Diploma in Project Management

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

60 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Online & On demand

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρδισε -40% έκπτωση, για Εγγραφή έως 31/12!

Περιγραφή

Το Πιστοποιημένο Diploma in Project Management είναι ιδανικό εάν καλείστε να διαχειριστείτε ή να συμμετάσχετε σε έργα και θέλετε να μάθετε και να εφαρμόσετε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Διοίκησης Έργων.

Στόχος του Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην κατανόηση των βασικών αρχών και των εργαλείων του Project Management.
 • Στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση ενός Έργου (θεωρητική και εμπειρική γνώση μέσω των case studies και των ομαδικών εργασιών).
 • Στην εξοικείωση με τις έννοιες και την ορολογία της Διοίκησης Έργων.
 • Στην εμβάθυνση στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή υλοποίηση ενός Έργου.
 • Στην παρουσίαση των μεθοδολογιών Διοίκησης ενός Έργου (συμπεριλαμβανομένου των Agile και Scrum).
 • Σε βασικές γνώσεις στο πλέον διαδεδομένο εργαλείο Διοίκησης Έργων (Ms Project).
 • Στην εμβάθυνση σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία και ηγεσία μέσα στις ομάδες Έργου.
 • Στην αναγνώριση των βασικών δεξιοτήτων του πετυχημένου Project Manager καθώς και των συνθετικών στοιχείων που χτίζουν συνεκτικές και αποδοτικές ομάδες Έργου.
 • Στην αντίληψη της σημαντικότητας του Γραφείου Διοίκησης Έργων (Project Management Office) στην υλοποίηση των Έργων.
 • Στην ενημέρωση σχετικά με επίκαιρες εξελίξεις σχετικά με θέματα Project Management στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων.

Δομή Προγράμματος

Θεμελιώδη στοιχεία της Διοίκησης Έργων (Α’ Μέρος)

Θεμελιώδη στοιχεία της Διοίκησης Έργων (Β’ Μέρος)

Η Διοίκηση Έργων από την πλευρά των Εμπλεκομένων (Γ’ Μέρος)

Μεθοδολογίες προσέγγισης Διοίκησης Έργων (Δ’ Μέρος)

Θέματα Project Management στους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων (Ε’ Μέρος)

Case Study με Agile Μεθοδολογία

The value of the Lessons Learnt.

Φορείς και είδη επαγγελματικής πιστοποίησης στo Project Management

Απευθύνεται

Δεδομένου ότι όλες οι εταιρίες ή οργανισμοί υλοποιούν όλο και περισσότερα έργα, πλέον όλα τα ανερχόμενα ή ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων ή οργανισμών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, οφείλουν να γνωρίζουν την επιστήμη της Διοίκησης των Έργων. Επιπλέον, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους απασχολούνται ή θα ήθελαν να ασχοληθούν αποκλειστικά με τη Διοίκηση Έργων και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις υφιστάμενες μεθοδολογίες και τις νέες τάσεις στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη του Ιδιωτικού, Δημοσίου και ευρύτερου Δηµοσίου τομέα
 • Start-uppers
 • Eλεύθερους Eπαγγελματίες
 • Ιδιοκτήτες και εργαζόμενους Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων
 • Φοιτητές και Aποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητές

Κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (International MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος πιστοποίησης PMP®, πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO executive) και επικεφαλής ελεγκτής ISO 9001.

Έμπειρο στέλεχος του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με άνω των 28 χρόνων εμπειρία στους τομείς της ανάλυσης δεδομένων, κοστολόγησης και υπολογισμού κερδοφορίας, σημαντική εμπειρία στη Διοίκηση μεγάλου εύρους και σύνθετων Έργων σε ποικίλα και απαιτητικά περιβάλλοντα καθώς και της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής. Έχει διατελέσει για πάνω από δέκα χρόνια Διευθυντής Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) του Ομίλου Alpha Bank (μέχρι το 2016), ενώ την παρούσα περίοδο απασχολείται σε έργα εταιρικού μετασχηματισμού και κανονιστικής συμμόρφωσης ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ως επιμορφωτής ενηλίκων.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Project Management Institute Greece Chapter-Υπεύθυνος Οικονομικών, Project Manager της εθελοντικής ομάδας για την εισαγωγή των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Project Management και μέλος της εθελοντικής ομάδας υπεύθυνης για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ζαννίνα Αναγνωστοπούλου, Senior Partner, Advisory Services Leader at PM-Partners LLP I President of BOD at PMI-GREECE/ BSc Mathematics, MBA, PMP®

H Ζαννίνα Αναγνωστοπούλου έχει διατελέσει Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος στα Τραπεζικά & Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με άνω των 23 χρόνων εμπειρία, στους τομείς του στρατηγικού σχεδιασμού, της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της διαχείρισης χρηματοοικονομικών επιδόσεων, των επιχειρησιακών λειτουργιών, της οργανωτικής αναδιάρθρωσης, των εργασιών του Γραφείου Διοίκησης Έργου στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και της εταιρικής διακυβέρνησης, στην Νοτιοανατολική και Κεντροανατολική Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαλειτουργική καθοδήγηση των εμπλεκομένων μερών και στην αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων διαδικασιών διοίκησης Έργου και στη δημιουργία περιβάλλοντος συναντίληψης και συμμετοχής με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων συνεργασίας με την ανώτατη Διοίκηση (C-suite executives) Οργανισμών και Ομίλων, με Ελεγκτές και Διεθνή Χρηματοδοτικά Ιδρύματα (IFIs). 

Διακρίνεται ιδιαίτερα στην ικανότητα εκπαίδευσης και δημιουργίας ομάδων που επιδεικνύουν ομαδικότητα, εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και επίτευξης των στρατηγικών στόχων. Η Ζαννίνα Αναγνωστοπούλου έχει συμβάλλει σημαντικά, στα πλαίσια της ανάθεσης έργων, στην εφαρμογή μιας κουλτούρας coaching  εντός των ομάδων και των εταιριών ως το κυρίαρχο στυλ διοίκησης, με στόχο την αύξηση της δέσμευσης, την ταχύτερη ανάληψη ρόλων, την αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των μελών της ομάδας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ομάδας και της διαχείρισης των αλλαγών.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος των Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το ALBA Business School και Diploma of English Studies από τον Πανεπιστήμιο του Cambridge. Κατέχει την επαγγελματική πιστοποίηση PMP® (Project Management Professional) από το PMI (Project Management Institute). 

Σήμερα, είναι Senior Partner στην εταιρεία συμβούλων PM-Partners, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων & παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης έργων προστιθέμενης αξίας, στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των κατασκευών και των υποδομών, της ενέργειας και των μεταφορών. 

Από τον Μάρτιο του 2021 έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του PMI Greece Chapter.

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε: 

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Πιστοποίηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Project Management είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε και την Βεβαίωση Παρακολούθησης από το IST.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας