Εκπαιδευτικές Επισκέψεις «IST on Site»

H συγκεκριμένη διοργάνωση αφορά σε σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών του IST σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο πλαίσιο των οποίων σας δίνεται η δυνατότητα να ξεναγηθείτε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του οργανισμού και να έρθετε σε επαφή με στελέχη τους, αποκομίζοντας γνώση και αντίληψη για το εργασιακό περιβάλλον, τις επιμέρους λειτουργίες μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, αναπτύσσοντας παράλληλα, ένα δίκτυο επαφών.