Σεμινάρια, Ημερίδες, Συνέδρια

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε σειρά παράλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σας.

Οι δραστηριότητες αυτές έχουν τη μορφή σεμιναρίων (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνική συνεντεύξεων κλπ), καθώς και ημερίδων και συνεδρίων (για διάφορα επιστημονικά θέματα ή/και θέματα επικαιρότητας).

Στις δραστηριότητες αυτές, εκτός από το επιστημονικό προσωπικό του IST, συμμετέχουν ενεργά καθηγητές και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι συμβάλλουν στη διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον συνεχή προβληματισμό σας για σύγχρονα επιστημονικά και κοινωνικά ζητήματα.