MBA – Wrexham Glyndwr University

MBA – Wrexham Glyndwr University

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 έτη

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το MBA συνεχίζει να αποτελεί έναν κορυφαίο τίτλο σπουδών για τους αποφοίτους του κλάδου των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, να χτίσουν ένα portfolio δεξιοτήτων στο Management και να βελτιώσουν τη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία, σε έναν ανταγωνιστικό και παγκόσμιο επιχειρηματικό χώρο. 

MBAΠεριλαμβάνει έναν συνδυασμό από μαθήματα «βασικού κορμού» όπως η Στρατηγική, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM). Η κατεύθυνση του συγκεκριμένου προγράμματος περιλαμβάνει επιμέρους βασικές ενότητες οδηγώντας σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, οι οποίες σχετίζονται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο ένας οργανισμός απαιτείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Το αποτέλεσμα είναι να αποκτήσετε μια σφαιρική οπτική των επιχειρήσεων με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, τις προοπτικές μάρκετινγκ και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, σε ένα πλαίσιο αποτελεσματικής και κριτικής διάδρασης.

Στόχοι

Σε όλο το πρόγραμμα σπουδών, δίνεται έμφαση στην εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης, σε επιχειρηματικά σενάρια και σε προβλήματα όπου το ζητούμενο είναι μια αποτελεσματική και λειτουργική λύση.

Για να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα έχει στόχο:

1.

Να σας επιτρέψει να μελετήσετε σε βάθος συγκεκριμένες πτυχές του επιχειρηματικού χώρου και να καταφέρετε να επεκτείνετε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σας μέσω της έρευνας

2.

Να σας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξετε σε βάθος τη γνώση ενός νέου θέματος ή πεδίου σπουδών και να αποκτήσετε κριτική γνώση των επίκαιρων θεμάτων και εξελίξεων στο θέμα αυτό

3.

Να σας παρέχει εκπαίδευση στο φάσμα των τεχνικών και των διαδικασιών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή της ακαδημαϊκής έρευνας που σχετίζεται με το αντικείμενο της επιχείρησης και του management

4.

Να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, την επαγγελματική ευθύνη, την ακεραιότητα και την ηθική μαζί με την ικανότητα της συνεχούς προσωπικής ανάπτυξης και της προόδου

5.

Να σας βοηθήσει κατά την ανάπτυξη μιας ερευνητικής πρότασης, στον τομέα που σας ενδιαφέρει και στην εκτεταμένη έρευνα που περιλαμβάνει μια κριτική ανασκόπησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ή άλλων επιστημονικών αποτελεσμάτων

6.

Να σας εξοπλίσει με μια σειρά τεχνικών, μεθόδων και δεξιοτήτων που εφαρμόζονται σε επαγγελματικές δραστηριότητες, ως μέσο ενίσχυσης των μελλοντικών προοπτικών απασχόλησης, μέσω της επίδειξης της πρωτοτυπίας και της δημιουργικότητας στην ορθή λήψη αποφάσεων

7.

Να υποστηρίξει την αποτελεσματική επικοινωνία, την άσκηση πρωτοβουλίας και κριτικής σκέψης και την αυτονομία

Γιατί να επιλέξετε το ΜΒΑ στο IST;

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 • Year 1

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει στόχο να κατανοήσεις τη φύση και το εύρος των μορφών και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και να εξοικειωθείς με το σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Θα μάθεις επίσης για τις πολυπλοκότητες και τις κατηγορίες που πλαισιώνουν τη σύγχρονη επιχείρηση και το περιβάλλον της καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα Business Communication Skills στοχεύει στην αναγνώριση της σημασίας του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού πλαισίου επικοινωνίας για την οικοδόμηση βιώσιμων σχέσεων και την παροχή αξίας στους καταναλωτές. Θα μάθεις πώς να επικοινωνείς αποτελεσματικά σε μια επιχείρηση και σε ένα εργασιακό περιβάλλον, μέσω της κατανόησης των θεμελιωδών δεξιοτήτων της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη θεμελιώδη σημασία της κατανόησης των οικονομικών, η οποία καλύπτει τόσο τις μικροοικονομικές όσο και τις μακροοικονομικές έννοιες και θεωρίες, που θα σου επιτρέψουν να εφαρμόσεις σε επιχειρηματικό πλαίσιο. Πρωταρχική έμφαση δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων με τις οποίες θα αναλύονται τα τρέχοντα οικονομικά ζητήματα με έμφαση στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην αναγνώριση της σημασίας και της εξέλιξης της ανάλυσης δεδομένων και των «μεγάλων δεδομένων» στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να σκιαγραφήσει τα «μεγάλα δεδομένα» και τις χρήσεις της ανάλυσης δεδομένων στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Για να περιγράψουμε τις διάφορες πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, θα διερευνήσουμε την καταλληλόλητα των διαθέσιμων εργαλείων και θα ερμηνεύσουμε παραδείγματα δεδομένων που χρησιμοποιούν το Microsoft Excel σε επιχειρηματικό πλαίσιο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην αναγνώριση της σημασίας του ρόλου του μάρκετινγκ ως μέσω επιτυχίας και επίτευξης αποτελεσμάτων για την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα μάθεις για τις διαφορετικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και θα μελετήσεις πώς η εκτίμηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και του περιβάλλοντος μάρκετινγκ μπορεί να επιτρέψει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα έχεις αποκτήσει γνώση των διαφόρων εργαλείων που διατίθενται στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα και θα είσαι σε θέση να αναγνωρίζεις τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιείς δημιουργικά και αποτελεσματικά σε επιχειρησιακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων κερδοσκοπικών και μη –Κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια σαφή εικόνα για την ενδιαφέρουσα και διαφορετική φύση των σύγχρονων εκδηλώσεων και φεστιβάλ (π.χ. πολιτιστικών φεστιβάλ). Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των συστατικών στοιχείων που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό εκδηλώσεων καθώς και η ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης εκδήλωσης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ως απόφοιτος του προγράμματος ΜΒΑ μπορείτε να διεκδικήσετε και να εργαστείτε σε υψηλόβαθμες διοικητικά θέσεις, σε επιχειρήσεις, εταιρείες και οργανισμούς όπως :

Επίσης, ως απόφοιτος του προγράμματος ΜΒΑ θα διαθέτετε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα για να εξελιχθείτε ιεραρχικά στην επιχείρηση που ήδη εργάζεστε, ενώ θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε, να οργανώσετε και να διοικήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Οι απόφοιτοί μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες οργανώσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ και πολλοί διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το IST College, πιστό στη φιλοσοφία του, ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την επιχειρηματικότητα σε όλα του τα προγράμματα. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), προσφέροντας πολλές ευκαιρίες δικτύωσης στους φοιτητές και αποφοίτους μας καθώς και σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

 • Φυσική παρουσία σε προγραμματισμένο τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος, ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη εκπαίδευση)
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης, συνδυάζοντας τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και τον τρόπο ζωής σας.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 • Πτυχίο Βρετανικού Πανεπιστημίου ή Αντίστοιχο και τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματική εμπειρία ή τουλάχιστον 5 έτη ουσιαστικής επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης.
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών IELTS5 ή άλλο, αντίστοιχου επιπέδου, πιστοποιητικό.

Διαδικασία Εγγραφής 

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
 • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας