Συμβουλευτική για Συνέχιση των Σπουδών

Η ευκολία της επαγγελματικής σας αποκατάστασης πολλές φορές κρίνεται και από την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε στο IST ή να αναζητήσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εμείς σας υποστηρίζουμε στην όλη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν την επιλογή του προγράμματος – Πανεπιστημίου, τη συμπλήρωση των αιτήσεων και την καθοδήγηση ως προς την πιστοποίηση των γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα.