Προώθηση Βιογραφικών Σημειωμάτων

To IST διατηρεί και ανανεώνει βάση βιογραφικών σημειωμάτων των τελειοφοίτων και αποφοίτων του Ιδρύματος, την οποία και προωθεί σε επιχειρήσεις που γνωστοποιούν κενές θέσεις εργασίας, δηλώνοντας ενδιαφέρον για να προσλάβουν αποφοίτους του IST.