Diploma in Tourism Management

Diploma in Tourism Management

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

64 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Νοέμβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online & On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Σε αυτό το σεμινάριο αναλύονται οι επιδράσεις του τουρισμού και οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που τον διέπουν. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται διεξοδικά οι βασικές τουριστικές έννοιες, η εξέλιξη και η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς, η τουριστική ζήτηση και προσφορά καθώς και οι επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα μελετώνται η Γεωγραφία του Τουρισμού (Geography of Tourism), η Οικονομική του Τουρισμού (Tourism Economics), το Τουριστικό Marketing και Management (Tourism Marketing & Management).

Στόχος του Προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, παρακολουθώντας τις πρακτικές Εφαρμογές και τα Case Studies, θα είστε σε θέση, να αναγνωρίζετε τις βασικές έννοιες που συνδέουν τον τουρισμό με την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον και να αποκτήσετε πρακτική κατανόηση των σύγχρονων συνθηκών του τουρισμού.

Οφέλη Παρακολούθησης

1.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει επικαιροποιημένη γνώση, σύγχρονες δεξιότητες και να παρουσιάζει τις τάσεις που επικρατούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην δυναμική, ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του IST, μέσω της οποίας έχετε στη διάθεσή σας τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα του προγράμματός σας για να τα παρακολουθείτε όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτησή σας, ακόμη και από το κινητό σας, ενώ τo εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις του προγράμματος μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

3.

Έχετε πρόσβαση σε επαναληπτικά e-tests που έχουν δημιουργήσει οι εισηγητές του προγράμματος

4.

Έχετε δυνατότητα επικοινωνίας με τους εισηγητές για διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήματα ακόμη και εκτός μαθήματος, μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης του IST

5.

Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης

6.

Οι εγκαταστάσεις του IST βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα στο Μετρό (Συγγρού-Φιξ) με εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία

Απευθύνεται

Το Diploma in Tourism Management απευθύνεται σε εργαζομένους στον Τουριστικό κλάδο που επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, σε αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ αλλά και αποφοίτους Πανεπιστημίου σε συναφείς ειδικότητες που επιθυμούν να εργαστούν στον συνεχώς αναδυόμενο Τουριστικό Τομέα.

Επίσης στις επιχειρήσεις τουρισμού αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική κατανόηση και γνώση του σύγχρονου τουριστικού προϊόντος, ανεξάρτητα από τον τομέα του τουρισμού που απασχολούνται.

Εισηγητές

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management of Tourism. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και στις ένδο-εταιρικές εκπαιδεύσεις, σε θεματικά πεδία όπως: η Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Εξυπηρέτηση Πελατών Μονάδων Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής, Σχεδιασμός & Προώθηση Τουριστικών Πακέτων και η Xρήση Nέων Τεχνολογιών για την αναβάθμιση του Ανθρωπίνου Δυναμικού του τομέα του Τουρισμού.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή στον Τουρισμό (Tourism Introduction)

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί: Εισαγωγή στη έννοια και στο περιεχόμενο του τουρισμού. Βασικές τουριστικές έννοιες, εξέλιξη και ανάπτυξη και του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Η Τουριστική ζήτηση και τα χαρακτηριστικά της: Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση, η ποικιλία της τουριστικής ζήτησης, χαρακτηριστικά των τουριστών, τουριστικές μορφές, διαμεσολαβητές τουριστικών υπηρεσιών, εποχικότητα , ρόλος των τιμών συναλλάγματος στην τουριστική ζήτηση.

Η τουριστική προσφορά και τα χαρακτηριστικά της: Συστατικά της τουριστικής προσφοράς,Τουριστική προσφορά και ανταγωνισμός.

Τουρισμός και περιβάλλον: Επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, περιβαλλοντικός τουρισμός, ηπιότερες μορφές τουρισμού, πολιτικές προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 

Γεωγραφία του Τουρισμού (Geography of Tourism )

Τουριστικές περιοχές: ταξινόμηση των τουριστικών περιοχών και περιφερειών, η γεωγραφική οριοθέτηση της τουριστικής επιχείρησης, καθώς και των λειτουργιών τους ανάλογα με τον τουριστικό προορισμό, τα προβλήματα των περιοχών υποδοχής, γεωγραφική κατανομή των τουριστικών προορισμών, τοπικοί παράγοντες και πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων, διακρίσεις μεταξύ παραδοσιακών και νέων τουριστικών προορισμών διεθνείς τουριστικοί προορισμοί. 

Περιφερειακά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης: Περιφερειακοί τουριστικοί χώροι και οι μορφές οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων, παράκτιες, αστικές, αγροτουριστικές, ιαματικές κλπ, μορφές ανάπτυξης του τουριστικού χώρου, διάκριση των τουριστικών χωρών.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

Οικονομική του Τουρισμού (Tourism Economics)

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Τουριστικό Μάρκετινγκ (Tourism Marketing)

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες: Αναλυτική παρουσίαση των εννοιών, της ορολογίας και όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών, μοντέλα συμπεριφοράς τουρίστα, σχεδιασμός και στρατηγική τουριστικού Μάρκετινγκ, ανάπτυξη και σχεδιασμός τουριστικού προϊόντος, tour operators, Έρευνα Τουριστικής αγοράς, Marketing mix, μελέτες περιπτώσεων (case studies).

4η ΕΝΟΤΗΤΑ

Τουριστικό Μάνατζμεντ (Tourism Management)

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με: 

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
  • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
  • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας