Σεμινάριο Conscious ParentingConscious Parenting: Συνειδητοί Γονείς για Ψυχικά Ανθεκτικά Παιδιά

Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Προαγωγής Ψυχιατρικής και Συναφών Επιστημών (ΕΛΕΨΥΣΕΠ)

Εισαγωγικά Ερωτήματα


 • Πώς εμείς οι γονείς μπορούμε να προετοιμάσουμε το παιδί μας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής;
 • Πως μπορούμε να το βοηθήσουμε να προσέξει το βάρος του, να γίνει οικονομικά ανεξάρτητο, να ερμηνεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του;
 • Με τόσες αλλαγές πως ένα παιδί αποκτά αυτοπεποίθηση, ώστε να είναι ψυχικά ανθεκτικό και να αντιμετωπίζει την κάθε πρόκληση;
 • Πως μπορούμε να το ενδυναμώσουμε, ώστε να εξελιχθεί στον καλύτερο μελλοντικό του εαυτό και να πετάξει;

 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Η Διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 12 ώρες.

Έναρξη Σεμιναρίου

16 Ιουνίου 2020


Στόχοι του Σεμιναρίου


Στόχος αυτού του σύντομου προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των γονέων σε τομείς που μπορούν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στη σωστή διαμόρφωση των πεποιθήσεων αυτών, που θα συμβάλουν σε μια ευτυχισμένη, υγιή ζωή.

Στη σημερινή εποχή που οι επιλογές μας είναι άπειρες σε όλους τους τομείς, καλούμαστε να κάνουμε σωστή διαχείριση αυτών και να αναπτύξουμε ψυχική ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, βασικές δεξιότητες πλέον για τα παιδιά, που σήμερα μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απρόβλεπτο. Η κατάλληλη διαχείριση, επομένως, των συναισθημάτων μας, της επικοινωνίας μας και των διαπροσωπικών μας σχέσεων, του χρόνου, του άγχους, της διατροφής, της στάσης μας απέναντι στους οικονομικούς πόρους, θα διευκολύνει τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του γονέα και θα ενδυναμώσει τη σχέση του με το παιδί του, και κατ’ επέκταση την οικογενειακή λειτουργία.

Στο σεμινάριο αναπτύσσονται με σαφήνεια τα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος γονέας καθημερινά και η ευαισθητοποίησή του αυτή θα τον βοηθήσει να διευρύνει την αντίληψή του σχετικά με την ανατροφή του παιδιού του.

Το σεμινάριο Συνειδητού Γονέα είναι ένα πολύτιμο δώρο για εσάς και το μέλλον του παιδιού σας!


Θεματικές Ενότητες1. Εποικοδομητικές Διαπροσωπικές Σχέσεις – Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ομ. Καθηγήτρια Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου/ Τρίτη 16.6.2020, 18:00 – 20:00

Οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν το «κλειδί» για την προσωπική ανάπτυξη και ταυτότητα, την παραγωγικότητα και την επαγγελματική επιτυχία, το νόημα και την ποιότητα της ζωής, τη σωματική και ψυχική υγεία, την επιτυχή αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, την αυτοπραγμάτωση και τον ανθρωπισμό του κάθε προσώπου.

Η καλή διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων στηρίζεται στην καλή γνωριμία του εαυτού, την αυτο-αποδοχή, την εμπιστοσύνη στον εαυτό (αυτοπεποίθηση), την αυθεντικότητα, τον σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ενσυναίσθηση. Όταν υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες, τα όποια οικογενειακά προβλήματα μπορούν να λυθούν εποικοδομητικά.

2. Σωστή Επικοινωνία – Ψυχικά Ανθεκτικά Παιδιά, Ομ. Καθηγήτρια Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου/

Τρίτη 23.6.2020, 18:00 – 20:00

Οι εποικοδομητικές διαπροσωπικές σχέσεις προϋποθέτουν ορθή επικοινωνία. Η σωστή, η επιτυχημένη επικοινωνία επιτελείται όταν η διαπροσωπική αλληλεπίδραση ακολουθεί κάποιους κανόνες. Δηλαδή, η αλληλεπίδραση στηρίζεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συμπεριφορά και τις πράξεις του άλλου, στην απόφασή μας για το πώς θα αντιδράσουμε και στον τρόπο με τον οποίο θα αντιληφθούμε την αντίδραση του άλλου στις δικές μας ενέργειες. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε κάθε είδος διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης και παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι χτίζουν και διατηρούν σχέσεις.

Η αποτελεσματική επικοινωνία συμβάλει στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και καλλιεργεί εποικοδομητικούς τρόπους επίλυσης των οικογενειακών και άλλων προβλημάτων.

3. Διαχείριση Stress και Χρόνου, Αντώνης Χρυσόγελος/ Τρίτη 30.6.2020, 18:00-20:00

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις ατομικές διαφορές και τους ποικίλους τύπους προσωπικοτήτων, να αντιληφθούν τη δυναμική της προσωπικότητάς τους, να ενισχύσουν την επικοινωνία και τη διαχείριση των συναισθημάτων τους αλλά και να μάθουν να διαχειρίζονται και να ξεπερνούν το άγχος και τον εκνευρισμό τους, καθώς επίσης και να προσδιορίσουν τον πραγματικό βαθμό αυτοεκτίμησης και να τον ενδυναμώσουν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την αξία των προτεραιοτήτων και της οργάνωσης, καθώς και της δόμησης προσωπικού προγράμματος βασισμένο σε αξιολογικά κριτήρια, ώστε ο χρόνος να γίνει ισχυρός σύμμαχος στην καθημερινότητά τους και οι παραπάνω δεξιότητες να μεταλαμπαδευτούν με επιτυχία στα νεότερα μέλη της οικογένειάς τους.

4. “Διατροφική Διαπαιδαγώγηση για Γονείς: Υγιής Σχέση με την Τροφή για Πάντα”, Όλγα Κουνάρη & Κάλλη Πολέμη/ Μαθαίνω Διατροφή/ Δευτέρα 6.7.2020, 18:00-20:00

Η ενότητα “Διατροφική Διαπαιδαγώγηση για Γονείς: Υγιής Σχέση με την Τροφή για Πάντα” εστιάζει στη σχέση του παιδιού με την τροφή και στους τρόπους που ο γονέας τη διαμορφώνει τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Μέσα από βιωματικά παραδείγματα, role playing αλλά και θεωρητική και ερευνητική τεκμηρίωση δίνονται εργαλεία στον γονέα, ώστε το παιδί να αποκτήσει την ικανότητα να απολαμβάνει την τροφή, να μάθει να αυτορυθμίζεται ως προς την πείνα και τον κορεσμό του και να αποδέχεται σταδιακά όλο και περισσότερα είδη τροφής, “κατακτήσεις” που για τους περισσότερους από τους ενηλίκους πόρρω απέχουν από το να είναι δεδομένες. Παράλληλα, αναλύονται οι συνήθεις τρόποι επέμβασης των γονέων στα θέματα διατροφής καθώς και οι συνέπειες που έχουν στην αυτοεκτίμηση του παιδιού, στην αυτόεικόνα του (body image) καθώς και τη σχέση γονέα παιδιού, που πολλές φορές κλυδωνίζεται όταν το φαγητό γίνεται πεδίο μάχης.

5. Ο Οικογενειακός Ηγέτης (Leadership) – “Συμφωνητικό” Οικογενειακού Οράματος, Νεκτάριος Ζήσης/

Τρίτη 14.7.2020, 18:00-20:00

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της ηγεσίας και το πως θα τις εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους.

Μέσα από τα 5 επίπεδα ηγεσίας θα αντιληφθούμε ότι ως γονείς, για μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωή μας, μπορεί να αρκεί το να ηγούμαστε από «θέση», αλλά αυτό δε διαρκεί για πάντα. Θα δούμε λοιπόν πως «εμείς» μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ηγέτες, με στόχο τη δημιουργία θετικού πρότυπου.

Διότι τελικά, η ηγεσία είναι επιρροή. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

6. Αρχές Οικονομικής Παιδείας για τη Μελλοντική Οικονομική Επιτυχία των Παιδιών σας (Money EQ), Δρ. Θεόδωρος Κρίντας/ Τρίτη 21.7.2020, 18:00-20:00

Κλείνοντας το σεμινάριο με τις αρχές της οικονομικής παιδείας, θα συνδέσουμε όλες τις προηγούμενες ενότητες σε οικονομικούς όρους και θα σχεδιάσουμε τον προσωπικό ισολογισμό μας. Κάθε ένας από εμάς έχει περιουσία και υποχρεώσεις και η απεικόνισή τους είναι αποκαλυπτική για πολλούς λόγους. Θα μας απασχολήσουν οι αρχές της ζήτησης και της προσφοράς, τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και βεβαίως η αποταμίευση. Θέματα όπως η αλληλεγγύη των γενεών, η σύνταξη και η φορολογία θα παρουσιαστούν με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της επιρροής τους στην καθημερινότητα των παιδιών μας. Θα συζητήσουμε τις αγορές ακινήτων, μετοχών και ομολόγων, την αξία των μαθηματικών και την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, που αφήνουν στο ανθρώπινο γένος τον έλεγχο της συμπεριφοράς. Θα κλείσουμε αναλύοντας επιτυχημένους ανθρώπους και τις συμπεριφορές τους από μικρά παιδιά. Η ευτυχία δεν εξαγοράζεται και δεν βρίσκεται στα οικονομικά μεγέθη, όμως τα καλά οικονομικά επιτρέπουν στην ευτυχία να αναπτυχθεί.


Εισηγητές


 

 

 

Η Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Σπούδασε Ψυχολογία και είναι Διδάκτορας της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Πολιτείας Maine των ΗΠΑ.

Εργάστηκε επί 8 έτη ως ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών στην Αθήνα. Υπήρξε υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης όπου και εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα (1983-1985) στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Paris VII – C.N.R.S). Παράλληλα συνεργάστηκε με το International Institute for Educational Planning (IIEP) της UNESCO στο Παρίσι. Από το 1987 μέχρι το 2014 υπηρέτησε στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου δίδαξε μαθήματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Με πρωτοβουλία της ιδρύθηκε το 1995 το πρώτο Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων στην Ελλάδα (ΣΥΚΕΟΜ), το οποίο λειτούργησε εθελοντικά επί 20 χρόνια προσφέροντας υπηρεσίες στους φοιτητές.

Ίδρυσε και διηύθυνε επί πέντε έτη το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει τιμηθεί «για την συνεισφορά της στην εξέλιξη της Συμβουλευτικής στην Ευρώπη» από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (EACP) και από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ). Είναι επίτιμο μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) και της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρείας (ΕΠΒΕ).

Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εισηγητής Σεμιναρίων για Πωλήσεις, Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, Marketing, Καινοτομία, Management, Project/Time/Stress/Conflict/Change/Event Management, Δημόσιες Σχέσεις, Διαπραγματεύσεις, Coaching, Mentoring. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε τμήματα πωλήσεων & μάρκετινγκ πολυεθνικών & μεγάλων ελληνικών εταιρειών με φαρμακευτικά, βιοτεχνολογικά & καταναλωτικά (FMCG) προϊόντα. Σήμερα εργάζεται ως Medical Representative στην εταιρεία Sandoz – Novartis Hellas S.A. & είναι συνιδρυτής στο startup online περιοδικό ομορφιάς & μόδας beautymagic.gr. Παράλληλα, κατέχει το ρόλο του Pharma Industry Lead Mentor για το project “Career Orientation for Schools” των 100Mentors.com. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

To workshop “Διατροφική Διαπαιδαγώγηση για Γονείς: Υγιής Σχέση με την Τροφή για Πάντα” παρουσιάζεται από τις “Μαθαίνω Διατροφή Experts” Όλγα Κουνάρη-Μαυριδάκη, Κλινική Διαιτολόγο-Διατροφολόγο και Κάλλη Μπεζεβέγκη-Πολέμη, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπεύτρια και στηρίζεται στο Feeding Dynamics Model του Ellyn Satter Institute, στο οποίο έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί.

To μοντέλο αυτό, φέρει την κύρωση των American Academy of Pediatrics και American Academy of Nutrition and Dietetics.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μαθαίνω Διατροφή (www.mathainodiatrofi.org) επιμορφώνει γονείς και εκπαιδευτικούς στα θέματα διατροφής σε πληθώρα ιδιωτικών και δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και δομών.

 

Όλγα Κουνάρη – Registered Dietitian-Nutritionist, MS, Adult & Child Weight Management Expert, Fulbright Scholar  

 

 

 

Κάλλη Πολέμη – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Εκπ. Ψυχοθεραπεύτρια, Νομικός, Fulbright Scholar

 

 

 

Ο Νεκτάριος Ζήσης δραστηριοποιείται στο χώρο του φαρμακείου 15 χρόνια έχοντας διατελέσει Διευθυντής Πωλήσεων & Εμπορικός Διευθυντής σε εμπορικές εταιρείες, ενώ πλέον βρίσκεται στο Δίκτυο Φαρμακείων ADVANCE PHARMACIES SA ως Εκπαιδευτής & Σύμβουλος Επιχειρήσεων καθώς επίσης και βασικός συνεργάτης του IST College.

Είναι ομιλητής σε φαρμακευτικά συνέδρια, αρθρογράφος σε περιοδικό υγείας (Pharmacymanagement) και εκπαιδευτής σε ενδοεταιρικά σεμινάρια, σε μεγάλες εταιρείες, όπως ο Vardas, Bread Factory, Natura Pharm, Laser4Myopia κ.α.

Στιγμή ορόσημο στην καριέρα του αποτελεί η πρόσφατη πιστοποίησή του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό του John Maxwell (διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός ηγεσίας, ομιλητής και συγγραφέας, βραβευμένος από το A.M.A ⃰ ως κορυφαίος σε θέματα ηγεσίας) ως Ομιλητής , Εκπαιδευτής & Coach . Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις δύο έχουν λάβει τη διάκριση αυτή στην Ελλάδα. ⃰ (American Management Association)

Εξειδικεύεται σε θέματα, Ηγεσίας, Επικοινωνίας, Επίτευξης στόχων, Τεχνικών πωλήσεων και Ομαδικού πνεύματος. Όντας ιδιαίτερα μεταδοτικός, αυτό που χαρακτηρίζει τις εκπαιδεύσεις του είναι η δομή και η εστίαση στον στόχο και το αποτέλεσμα, κάτι που αναγνωρίζεται κατά κοινή ομολογία από το εκάστοτε κοινό.

 

 

 

 • Έρευνα Αγοράς
  Ανάλυση Στρατηγικής Έρευνας Αγοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Πωλήσεις & Διαπραγματεύσεις
  Ανάλυση Στρατηγικής Πωλήσεων & Διαπραγματεύσεων
  Τα Στάδια της Πώλησης
  Αναγνώριση των βασικών Στυλ Συμπεριφοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Κύκλος Σχεδιασμού & Παραγωγής
  Ανάλυση του Κύκλου Σχεδιασμού & Παραγωγής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Πηγές Χρηματοδότησης
  Ανάλυση των Εναλλακτικών Πηγών Χρηματοδότησης
  Επιλογή τρόπου Χρηματοδότησης ανάλογα με τη χρονική Φάση της Επιχείρησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Τα Βασικά Οικονομικά των Μικρών Επιχειρήσεων
  Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Εννοιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Δεξιότητες Διαχείρισης Έργου & Διοίκηση Επιχείρησης

 

 

 

Ο Δρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας είναι εκτελεστικό στέλεχος ανώτατου επίπεδου που εργάζεται σε χρηματοοικονομικές και τεχνολογικές επιχειρήσεις από το 1991. Έμπειρος στην ανάπτυξη, εξέλιξη και επέκταση επιχειρήσεων, συνεργάστηκε στενά με μερικούς θρύλους και των δύο βιομηχανιών στην Ελλάδα και απολαμβάνει την εκτίμηση των συναδέλφων και των ανταγωνιστών του. Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων, έχει ξεπεράσει το ποσό των € 100 εκ. σε Assets Under Management, από Έλληνες πελάτες, τρεις φορές στην καριέρα του, βοηθώντας τρεις διαφορετικές νεοσύστατες επιχειρήσεις, κάτι που είναι ένα σπάνιο ρεκόρ. Στην τεχνολογία, εστιάζει στον συνδυασμό του με τη χρηματοδότηση, τη στρατηγική, το M&A, τη δημιουργία ομάδων και την οργανωτική δύναμη. Όντας ένας από τους λίγους που έχουν την ευκαιρία να κινηθούν μεταξύ χρηματοοικονομικών και τεχνολογίας, είναι σήμερα ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της KOUBARAS LTD, μια εταιρεία συμβούλων αξίας, η οποία βοηθά τις εταιρείες να χρηματοδοτούν σωστά, να ενισχύουν την ανάπτυξη τους και να καθιερωθούν διεθνώς. Ο Δρ Κρίντας σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (1984), είναι κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και της Σχολής Επιχειρήσεων του Birmingham (1990) και έχει διδακτορικό στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2006).

Σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις πτυχίο σπουδάζοντας στο IST;
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου ή την αίτηση εγγραφής τώρα!