιήσουν τις βασικές τους δεξιότητες δικτύωσης.

Είναι επίσης μια καλή αφετηρία για πιστοποιήσεις Cisco ή Juniper υψηλότερου επιπέδου και παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων δικτύωσης πληροφορικής. Ακόμα κι αν δεν σκοπεύετε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις Network +, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που καλύπτονται σε αυτήν την εκπαίδευση είναι ανεκτίμητες. Μια θεμελιώδης κατανόηση της δικτύωσης είναι απαραίτητη για κάθε επαγγελματία πληροφορικής – ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις και ευκαιρίες.

Εισηγητές

Master of Science στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει αποκτήσει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Συστημάτων και Δικτύων στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων με φυσική παρουσία ή τηλεκπαίδευση.

Cisco Certified in:

 • Routing & Switching (CCNP)
 • Design (CCDP)
 • Security (CCNA)
 • Identity Services Engine (Specialist)

Certified Ethical Hacker (CEH)

VMware VSphere Foundation certified

ITIL certified

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος CompTIA Network+ θα είστε σε θέση:

Επαγγελματικές Προοπτικές

Εργασίες που απαιτούν τις γνώσεις CompTIA CySA+ :

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με: 

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CompTIA Network + αντιστοιχεί στους στόχους των εξετάσεων τεχνολογιών δικτύωσης N10-007 και καλύπτει θέματα όπως:

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση CompTIA Network + δίνονται σε αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα από την Pearson VUE (https://home.pearsonvue.com/Test-takers.aspx). Τόσο το IST College όσο και η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify εκδίδουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

Java and Java EE 8

Java and Java EE 8

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

66 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Σε αυτό το σεμινάριο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τις βασικές αρχές προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java. Η Java παρέχει ένα αντικειμενοστραφή, φορητό και σταθερό πλαίσιο για την ανάπτυξη εφαρμογών. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα αναλυθούν βασικές έννοιες όπως object-oriented programming, modular design, inheritance και polymorphism. Αν ξεκινάτε τώρα την καριέρα σας σαν προγραμματιστές, τότε να είσαστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει την πιο διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού.

Αν γνωρίζετε Java Standard Edition μπορείτε εύκολα να γράψετε Android mobile εφαρμογές. Επίσης μπορείτε να προχωρήσετε σε Jakarta EE (Java EE 8) όπου θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες Web εφαρμογές. Όποια και να είναι η κατεύθυνση σας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζετε Java Standard Edition, οπότε κάνατε την σωστή αρχή.

Οι προγραμματιστές σήμερα αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη να δημιουργηθούν καλύτερες εφαρμογές που θα μπορούν να κατανεμηθούν σε πολλαπλούς Application Servers (distributed programming), θα έχουν μικρούς χρόνους εγγραφής και διαβάσματος δεδομένων (transactional programming) και θα είναι όσο το δυνατόν φορητές χωρίς να χρειαστεί να γίνει compilation ή να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον κώδικα (portable application). Επιπλέον θα πρέπει όλες οι παραπάνω διαδικασίες να γίνουν με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Ένα τέτοιο είδος προγραμματισμού δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά με την Java Standard Edition. Θα χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον βιβλιοθήκες και δυνατότητες στην γλώσσα έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει έτοιμες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανάπτυξης μια τέτοιου είδους εφαρμογή. Αυτό ακριβώς είναι το Jakarta EE (Java EE 8) – ένα σύνολο από standards που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 10 χρόνια που στο σύνολο τους αντιπροσωπεύουνε ένα ολοκληρωμένο framework με στόχο την ανάπτυξη Enterprise εφαρμογών που θα περιέχουν την επιχειρησιακή λογική μιας εταιρείας.

Στόχος του Προγράμματος

Στο σεμινάριο εισαγωγή στον προγραμματισμό με Java, θα αποκτήσετε μια εκτεταμένη πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη και εκτέλεση προγραμμάτων Java ενώ ταυτόχρονα θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες εφαρμογές που βασίζονται σε αντικειμενοστραφή πρότυπα και πρακτικές.

Στο σεμινάριο Jakarta EE θα έχετε την ευκαιρία να αναλύσετε όλες τις τεχνολογίες από τις οποίες αποτελείται η Jakarta EE όπως το πως συνδεόμαστε σε μια βάση και επικοινωνούμε με τα δεδομένα των πινάκων (JPA), πως προσφέρουμε υπηρεσίες με REST web services, και πως αναπτύσσουμε την λογική της εφαρμογής σε ειδικά κατασκευασμένες δομές που ονομάζονται microservices.

Απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Java & Jakarta EE Fundamentals απευθύνεται σε όποιον θέλει να μάθει Java ως την πρώτη γλώσσα προγραμματισμού, αλλά και σε προγραμματιστές/μηχανικούς που θέλουν να επεκτείνουν της γνώσεις τους μαθαίνοντας μια από τις πιο διάσημες γλώσσες προγραμματισμού καθώς και το παγκόσμια γνωστό Jakarta EE.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Java

 • Variables and Data Types
 • Arrays
 • Loops
 • Classes and Objects
 • Wrappers Autoboxing, and Unboxing
 • Method Arguments
 • Method Overloading
 • Constructors
 • Keywords – super & this
 • Java Packages
 • Encapsulation and Access Levels
 • Interfaces
 • Casting
 • Abstract Classes
 • Polymorphism
 • Stack Trace
 • Java Exceptions
 • Try/Catch Blocks
 • Collection interfaces from java.util
 • Dynamic Arrays with ArrayList
 • Classes Enumeration and Iterator
 • Generics with Classes
 • Wildcards
 • Bounded Type Parameters
 • What is Lambda Expression
 • Iterating Collections with forEach()
 • Lambdas versus Inheritance and Polymorphism
 • Byte Streams
 • Buffered Streams
 • Character Streams
 • Data Streams
 • The Class Thread
 • The Interface Runnable
 • Thread priorities
 • Thread States
 • JDBC Driver Types
 • Processing Result Sets
 • Transactional updates

Java

 • Writing CDI Bean
 • Dependency Injection
 • Qualifiers
 • Interceptors
 • Message handling
 • Servlet Basics
 • Building dynamic responses
 • Filters
 • Writing Constraints
 • Defining your own Constraints
 • Validating Constraints
 • Understanding Entities
 • Mapping Tables
 • Relationship Mapping
 • Entity Manager
 • Stateless Beans
 • Stateful Beans
 • Singletons
 • Asynchronous calls
 • Session Beans Life Cycle
 • Time Service
 • Declarative Authorization
 • Understanding Transactions
 • Container-Managed Transactions
 • Bean-Managed Transactions
 • Understanding JSF
 • Converters and Validators
 • Ajax Support
 • Point-to-Point
 • Publish-Subscribe
 • Java Messaging Service API
 • Writing Message Producers/Consumers
 • Understanding RESTful Web Services
 • Writing RESTful Web Services
 • Invoking RESTful Web Services
 • JSON-B
 • JSON-P
 • Server endpoints
 • JavaScript WebSocket clients
 • JSF WebSocket support
 • Security API overview
 • Security API Example

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Core Java: Fundamentals θα είστε σε θέση:

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

Core Java: Fundamentals

Core Java: Fundamentals

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

66 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το Core Java: Fundamentals (Pearson VUE) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών που σας δίνει την δυνατότητα να μάθετε να προγραμματίζετε και να αναπτύσσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java.

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να διδάξει τις έννοιές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, τις δομές της γλώσσας προγραμματισμού Java και τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία απλών προγραμμάτων Java. Παρακολουθώντας το πρόγραμμα Core Java: Fundamentas θα έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες εφαρμογές που βασίζονται σε object-oriented πρότυπα και πρακτικές.

Εκτός από βασικές αρχές προγραμματισμού καλύπτει προχωρημένες έννοιες και πρακτικές σε θέματα όπως χρήση αρχείων και καταλόγων, multi-threaded programming, ανάλυση και χρήση του Collections Framework, και δημιουργία GUI εφαρμογών.

To πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στην εξειδικευμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους μάθησης. Περιλαμβάνει:

Οφέλη Παρακολούθησης

Σήμερα περισσότερες από 3 δισεκατομμύρια συσκευές χρησιμοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Η ζήτηση για καλά εκπαιδευμένους, υψηλής ειδίκευσης προγραμματιστές Java είναι μεγάλη καθώς ο κόσμος μας γίνεται πιο ψηφιακός, ενώ ο αριθμός των έξυπνων συσκευών που την χρησιμοποιούν αυξάνεται εκθετικά.

Η χρήση της Java έχει πλέον περάσει από τους υπολογιστές στα κινητά τηλέφωνα, στα παρκόμετρα, στις κάρτες δημόσιων συγκοινωνιών, σε ΑΤΜ, σε πιστωτικές κάρτες και τηλεοράσεις κάνοντας τους επαγγελματίες προγραμματιστές απαραίτητους. Σύμφωνα με το Dice (https://www.dice.com/media) περισσότερες από 1 στις 5 από τις 77.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν ανάγκη για γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

Απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Core Java: Fundamentals απευθύνεται σε όποιον θέλει να μάθει την Java ως πρώτη γλώσσα προγραμματισμού αλλά και προγραμματιστές / μηχανικούς που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μαθαίνοντας και μία επιπλέον γλώσσα προγραμματισμού.

Εισηγητές

ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Με πολυετή εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Συστημάτων στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε Java τεχνολογίες (JSE, J2EE, Spring) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονική μάθηση.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Core Java: Fundamentals θα είστε σε θέση:

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με: 

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

Τόσο το IST College όσο και η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify εκδίδουν, μετά από επιτυχημένες εσωτερικές εξετάσεις, πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

Python & Django Fundamentals

Python & Django Fundamentals

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

78 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Σε αυτό το σεμινάριο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τις βασικές αρχές προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Python. Οι δυνατότητες της Python επεκτείνονται από front-end και back-end development μέχρι data analytics και data science. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που εταιρείες όπως Google και Facebook χρησιμοποιούν Python στην ανάπτυξη των εφαρμογών τους. Δημοφιλείς φαρμογές όπως Instagram, Pinterest και Dropbox έχουν επίσης γραφτεί σε Python.

Το Django είναι το πιο διάσημο Python Web Framework για την ανάπτυξη Web εφαρμογών σήμερα. Με λίγες γραμμές κώδικα μπορείτε εύκολα να έχετε μια πλήρη λειτουργική εφαρμογή σε μικρό χρονικό διάστημα. Το σεμινάριο θα σας μάθει αρχικά πώς να δημιουργείτε styled pages χρησιμοποιώντας templates. Μετά θα προστεθούν URL mappings και θα διαχειριστείτε αιτήματα μέσω forms. Τέλος, θα αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων και θα μπορείτε να τα διαχειριστείτε είτε μέσω της εφαρμογής σας, είτε δημιουργώντας ένα REST API.

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος Python Fundamentals είναι να σας διδάξει τις έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, τις δομές της γλώσσας προγραμματισμού Python αλλά και τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για την δημιουργία απλών όσο και πολύπλοκων εφαρμογών Python. Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες εφαρμογές που βασίζονται σε object-oriented πρότυπα και πρακτικές.

Στόχος του προγράμματος Django Fundamentals είναι να διδάξει τις βασικές αρχές του Django Framework μέσα από την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Web εφαρμογής. Το σεμινάριο ξεκινάει με τις βασικές δομές ενός Django project και σταδιακά προσθέτει τον απαραίτητο κώδικα για να εμπλουτίσει τις δυνατότητες τις Web εφαρμογής. Θα δείτε όλα τα εκείνα τα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη web εφαρμογών όπως static files, images και forms αλλά και προχωρημένη θεματολογία όπως testing και REST API.

Οφέλη Παρακολούθησης

1.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση, σύγχρονες δεξιότητες και να παρουσιάζει τις τάσεις που επικρατούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην δυναμική, ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του IST, μέσω της οποίας έχετε στη διάθεσή σας τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα του προγράμματός σας για να τα παρακολουθείτε όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτησή σας, ακόμη και από το κινητό σας, ενώ τo εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις του προγράμματος μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

3.

Έχετε πρόσβαση σε επαναληπτικά e-tests που έχουν δημιουργήσει οι εισηγητές του προγράμματος

4.

Έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές για διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήματα ακόμη και εκτός μαθήματος, μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του IST

5.

Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης

6.

Οι εγκαταστάσεις του IST βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα στο Μετρό (Συγγρού-Φιξ) με εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία

Απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Python & Django Fundamentals απευθύνεται σε όποιον θέλει να μάθει την Python ως πρώτη γλώσσα προγραμματισμού, αλλά και προγραμματιστές/μηχανικούς που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μαθαίνοντας μια από τις πιο διάσημες γλώσσες προγραμματισμού Καθώς και το πιο διάσημο Python Web Framework.

Εισηγητές

Ο Μιχάλης Κασάπογλου, είναι ένας από τους πιο έμπειρους τεχνικούς εκπαιδευτές στον χώρο του προγραμματισμού με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία. Έχει εργαστεί σαν IT Operations Manager, Senior Programmer, και Training Team Leader ενώ κατέχει και αρκετές πιστοποιήσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τεχνολογιών στο προγραμματισμό, σε βάσεις δεδομένων και cloud. Στον ελεύθερο του χρόνο διατηρεί ένα τεχνολογικό blog στο οποίο θα βρείτε αρκετά δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού για αρχάριους.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Python

 • Beginning to use Python
 • Putting Strings together in Different ways
 • Using different types
 • Basic Math
 • Order of Evaluation
 • Copying Data
 • Tuples
 • Lists