Συμβουλευτικη Ψυχοσωματικης Υγειας

Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

3 έτη

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Online, εξ’ αποστάσεως

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Tο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο IST με Υπεύθυνο τον διακεκριμένο Ομότιμο Καθηγητή Ψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Σολδάτο, σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών στη φροντίδα της Ψυχοσωματικής Υγείας όπως και επιστημόνων με μακρά εμπειρογνωμοσύνη στην άσκηση της Συμβουλευτικής και σε ποικίλες Ψυχοθεραπείες, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται:

η κα Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου, Ομοτ. Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ,

η κα Ιωάννα-Δέσποινα Μπεργιαννάκη, τ. Αναπληρ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α,

ο κ. Νίκανδρος Μπούρας, Ομότ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, King’s College, London,

ο κ. Χρήστος Ιστίκογλου, Δ/ντης Ψυχιατρ. Κλινικ.. ΕΣΥ, Ειδικός Προαγωγής Ψυχ. Υγείας κα.

Ο Καθηγητής κ. Κ.Ρ.Σολδάτος, ο οποίος είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, διαθέτει μακρά και αξιολογότατη ακαδημαϊκή διεθνή καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο διεθνώς, έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις σε αναγνώριση της επιστημονικής συμβολής του και μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται και έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (Αξιολογική Συμβουλευτική) έχει στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες επαρκή εξοικείωση με τις βασικές αρχές ώστε να μπορούν να εργαστούν ως επιτυχημένοι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Έτσι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα εφόδια για να ασκούν ουσιαστικά ρόλο ενίσχυσης και προστασίας της Ψυχοσωματικής Υγείας αλλά και για να καθιστούν τους συμβουλευόμενούς τους ικανούς να αντιμετωπίζουν κατάλληλα διάφορες ψυχοπιεστικές καταστάσεις που σχετίζονται με την ύπαρξη σωματικής νόσου.

Στόχοι του Προγράμματος

Κύριος αντικειμενικός σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ για την ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Αξιολογική Συμβουλευτική). Η εφαρμογή του στη Συμβουλευτική Πρακτική θεωρείται ως εκλεκτική βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής θεωρίας που αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας όσο και στην αντιμετώπιση – διαχείριση ποικίλλων ψυχικών αντιδράσεων και ψυχοσωματικών εκδηλώσεων.

Στα πλαίσια αυτά, οι αρχικοί στόχοι της εκπαίδευσης είναι η επαρκής εξοικείωση με βασικές γνώσεις Ψυχοπαθολογίας/ Ψυχιατρικής Νοσολογίας, η ευαισθητοποίηση στις βασικές θεωρητικές αρχές και τεχνικές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, η εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις και πρακτικές της Συμβουλευτικής.

Για την ολοκλήρωση των αρχικών εκπαιδευτικών στόχων, θα ακολουθήσει εξειδικευμένη θεωρητική αλλά και πρακτική εκπαίδευση στο ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ για την ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Αξιολογική Συμβουλευτική), καθώς και διαδικασίες ομαδικής και προσωπικής ανάπτυξης, όπως και εποπτευόμενη άσκηση σε συνεργαζόμενο με το IST φορέα, στο πλαίσιο της πλήρους απόκτησης των δεξιοτήτων ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Με όλα τα παραπάνω εφόδια, οι επιτυχώς εκπαιδευθέντες ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Αξιολογική Συμβουλευτική), θα είναι σε θέση να ασκούν ουσιαστικά ρόλο ενίσχυσης και προστασίας της Ψυχοσωματικής Υγείας, ώστε να καθιστούν τους συμβουλευόμενους τους ικανούς να αντιμετωπίζουν κατάλληλα διάφορες ψυχοπιεστικές καταστάσεις, προς τις οποίες υπάρχει η τάση εμφάνισης ψυχοσωματικών αντιδράσεων.

η κα Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου, Ομοτ. Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ,

η κα Ιωάννα-Δέσποινα Μπεργιαννάκη, τ. Αναπληρ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α,

ο κ. Νίκανδρος Μπούρας, Ομότ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, King’s College, London,

ο κ. Χρήστος Ιστίκογλου, Δ/ντης Ψυχιατρ. Κλινικ.. ΕΣΥ, Ειδικός Προαγωγής Ψυχ. Υγείας κα.

Ο Καθηγητής κ. Κ.Ρ.Σολδάτος, ο οποίος είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, διαθέτει μακρά και αξιολογότατη ακαδημαϊκή διεθνή καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο διεθνώς, έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις σε αναγνώριση της επιστημονικής συμβολής του και μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται και έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (Αξιολογική Συμβουλευτική) έχει στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες επαρκή εξοικείωση με τις βασικές αρχές ώστε να μπορούν να εργαστούν ως επιτυχημένοι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Έτσι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα εφόδια για να ασκούν ουσιαστικά ρόλο ενίσχυσης και προστασίας της Ψυχοσωματικής Υγείας αλλά και για να καθιστούν τους συμβουλευόμενούς τους ικανούς να αντιμετωπίζουν κατάλληλα διάφορες ψυχοπιεστικές καταστάσεις που σχετίζονται με την ύπαρξη σωματικής νόσου.

GOALS

1.

these courses respond to identified skills gaps. They will provide you with the critical understanding, knowledge and skills needed for successful employment

Επιτροπή Σπουδών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κώστας Ρ. Σολδάτος, Ομότ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α

ΜΕΛΗ (κατ’ αλφαβητική σειρά):

 • Ιφιγένεια Βρεττού – Ψυχολόγος , Σύμβουλος Ψ.Υ., Συνθετική, Αντλεριανή Ψυχ/τρια
 • Χρήστος Ιστίκογλου – Δ/ντης Ψυχιατρ. Κλινικ.. ΕΣΥ, Ειδικός Προαγωγής Ψυχ. Υγείας
 • Γεωργία Καραγιάννη – Σύμβουλος Ψυχ. Υγείας / Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
 • Κανέλλος Κιούλος – Ψυχίατρος / Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής και Θεολόγος
 • Ανδρέας Κωνσταντακόπουλος – ε.α Υποστράτηγος, Ειδικός Προαγωγής Ψυχ.Υγείας
 • Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου – Ομοτ. Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
 • Θωμάς Ματσούκας – Ψυχίατρος / Εκπαιδευόμ. στη Συστημική Ψυχοθεραπεία
 • Βενετσάνος Μαυρέας – Καθ. Ψυχιατρικής, τ. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Ιωάννης Μηναδάκης – Οικονομολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος IST College
 • Ιωάννα-Δέσποινα Μπεργιαννάκη – τ. Αναπληρ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α
 • Νίκανδρος Μπούρας – Ομότ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, King’s College, London
 • Μαρία Ντίνου – Σύμβουλος Ψυχ.Υγείας, Συνθετική- Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια
 • Μαρία Σαμαρά – Μαθηματικός, Εκπαιδευθείσα στην Προαγωγή Ψυχ. Υγείας
 • Βλάσσης Τομαράς – τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α
 • Δάφνη Φουντουκάκου – Οικονομολόγος, Γενική Διευθύντρια IST College
 • Χρήστος Χριστοδούλου – τ. Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής – Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, ΕΚΠA

Σε Ποιους Απευθύνεται

Why choose This course :

CURRICULUM

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Έτος

Α΄ Εξάμηνο

Β΄ Εξάμηνο

152 ώρες προσωπικής ανάπτυξης/θεραπείας συμμετοχής σε ομάδα (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

2ο Έτος

2ο Έτος

Α΄ Εξάμηνο

152 ώρες προσωπικής ανάπτυξης/θεραπείας συμμετοχής σε ομάδα (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

Β΄ Εξάμηνο

152 ώρες προσωπικής ανάπτυξης/θεραπείας συμμετοχής σε ομάδα (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

3ο Έτος

3ο Έτος

Α΄ Εξάμηνο

* 84 ώρες πρακτικής άσκησης με εποπτεία σε «κλινικό» πλαίσιο (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

Β΄ Εξάμηνο

Each module should require around 36 hours of direct learning through a combination of lectures and tutorials. An estimated further commitment of 160 independent study hours will be required for each module, although this can vary from student to student.

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει στόχο να κατανοήσεις τη φύση και το εύρος των μορφών και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και να εξοικειωθείς με το σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Θα μάθεις επίσης για τις πολυπλοκότητες και τις κατηγορίες που πλαισιώνουν τη σύγχρονη επιχείρηση και το περιβάλλον της καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα Business Communication Skills στοχεύει στην αναγνώριση της σημασίας του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού πλαισίου επικοινωνίας για την οικοδόμηση βιώσιμων σχέσεων και την παροχή αξίας στους καταναλωτές. Θα μάθεις πώς να επικοινωνείς αποτελεσματικά σε μια επιχείρηση και σε ένα εργασιακό περιβάλλον, μέσω της κατανόησης των θεμελιωδών δεξιοτήτων της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη θεμελιώδη σημασία της κατανόησης των οικονομικών, η οποία καλύπτει τόσο τις μικροοικονομικές όσο και τις μακροοικονομικές έννοιες και θεωρίες, που θα σου επιτρέψουν να εφαρμόσεις σε επιχειρηματικό πλαίσιο. Πρωταρχική έμφαση δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων με τις οποίες θα αναλύονται τα τρέχοντα οικονομικά ζητήματα με έμφαση στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην αναγνώριση της σημασίας και της εξέλιξης της ανάλυσης δεδομένων και των «μεγάλων δεδομένων» στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να σκιαγραφήσει τα «μεγάλα δεδομένα» και τις χρήσεις της ανάλυσης δεδομένων στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Για να περιγράψουμε τις διάφορες πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, θα διερευνήσουμε την καταλληλόλητα των διαθέσιμων εργαλείων και θα ερμηνεύσουμε παραδείγματα δεδομένων που χρησιμοποιούν το Microsoft Excel σε επιχειρηματικό πλαίσιο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην αναγνώριση της σημασίας του ρόλου του μάρκετινγκ ως μέσω επιτυχίας και επίτευξης αποτελεσμάτων για την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα μάθεις για τις διαφορετικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και θα μελετήσεις πώς η εκτίμηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και του περιβάλλοντος μάρκετινγκ μπορεί να επιτρέψει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα έχεις αποκτήσει γνώση των διαφόρων εργαλείων που διατίθενται στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα και θα είσαι σε θέση να αναγνωρίζεις τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιείς δημιουργικά και αποτελεσματικά σε επιχειρησιακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων κερδοσκοπικών και μη –Κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια σαφή εικόνα για την ενδιαφέρουσα και διαφορετική φύση των σύγχρονων εκδηλώσεων και φεστιβάλ (π.χ. πολιτιστικών φεστιβάλ). Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των συστατικών στοιχείων που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό εκδηλώσεων καθώς και η ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης εκδήλωσης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Αυτό το μάθημα στοχεύει στη διερεύνηση της συμβολής της φιλοξενίας, του τουρισμού και των εκδηλώσεων στους αναπτυξιακούς στόχους. Στόχος είναι να σε εισαγάγει στα στοιχεία του βιώσιμου σχεδιασμού και να αξιολογήσει κριτικά τη συμβολή της φιλοξενίας, του τουρισμού και των εκδηλώσεων στους ευρύτερους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των εννοιών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωσιακής επιτυχίας σε επίπεδο τμήματος και ομάδας. Άλλα θέματα που θα εξεταστούν, περιλαμβάνουν την επιλογή προσωπικού, την αποζημίωση των εργαζομένων, την εκπαίδευση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων (soft skills) και την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το Work Based Project σου παρέχει τη δυνατότητα να ειδικευτείς, να εμπλακείς και να εκπονήσεις ένα ερευνητικό έργο μικρής κλίμακας. Το έργο που αναλαμβάνεται σε αυτήν την ενότητα πρέπει να υποστηρίζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να προωθεί την επαγγελματική μάθηση. Όλες οι προσεγγίσεις απαιτούν την επίδειξη προηγμένης προσωπικής μελέτης σε ένα θέμα, το οποίο θα έχει εγκριθεί και θα εποπτεύεται από έναν σχετικό επιβλέποντα. Θα αναπτύξεις γνώσεις σχετικά με την τρέχουσα έρευνα και τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα σου επιτρέψει, επίσης, να αποκτήσεις γνώση και κατανόηση των καθιερωμένων αρχών της έρευνας στους θεματικούς τομείς του προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι αρχές και η έρευνα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται με πρακτικό τρόπο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του Work Based Project θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κατανόηση της σπουδαιότητας της ανάπτυξης και της σωστής λειτουργίας των αξιοθέατων για τους τουριστικούς προορισμούς. Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των αξιοθέατων είναι πολλές φορές ιδιαίτερα και απαιτούν συγκεκριμένο και πολύπλευρο τρόπο διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η διατήρηση της έλξης του κοινού όσο και η ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των υπηρεσιών σε διαφορετικούς τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στόχος είναι η σε βάθος κατανόηση του αντικτύπου της εμπειρίας των πελατών σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, να μπορείς να διαχειριστείς τις επιπτώσεις των κοινωνικών μέσων και να είσαι σε θέση να αναλύεις τα σχόλια και τις τάσεις των πελατών.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το Work Based Project στοχεύει να σου παρέχει το πλαίσιο να ειδικευτείς, να εμπλακείς και να εκπονήσεις ένα ερευνητικό έργο μικρής κλίμακας. Το έργο που αναλαμβάνεται σε αυτήν την ενότητα πρέπει να υποστηρίζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να προωθεί την επαγγελματική μάθηση. Όλες οι προσεγγίσεις απαιτούν την επίδειξη προηγμένης προσωπικής μελέτης σε ένα θέμα, το οποίο θα έχει εγκριθεί και θα εποπτεύεται από έναν σχετικό επιβλέποντα. Θα αναπτύξεις γνώσεις σχετικά με την τρέχουσα έρευνα και τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα σου επιτρέψει, επίσης, να αποκτήσεις γνώση και κατανόηση των καθιερωμένων αρχών της έρευνας στους θεματικούς τομείς του προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι αρχές και η έρευνα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται με πρακτικό τρόπο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει και αναλύει την εξέλιξη της στρατηγικής, ως ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής σκέψης και της συμπεριφοράς των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα σου προσφέρουν τη γνώση που συνδέεται άμεσα με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σου. Oι ενότητες που θα παρουσιαστούν έχουν σκοπό να σε βοηθήσουν να γνωρίσεις τις διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους και αναλύουν τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της εφαρμογής της στρατηγικής, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα θα σε βοηθήσει να εμβαθύνεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών, ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τομείς για την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων, διεθνώς. Ως φοιτητής του προγράμματος θα κατανοήσεις σε βάθος τη λειτουργία των εκθέσεων, εκδηλώσεων και φεστιβάλ τροφίμων και ποτών και τη συμβολή τους στη βιομηχανία των ταξιδιών και του τουρισμού. Θα σου επιτρέψει να εξοικειωθείς με τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου και τον αντίκτυπο που έχει στις τοπικές οικονομίες. Η εκπαίδευση συνδυάζει τη βιωματική εκπαίδευση μέσω ανάλυσης και παρακολούθησης πραγματικών εκδηλώσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος, θα είσαι σε θέση:

Διπλωματική Εργασία

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείσαι να υλοποιήσεις τη Διπλωματική σου Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει και που έχει σχέση με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα τρία χρόνια των σπουδών. Στόχος είναι να εφαρμόσεις και να συνδυάσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) in Hospitality, Tourism & Event Management. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα σε βοηθήσει να επεκτείνεις, να στηρίξεις και να ενισχύσεις τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με επιχειρήσεις και απαιτεί τη θεωρητική έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση του ρόλου του Marketing στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια σταδιακή προσέγγιση στη φύση του στρατηγικού marketing που συμβάλλει στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Θα γνωρίσεις τις ευρύτερες πτυχές του στρατηγικού μάρκετινγκ που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να εντοπίσει και να αναλύσει μερικά από τα βασικά σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με τον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στα θέματα που θεωρούνται τα από τα πιο σημαντικά για τον κλάδο του τουρισμού όπως: Τεχνολογία, Παγκόσμιες ξενοδοχειακές Αλυσίδες, Πολιτισμός και Φιλοξενία, Βιωσιμότητα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Νέες Τάσεις στο σχεδιασμό ξενοδοχείων

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Διπλωματική Εργασία

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείσαι να υλοποιήσεις τη Διπλωματική σου Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει και που έχει σχέση με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα τρία χρόνια των σπουδών. Στόχος είναι να εφαρμόσεις και να συνδυάσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) in Hospitality, Tourism & Event Management. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα σε βοηθήσει να επεκτείνεις, να στηρίξεις και να ενισχύσεις τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με επιχειρήσεις και απαιτεί τη θεωρητική έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει και αναλύει την εξέλιξη της στρατηγικής, ως ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής σκέψης και της συμπεριφοράς των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα σου προσφέρουν τη γνώση που συνδέεται άμεσα με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σου. Oι ενότητες που θα παρουσιαστούν έχουν σκοπό να σε βοηθήσουν να γνωρίσεις τις διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους και αναλύουν τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της εφαρμογής της στρατηγικής, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα θα σε βοηθήσει να εμβαθύνεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών, ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τομείς για την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων, διεθνώς. Ως φοιτητής του προγράμματος θα κατανοήσεις σε βάθος τη λειτουργία των εκθέσεων, εκδηλώσεων και φεστιβάλ τροφίμων και ποτών και τη συμβολή τους στη βιομηχανία των ταξιδιών και του τουρισμού. Θα σου επιτρέψει να εξοικειωθείς με τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου και τον αντίκτυπο που έχει στις τοπικές οικονομίες. Η εκπαίδευση συνδυάζει τη βιωματική εκπαίδευση μέσω ανάλυσης και παρακολούθησης πραγματικών εκδηλώσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος, θα είσαι σε θέση:

Διπλωματική Εργασία

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείσαι να υλοποιήσεις τη Διπλωματική σου Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει και που έχει σχέση με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα τρία χρόνια των σπουδών. Στόχος είναι να εφαρμόσεις και να συνδυάσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) in Hospitality, Tourism & Event Management. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα σε βοηθήσει να επεκτείνεις, να στηρίξεις και να ενισχύσεις τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με επιχειρήσεις και απαιτεί τη θεωρητική έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση του ρόλου του Marketing στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια σταδιακή προσέγγιση στη φύση του στρατηγικού marketing που συμβάλλει στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Θα γνωρίσεις τις ευρύτερες πτυχές του στρατηγικού μάρκετινγκ που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να εντοπίσει και να αναλύσει μερικά από τα βασικά σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με τον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στα θέματα που θεωρούνται τα από τα πιο σημαντικά για τον κλάδο του τουρισμού όπως: Τεχνολογία, Παγκόσμιες ξενοδοχειακές Αλυσίδες, Πολιτισμός και Φιλοξενία, Βιωσιμότητα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Νέες Τάσεις στο σχεδιασμό ξενοδοχείων

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Διπλωματική Εργασία

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείσαι να υλοποιήσεις τη Διπλωματική σου Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει και που έχει σχέση με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα τρία χρόνια των σπουδών. Στόχος είναι να εφαρμόσεις και να συνδυάσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) in Hospitality, Tourism & Event Management. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα σε βοηθήσει να επεκτείνεις, να στηρίξεις και να ενισχύσεις τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με επιχειρήσεις και απαιτεί τη θεωρητική έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει στους συμμετέχοντες εκτός από τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εξάσκηση προκειμένου οι απόφοιτοι να αποκτούν ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία. Θέματα όπως: η διαχείριση κρίσεων και η επίλυση προβλημάτων, η αντιμετώπιση αντιστάσεων θυμού και άλλων αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών των συμβουλευμένων και κυρίως των πασχόντων από οργανικά νοσήματα είναι μόνο μερικά για τα οποία οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα των πρακτικών ασκήσεων διεξάγεται σε συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 από τον Δρ. Γ. Αποστολόπουλο. Το όραμά του: να σταματήσει την εκροή Ελλήνων ασθενών σε αναγνωρισμένους ιατρικούς προορισμούς της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Σήμερα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι ένας κορυφαίος Ευρωπαϊκός Όμιλος Υγείας, οι νοσοκομειακές μονάδες του οποίου λειτουργούν κάτω από τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας, συνεργαζόμενα με εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ επενδύει συνεχώς σε υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα. Η αποστολή του Ομίλου είναι «να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες που διέπονται από τις αυστηρότερες διεθνείς ιατρικές προδιαγραφές, οδηγίες και πιστοποιήσεις, με σεβασμό και αφοσίωση στον άνθρωπο και με ένα στόχο για όλους μας: τη βελτίωση της υγείας».

Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1991, ενώ ο Asklepios Kliniken GmbH, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ευρώπη – διαχειριζόμενος πάνω από 140 ιατρικές μονάδες – είναι στρατηγικός συνεργάτης και σημαντικός μέτοχος από το 2007.

Έξι από τις νοσοκομειακές μονάδες του Ομίλου βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών: το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με τη ΓΑΙΑ Μαιευτική Γυναικολογική στο Μαρούσι, το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι, το Ιατρικό Ψυχικού, το Ιατρικό Π. Φαλήρου, το Ιατρικό Περιστερίου και το Ιατρικό Δάφνης. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και θεωρείται, σύμφωνα με αναφορά της Ιατρικής Σχολής του Imperial College της Μ. Βρετανίας, «η πιο σύγχρονη νοσοκομειακή μονάδα στην Ευρώπη».

Ο Όμιλος διοργανώνει ετησίως μία σειρά από σημαντικά Ιατρικά Συνέδρια με σκοπό τη μετάδοση της επιστημονικής και τεχνολογικής ιατρικής γνώσης. Καταξιωμένοι ιατροί από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτά τα συνέδρια, τα οποία συχνά λαμβάνουν χώρα σε συνεργασία με άλλα διάσημα διεθνή ιατρικά κέντρα, όπως: Mass General Hospital for Children (MGHfC), Harvard Medical School, MD Anderson Cancer Center, Tufts University School of Medicine, RCAD University Hospital of Strasbourg and Yale University School of Medicine.

Επιπλέον, ο Όμιλος διεξάγει ετησίως το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 180 σεμινάρια ετησίως, σε επιλεγμένα θέματα όπως: ογκολογία, παιδιατρική, γενική χειρουργική, καρδιολογία, νευρολογία, ουρολογία, κτλ. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το European Accreditation Council for CME και επιβραβεύει με 130 credits (ECMECs) τους συμμετέχοντες ιατρούς.

Ο Όμιλος είναι επίσης πρωτοπόρος στον Ιατρικό Τουρισμό, από το 2001. Ο Ιατρικός Τουρισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο. Περισσότεροι από 8,500 εσωτερικοί ασθενείς και 27,000 εξωτερικοί ασθενείς το χρόνο είναι διεθνείς. Το Τμήμα Διεθνών Ασθενών είναι το πιο οργανωμένο και αποτελεσματικό του είδους του. Στελεχώνεται από πολύγλωσσο προσωπικό για την υποστήριξη του διεθνή ασθενή, ενώ λειτουργεί κάτω από τα διεθνή στάνταρντς παροχής υπηρεσιών (TEMOS “Excellence in Medical Tourism” and “Quality in International Patient Care”, Global Healthcare Accreditation (GHA)) και προσφέρει εξατομικευμένες VIP υπηρεσίες υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους, 24 ώρες το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ο Όμιλος είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος καινοτόμος οργανισμός, που πάντα τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τους κανονισμούς λειτουργίας. Παρά τις πολλές διακρίσεις και πιστοποιήσεις του, συνεχίζει να επιζητεί την αριστεία και τη βέλτιστη λειτουργία σε όλους τους τομείς.

Ο εξοπλισμός αιχμής και το εξειδικευμένο προσωπικό του, που πάντα περιθάλπει τον ασθενή με κατανόηση, σεβασμό και επαγγελματικό ήθος, αποτελούν τα θεμέλια του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Τα μαθήματα υπό μορφή διαδραστικών διαλέξεων καθώς και οι ώρες κλινικής άσκησης και προσωπικής ανάπτυξης, διεξάγονται εξ’ αποστάσεως μέσω δυναμικής και ευέλικτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Αναγνώριση Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (Αξιολογική Συμβουλευτική) είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την European Association for Counselling (E.A.C.).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος της «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (Αξιολογική Συμβουλευτική) εγγράφονται ως τακτικά μέλη, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία αξιολόγησης ή εξετάσεις, στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), την European Association for Counselling (E.A.C.) και την International Alliance of Business Professionals (IABP). Μετά την εγγραφή τους στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.), οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να λάβουν από την E.A.C. την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ιδιωτικά το επάγγελμα του Συμβούλου, με την εγγραφή τους στην Ε.Ε.Σ. μπορούν να εγγραφούν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τον κωδικό (Κωδικός Αρίθμησης Δραστηριότητας Κ.Α.Δ.: 86901802) του Συμβούλου Ψυχοσωματικής Υγείας.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Με Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια κ.λ.π.) από Ιδρύματα Εσωτερικού ή/και ομοταγή του Εξωτερικού
 • Επαρκή γνώση / χρήση της Ελληνικής γλώσσας
 • Επαρκή γνώση / χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 • Υψηλό κίνητρο για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου Προγράμματος

Διαδικασία Εγγραφής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 4822222.

Career Prospects

Μπορείς να δημιουργήσεις και να αναπτύξεις τη δική σου επιχείρηση. Στο IST στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και ενθαρρύνουμε την καινοτομία, αναπτύσσουμε διάφορες δράσεις, προκειμένου να στηρίξουμε τους φοιτητές και απόφοιτούς μας στο σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων Start Ups. Μέσω του επιχειρηματικού διαγωνισμού, Crazy Business Ideas, που έχουμε δημιουργήσει, έχουν προκύψει εξαιρετικά αξιόλογες Start Ups, όπως Taxibeat, Simple Apps, Pole Fish, Pheemade, SourceLair κα. Μπορείς επίσης να εργαστείς ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ως διοικητικό προσωπικό σε οργανισμούς καθώς και ως στέλεχος σε μικρές και μεγάλες εταιρείες όλων των κλάδων της οικονομίας, όπως:

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας