Διαγωνισμός Υποτροφιών – Innjobs

Διαγωνισμός Υποτροφιών

Το IST και η Innjobs, η πρώτη ελληνική διαδικτυακή πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσφέρουν 1 Πλήρη Υποτροφία και 2 Υποτροφίες 50%, σε 3 τυχερούς, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας, έως και τις 3/2/2022, στις 24.00.

*Η επιλογή των 3 υποτρόφων θα γίνει ύστερα από κλήρωση.

Diploma in Food & Beverage Management

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το τμήμα του επισιτισμού θεωρείται το πιο κερδοφόρο τμήμα μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης και για αυτόν το λόγο δίνεται μεγάλη έμφαση στην οργάνωση της λειτουργίας του. Το Food & Beverage Management είναι αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της ξενοδοχειακής μονάδας, ενώ πολλές φορές, με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, συμβάλλει στη δημιουργία πιστών πελατών για την επιχείρηση. Στο πρόγραμμα Diploma in Food & Beverage Management αναλύεται ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων Bar, για τα οποία υπάρχει και ξεχωριστή εκπαιδευτική ενότητα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 100 ώρες

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Online & On demand

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.