Java and Java EE 8

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

66 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Σε αυτό το σεμινάριο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τις βασικές αρχές προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java. Η Java παρέχει ένα αντικειμενοστραφή, φορητό και σταθερό πλαίσιο για την ανάπτυξη εφαρμογών. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα αναλυθούν βασικές έννοιες όπως object-oriented programming, modular design, inheritance και polymorphism. Αν ξεκινάτε τώρα την καριέρα σας σαν προγραμματιστές, τότε να είσαστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει την πιο διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού.

Αν γνωρίζετε Java Standard Edition μπορείτε εύκολα να γράψετε Android mobile εφαρμογές. Επίσης μπορείτε να προχωρήσετε σε Jakarta EE (Java EE 8) όπου θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες Web εφαρμογές. Όποια και να είναι η κατεύθυνση σας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζετε Java Standard Edition, οπότε κάνατε την σωστή αρχή.

Οι προγραμματιστές σήμερα αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη να δημιουργηθούν καλύτερες εφαρμογές που θα μπορούν να κατανεμηθούν σε πολλαπλούς Application Servers (distributed programming), θα έχουν μικρούς χρόνους εγγραφής και διαβάσματος δεδομένων (transactional programming) και θα είναι όσο το δυνατόν φορητές χωρίς να χρειαστεί να γίνει compilation ή να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον κώδικα (portable application). Επιπλέον θα πρέπει όλες οι παραπάνω διαδικασίες να γίνουν με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Ένα τέτοιο είδος προγραμματισμού δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά με την Java Standard Edition. Θα χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον βιβλιοθήκες και δυνατότητες στην γλώσσα έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει έτοιμες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανάπτυξης μια τέτοιου είδους εφαρμογή. Αυτό ακριβώς είναι το Jakarta EE (Java EE 8) – ένα σύνολο από standards που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 10 χρόνια που στο σύνολο τους αντιπροσωπεύουνε ένα ολοκληρωμένο framework με στόχο την ανάπτυξη Enterprise εφαρμογών που θα περιέχουν την επιχειρησιακή λογική μιας εταιρείας.

Στόχος του Προγράμματος

Στο σεμινάριο εισαγωγή στον προγραμματισμό με Java, θα αποκτήσετε μια εκτεταμένη πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη και εκτέλεση προγραμμάτων Java ενώ ταυτόχρονα θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες εφαρμογές που βασίζονται σε αντικειμενοστραφή πρότυπα και πρακτικές.

Στο σεμινάριο Jakarta EE θα έχετε την ευκαιρία να αναλύσετε όλες τις τεχνολογίες από τις οποίες αποτελείται η Jakarta EE όπως το πως συνδεόμαστε σε μια βάση και επικοινωνούμε με τα δεδομένα των πινάκων (JPA), πως προσφέρουμε υπηρεσίες με REST web services, και πως αναπτύσσουμε την λογική της εφαρμογής σε ειδικά κατασκευασμένες δομές που ονομάζονται microservices.

Απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Java & Jakarta EE Fundamentals απευθύνεται σε όποιον θέλει να μάθει Java ως την πρώτη γλώσσα προγραμματισμού, αλλά και σε προγραμματιστές/μηχανικούς που θέλουν να επεκτείνουν της γνώσεις τους μαθαίνοντας μια από τις πιο διάσημες γλώσσες προγραμματισμού καθώς και το παγκόσμια γνωστό Jakarta EE.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Java

 • Variables and Data Types
 • Arrays
 • Loops
 • Classes and Objects
 • Wrappers Autoboxing, and Unboxing
 • Method Arguments
 • Method Overloading
 • Constructors
 • Keywords – super & this
 • Java Packages
 • Encapsulation and Access Levels
 • Interfaces
 • Casting
 • Abstract Classes
 • Polymorphism
 • Stack Trace
 • Java Exceptions
 • Try/Catch Blocks
 • Collection interfaces from java.util
 • Dynamic Arrays with ArrayList
 • Classes Enumeration and Iterator
 • Generics with Classes
 • Wildcards
 • Bounded Type Parameters
 • What is Lambda Expression
 • Iterating Collections with forEach()
 • Lambdas versus Inheritance and Polymorphism
 • Byte Streams
 • Buffered Streams
 • Character Streams
 • Data Streams
 • The Class Thread
 • The Interface Runnable
 • Thread priorities
 • Thread States
 • JDBC Driver Types
 • Processing Result Sets
 • Transactional updates

Java

 • Writing CDI Bean
 • Dependency Injection
 • Qualifiers
 • Interceptors
 • Message handling
 • Servlet Basics
 • Building dynamic responses
 • Filters
 • Writing Constraints
 • Defining your own Constraints
 • Validating Constraints
 • Understanding Entities
 • Mapping Tables
 • Relationship Mapping
 • Entity Manager
 • Stateless Beans
 • Stateful Beans
 • Singletons
 • Asynchronous calls
 • Session Beans Life Cycle
 • Time Service
 • Declarative Authorization
 • Understanding Transactions
 • Container-Managed Transactions
 • Bean-Managed Transactions
 • Understanding JSF
 • Converters and Validators
 • Ajax Support
 • Point-to-Point
 • Publish-Subscribe
 • Java Messaging Service API
 • Writing Message Producers/Consumers
 • Understanding RESTful Web Services
 • Writing RESTful Web Services
 • Invoking RESTful Web Services
 • JSON-B
 • JSON-P
 • Server endpoints
 • JavaScript WebSocket clients
 • JSF WebSocket support
 • Security API overview
 • Security API Example

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Core Java: Fundamentals θα είστε σε θέση:

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας