CompTIA Network+

διεθνως αναγνωρισμενη πιστοποιηση

CompTIA Network+ (N10-007)

4

Labs

107 Labs

Quizzes

144 Quizzes

Excercises

132 Excercises

Flash Cards

385 Flash Cards

Περιγραφη

Η πιστοποίηση CompTIA Network+ είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο που επικυρώνει τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται από επαγγελματίες του δικτύου πληροφορικής σε βασικό επίπεδο. Συμβάλλει στην καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων αναφορικά με την υποστήριξη πληροφοριακής υποδομής, αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων και διαχείρισης δικτύων.

Παρουσιαση του Προγραμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στα δίκτυα πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων και εργαλείων καθώς και η προετοιμασία για τη διεθνούς κύρους αναγνωρισμένη πιστοποίηση CompTIA Network+ (Pearson-N10-007-complete) / ISBN: 9781616910327.

Φόρμα Επικοινωνίας

To πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στην εξειδικευμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους μάθησης. Περιλαμβάνει:

· 15 μαθήματα

· 144 μικρού εύρους τεστ αξιολόγησης

· 385 κάρτες μάθησης

· λεξικό με 385 ορισμούς

· 132 ερωτήσεις για αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης των σπουδαστών

· 126 ερωτήσεις αξιολόγησης του επιπέδου κατακτημένων γνώσεων μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων

· 2 διαγωνίσματα προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις πιστοποίησης με συνολικά 242 ερωτήσεις

· 107 labs στα οποία οι σπουδαστές σε εικονικό περιβάλλον μπορούν να εξασκηθούν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους

· 52 video tutorials

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος CompTIA Network+ οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

· Σχεδιάζουν και υλοποιούν λειτουργικά δίκτυα δεδομένων

· Διαμορφώνουν, διαχειρίζονται και συντηρούν δικτυακές συσκευές

· Χρησιμοποιούν συσκευές όπως switches και routers για την κατάτμηση της κυκλοφορίας δικτύου και τη δημιουργία ανθεκτικών συνδέσεων δικτύου

· Προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υφιστάμενων δικτύων

· Εφαρμόζουν δικτυακές πρακτικές ασφάλειας, πρότυπα και πρωτοκόλλα επικοινωνιών

· Αντιμετωπίζουν προβλήματα δικτύου

· Υποστηρίζουν τη δημιουργία εικονικών δικτύων

· Σχεδιάζουν και υλοποιούν λειτουργικά δίκτυα δεδομένων

· Διαμορφώνουν, διαχειρίζονται και συντηρούν δικτυακές συσκευές

· Χρησιμοποιούν συσκευές όπως switches και routers για την κατάτμηση της κυκλοφορίας δικτύου και τη δημιουργία ανθεκτικών συνδέσεων δικτύου

· Προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υφιστάμενων δικτύων

· Εφαρμόζουν δικτυακές πρακτικές ασφάλειας, πρότυπα και πρωτοκόλλα επικοινωνιών

· Αντιμετωπίζουν προβλήματα δικτύου

· Υποστηρίζουν τη δημιουργία εικονικών δικτύων

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Τα Live μαθήματα βιντεοσκοπούνται και δίνονται στους εκπαιδευόμενους για να τα παρακολουθήσουν στον δικό τους χρόνο.

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Computer Network Fundamentals

Chapter 3: The OSI Reference Model

Chapter 4: Network Components

Chapter 5: Ethernet Technology

Chapter 6: IPv4 and IPv6 Addresses

Chapter 7: Routing IP Packets

Chapter 8: Wide Area Networks (WANs)

Chapter 9: Wireless Technologies

Chapter 10: Network Optimization

Chapter 11: Command-Line Tools

Chapter 12: Network Management

Chapter 13: Network Security

Chapter 14: Network Policies and Best Practiceswww.uCertify.com

Chapter 15: Network Troubleshooting

Το Network + είναι το τέλειο σημείο εκκίνησης για οποιονδήποτε επαγγελματία στον τομέα του IT. Αποτελεί κατάλληλη εκπαίδευση για νέους επαγγελματίες πληροφορικής με τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρίας σε routing και switching αλλά και έμπειρους διαχειριστές δικτύου που θέλουν να επικαιροποιήσουν τις βασικές τους δεξιότητες δικτύωσης.

Είναι επίσης μια καλή αφετηρία για πιστοποιήσεις Cisco ή Juniper υψηλότερου επιπέδου και παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων δικτύωσης πληροφορικής. Ακόμα κι αν δεν σκοπεύετε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις Network +, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που καλύπτονται σε αυτήν την εκπαίδευση είναι ανεκτίμητες. Μια θεμελιώδης κατανόηση της δικτύωσης είναι απαραίτητη για κάθε επαγγελματία πληροφορικής – ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις και ευκαιρίες.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CompTIA Network + αντιστοιχεί στους στόχους των εξετάσεων τεχνολογιών δικτύωσης N10-007 και καλύπτει θέματα όπως:

· Επίπεδα μοντέλου OSI, θύρες και πρωτόκολλα

· Διαχείριση και διαμόρφωση δικτύου ethernet

· Δρομολόγηση IP πακέτων αλλά και τεχνικές υποδικτύωσης

· Κατανόηση των τοπολογιών δικτύου

· Διαμόρφωση ασύρματων τεχνολογιών

· Επεξήγηση και λειτουργία υπηρεσιών νέφους (cloud)

· Υλοποίηση ευρύτερων υπηρεσιών δικτύου

· Χρήση προηγμένων συσκευών δικτύωσης

· Σχεδιασμό και τεκμηρίωση δικτύων

· Τεχνικές σάρωσης, παρακολούθησης και επισκευής δικτύων

· Έλεγχο ταυτότητας κυκλοφορίας και ασφάλειας δικτύων

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση CompTIA Network + δίνονται σε αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα από την Pearson VUE (https://home.pearsonvue.com/Test-takers.aspx).

Τόσο το IST College όσο και η διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα μάθησης Ucertify εκδίδουν, μετά από επιτυχημένες εσωτερικές εξετάσεις, πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Εργασίες που απαιτούν τις γνώσεις CompTIA CySA+ :

  • Junior Network Administrator
  • Network Field Technician
  • Junior System Engineer
  • IS Consultant

  • Computer Technician
  • Help Desk Technician
  • System Engineer
  • Network Support Specialist
  • Network Field Engineer
  • Network Analyst

Δημήτριος Τζιούτζιος

Master of Science στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει αποκτήσει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Συστημάτων και Δικτύων στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων με φυσική παρουσία ή τηλεκπαίδευση.

Cisco Certified in:

· Routing & Switching (CCNP)

· Design (CCDP)

· Security (CCNA)

· Identity Services Engine (Specialist)

Certified Ethical Hacker (CEH)

VMware VSphere Foundation certified

ITIL certified

#buildYOURskills