Σειρά Διαλέξεων και Παρουσιάσεων «Business Voice»

Σε τακτά χρονικά διαστήματα του ακαδημαϊκού έτους διοργανώνεται στο IST σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων με γενικό τίτλο «Business Voice». Οι καλεσμένοι-εισηγητές, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, μέσα από τις παρουσιάσεις τους, σας κατατοπίζουν για θέματα τα οποία αφορούν στις εταιρείες τις οποίες εκπροσωπούν, για θέματα επικαιρότητας, αλλά και για παραδείγματα περιπτώσεων που έχουν αντιμετωπίσει, δίνοντάς σας την ευκαιρία να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας και να ανταλλάξετε απόψεις για θέματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες όλων των κλάδων της οικονομίας.