Πιστοποιημένο Σεμινάριο Project Management

Πιστοποιημένο Σεμινάριο Project Management

From Waterfall to Agile

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Πιστοποιημένο Σεμινάριο Project Management είναι ιδανικό εάν καλείστε να διαχειριστείτε ή να συμμετάσχετε σε έργα και θα θέλετε να μάθετε και να εφαρμόσετε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Διοίκησης Έργων.

Οφέλη Προγράμματος

⇲ H κατανόηση των βασικών αρχών του Project Management

⇲ Η απόκτηση συστηματικής και ολοκληρωμένης γνώσης για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εκτέλεση και τον έλεγχο ενός Έργου (θεωρητική και εμπειρική γνώση μέσω των μελετών περιπτώσεων και των ομαδικών εργασιών)

⇲ Η εξοικείωση με τις έννοιες, την oρολογία και τις μεθοδολογίες Διοίκησης Έργων

⇲ Η εμβάθυνση στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή υλοποίηση ενός Έργου.

⇲ Η παρουσίαση των νεότερων μεθοδολογιών προσέγγισης ενός Έργου (Agile, Scrum)

⇲ Η αναγνώριση της αξίας της αποτελεσματικής επικοινωνίας και ηγεσίας μέσα στις ομάδες Έργου

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Τα Live μαθήματα βιντεοσκοπούνται και δίνονται στους εκπαιδευόμενους για να τα παρακολουθήσουν στον δικό τους χρόνο. Παράλληλα οι σπουδαστές θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, case studies, κλπ).

 

The Project Economy

⦿ Τι είναι Έργο

⦿ Γιατί γίνεται ένα Έργο

⦿ The Project Management Triangle

⦿ The Project Life Cycles

⦿ The 10 Project Management Knowledge Areas

⦿ Ο ρόλος του WBS στο σχεδιασμό του Έργου

⦿ Χρονοπρογραμματισμός ενός Έργου (Project Time Management)

⦿ Προϋπολογισμός Κόστους του Έργου (Project Cost Management)

⦿ Διασφάλιση Ποιότητας (Project Quality Management)

⦿ Διαχείριση των Κινδύνων σε ένα Έργο (Project Risk Management)

⦿ Διαχείριση των αλλαγών στους παράγοντες ενός Έργου (Change management and Control)

⦿ Διαχείριση των Προμηθευτών ενός Έργου (Project Procurement Management)

⦿ Managers and Leaders

⦿ The Project Manager

⦿ The Talent Triangle

⦿ Δημιουργία μίας αποτελεσματικής Ομάδας Έργου

⦿ The Project Stakeholders

⦿ Επικοινωνία στο έργο (Project Communication Management)

⦿ Παρουσίαση μεθοδολογιών ανά είδος Έργου

⦿ Εισαγωγή στις νέες μεθόδους προσέγγισης Διοίκησης Έργων-Agile

⦿ Agility στους σύγχρονους οργανισμούς

⦿ Γνωριμία με την πλέον διαδεδομένη Agile μεθοδολογία (Scrum)

⦿ Agile vs Waterfall vs Hybrid vs Kanban vs Scrum

Case Study με Agile Μεθοδολογία.

Φορείς και είδη επαγγελματικής πιστοποίησης στo Project Management

The Pulse of the Project Management for 2021 (Aνοιχτή συζήτηση)

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Project Management είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 32 ώρες.

To πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που απασχολούνται ή θα ήθελαν να ασχοληθούν με τη Διοίκηση Έργων και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις υφιστάμενες μεθοδολογίες και τις νέες τάσεις στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

· Στελέχη Επιχειρήσεων

· Στελέχη του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα

· Start-uppers

· Eλεύθερους Eπαγγελματίες

· Ιδιοκτήτες και εργαζόμενους Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων

· Φοιτητές και Aποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ντάσιος Δημήτριος, BSc in Mathematics, MBA, PMP®

Κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (International MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος πιστοποίησης PMP®, πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO executive) και επικεφαλής ελεγκτής ISO 9001.

Έμπειρο στέλεχος του τομέα των χρηματοοικονομικων υπηρεσιών με άνω των 28 χρόνων εμπειρία στους τομείς της ανάλυσης δεδομένων, κοστολόγησης και υπολογισμού κερδοφορίας, σημαντική εμπειρία στη Διοίκηση μεγάλου εύρους και σύνθετων Έργων σε ποικίλα και απαιτητικά περιβάλλοντα καθώς και της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής. Έχει διατελέσει για πάνω από δέκα χρόνια Διευθυντής Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) του Ομίλου Alpha Bank (μέχρι το 2016), ενώ την παρούσα περίοδο απασχολείται σε έργα εταιρικού μετασχηματισμού και κανονιστικής συμμόρφωσης ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ως επιμορφωτής ενηλίκων.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Project Management Institute Greece Chapter-Υπεύθυνος Οικονομικών, Project Manager της εθελοντικής ομάδας για την εισαγωγή των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Project Management και μέλος της εθελοντικής ομάδας υπεύθυνης για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ζαννίνα Αναγνωστοπούλου

Η Ζαννίνα Αναγνωστοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το ALBA (Athens Laboratory of Business Administration). Διπλωματούχος στην Αγγλική Λογοτεχνία (Diploma of English studies) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και κάτοχος της επαγγελματικής πιστοποίησης στη Διοίκηση Έργων Project Management Professional-PMP® από το Project Management Institute (PMI ΗΠΑ).

Είναι στέλεχος με πάνω από 23 χρόνια εργασιακής εμπειρίας κατέχοντας θέση ευθύνης στον τραπεζικό και ευρύτερα χρηματοοικονομικό τομέα, με ειδίκευση στους τομείς του στρατηγικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων, των επιχειρησιακών λειτουργιών, της οργανωτικής αναδιάρθρωσης και των συνεργειών σε έργα συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία), Ελλάδα, Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Διευθύντρια Διεθνών Δραστηριοτήτων του Ομίλου της Alpha Bank (μέχρι τον Ιούνιο 2018). Λόγω της θέσης της στον Όμιλο της Alpha Bank διαθέτει σημαντική εμπειρία στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, συμμετέχοντας ως μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και επιτροπών διακυβέρνησης. Σήμερα κατέχει τη θέση του Senior Partner-Advisory Services Leader στην εταιρεία PM-Partners, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και διεθνώς. Το 2020 εξελέγην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο PMI Greece Chapter και είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία των ομάδων στον τομέα της εκπαίδευσης, οι οποίες σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε: 

 •    Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας –
  Λ. Συγγρού 68
  (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
   
 •    Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
   
 •     Elearning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της υπερσύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
   
 •    Mixed: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά. 

#buildYOURskills