Νεανική επιχειρηματικότητα


Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Η επιχειρηματικότητα είναι πυρήνας προόδου και ευημερίας για την οικονομία και την κοινωνία και για να βρει εύφορο έδαφος και να ευδοκιμήσει, χρειάζεται στήριξη και ενθάρρυνση. Αλλά, πάνω απ’ όλα, χρειάζεται νέες γνώσεις, νέες ιδέες, νέες αντιλήψεις, νέους ανθρώπους και ένα περιβάλλον που να στηρίζει και να προωθεί την καινοτομία.

Αδιαμφισβήτητα, η εκπαίδευση ως πηγή καινοτομίας, ως πηγή γνώσης, αλλά και ως δεξαμενή άντλησης ιδεών, αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη μιας χώρας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, οφείλει λοιπόν να πρωτοστατήσει, διοργανώνοντας δράσεις που να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Στο IST, προωθούμε την επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνουμε την καινοτομία, προσφέρουμε κίνητρα και καλλιεργούμε τις δεξιότητες των νέων, στοχεύοντας στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εφαρμόζοντας ένα νέο, καινοτόμο μοντέλο σπουδών που ονομάζεται business facing. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων σπουδών άμεσα συμβατών με την αγορά εργασίας, μέσω μίας πληθώρας δραστηριοτήτων όπως η οργάνωση σειράς ενεργειών για τους φοιτητές (Ημέρα Καριέρας, διαλέξεις, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Crazy Business Ideas, κλπ.), αλλά και μέσω συνεργασιών όπως με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και Αθηνών με τα οποία το IST College έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, αλλά και τη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προώθησης της καινοτομίας και διάδοσης του επιχειρηματικού πνεύματος, είναι ο διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας “Crazy Business Ideas” ο οποίος αποτελεί μία πρωτοβουλία του IST που ξεκίνησε το 2011, έχοντας ως στόχο να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, αλλά και να τολμήσουν να τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη.

Έπειτα από τη μεγάλη απήχηση που είχε στους νέους ο διαγωνισμός το 2011, το IST προχώρησε στη διεξαγωγή του και το 2012 και 2013, θεσμοθετώντας το διαγωνισμό και αποδεικνύοντας εμπράκτως την πίστη του στη νέα γενιά. Μια γενιά που έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη διάθεση να αλλάξει το αύριο: μέσα από νέες ιδέες και νέους τρόπους σκέψης.

Για το έτος 2014, ο διαγωνισμός θα τελέσει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π).

Συνεχίζουμε λοιπόν με συνέπεια να ενθαρρύνουμε τη νέα γενιά, να προσφέρουμε κίνητρα, να παρέχουμε στήριξη. Γι΄ αυτό και είμαστε υπερήφανοι που πολλές από τις διακριθείσες στο διαγωνισμό ομάδες τόλμησαν και έκαναν την ιδέα τους πράξη. Είμαστε υπερήφανοι γιατί βάλαμε και εμείς το δικό μας μικρό λιθαράκι σε μία προσπάθεια να βοηθήσουμε τη νέα γενιά να μπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο.