MA International Journalism

MA International Journalism Studies

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 έτος

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φεβρουάριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full Τime, φυσική παρουσία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία με συναρπαστικές εξελίξεις καθώς και σημαντικές προκλήσεις. Ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερη ανάγκη για άρτια μορφωμένους και καλά εκπαιδευμένους δημοσιογράφους, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν αποτελεσματικά  ειδήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα MA International Journalism Studies σε συνεργασία με το Liverpool John Moores University, σας βοηθά να αναπτύξετε τις γνώσεις και τις δημοσιογραφικές σας δεξιότητες, σχετικά με το ρεπορτάζ εθνικών και διεθνών ειδήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα MA International Journalism Studies σας επιτρέπει να κατανοήσετε σε βάθος τη φύση και τη λειτουργία της δημοσιογραφίας, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα επιδείξετε πρωτοτυπία στην εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης και θα κατανοήσετε με ποιον τρόπο η γνώση αυτή ενισχύεται μέσα από τη διαδικασία της έρευνας. Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το πρόγραμμα θα μπορείτε να αντιμετωπίζετε σύνθετα ζητήματα τόσο συστηματικά όσο και δημιουργικά και ενθαρρύνεστε να επιδεικνύετε πρωτοτυπία στην αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων. Στο τέλος του προγράμματος θα έχετε αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα ώστε να είστε θέση να διαχειρίζεστε καταστάσεις που απαιτούν ορθή κρίση, προσωπική ευθύνη και πρωτοβουλία, σε περίπλοκα και απρόβλεπτα περιβάλλοντα.

Στόχοι

1.

Να παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση δημοσιογραφικών δεξιοτήτων, όπως η συλλογή ειδήσεων, συγγραφή και παραγωγή εντύπων, ψηφιακού και ραδιοφωνικού περιοχομένου, για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο της δημοσιογραφίας.

2.

Να παρέχει στους ήδη εργαζόμενους δημοσιογράφους ή σε όσους ενδιαφέρονται για τον κλάδο, την ευκαιρία να αξιολογήσουν κριτικά τα προϊόντα της δημοσιογραφίας.

3.

Να παρέχει τις δεξιότητες ώστε να είστε σε θέση να αναλύετε κριτικά και να κατανοείτε τις δομές και τα πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργεί η δημοσιογραφία.

4.

Να σας επιτρέψει να συνθέτετε γνώσεις από πολλούς διαφορετικούς κλάδους για να τις εφαρμόσετε στη δημοσιογραφία.

5.

Να αναπτύξετε τις ερευνητικές σας δεξιότητες σε επίπεδο Master μέσα από μια ερευνητική διατριβή.

6.

Να σας επιτρέψει να κατανοήσετε σε βάθος τη φύση και τη λειτουργία της δημοσιογραφίας, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

7.

Να σας παρέχει μια πρακτική γνώση των διεθνών σχέσεων που σχετίζονται με τη θεματολογία των κεντρικών ειδησεογραφικών οργανισμών.

8.

Να σας βοηθήσει να αναπτύξετε την κατανόηση και τις γνώσεις σας για την πρακτική της Δημοσιογραφίας διεθνώς.

9.

Να σας προσφέρει μια ευκαιρία να αξιολογείτε και να αναλύετε κριτικά το επάγγελμα της Δημοσιογραφίας όπως ασκείται διεθνώς.

10.

Να σας παρέχει μια εκπαιδευτική εμπειρία που διευκολύνει την ανάπτυξη όλων των φοιτητών ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, σωματικής ικανότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού.

11.

Να αναπτύξετε τις δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και ερευνητικών δεξιοτήτων.

12.

Να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, για μια αποτελεσματική ομαδική εργασία

13.

Να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς προωθούνται τα όρια της γνώσης μέσω της ακαδημαϊκής έρευνας.

14.

Να σας εκπαιδεύσει να αντιμετωπίζετε σύνθετα ζητήματα συστηματικά και δημιουργικά.

15.

Να σας ενθαρρύνει να επιδείξετε πρωτοτυπία στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

  • 1 Year

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα μέσα ενημέρωσης και θα ενισχύσει την κατανόηση και τη συζήτηση σε άλλα μαθήματα του προγράμματος. Θα σας εισαγάγει σε θεωρητικές έννοιες που περιβάλλουν τη μελέτη της δημοσιογραφίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα δοθεί προσοχή σε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδήσεων (από πού προέρχονται οι ειδήσεις, τι τις κάνει «είδηση», κ.λπ.), τον καθορισμό της ατζέντας σε ένα πλαίσιο ειδήσεων, την φύλαξη (για ποιο λόγο εξαιρούνται ορισμένες ειδήσεις), την αναπαράσταση και τα στερεότυπα, τη χρήση γλώσσας, η επιχείρηση ενός newsroom και οι επιπτώσεις της διαδικτυακής δημοσιογραφίας στην ατζέντα των ειδήσεων. Θα εισαχθείτε επίσης στο Δίκαιο και την ηθική καθώς είναι δύο έννοιες που σχετίζονται με τη δημοσιογραφία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέψει να αποκτήσετε θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες στην έντυπη, διαδικτυακή και ραδιοφωνική δημοσιογραφία:

• Να προσδιορίζετε μια είδηση και να δημιουργείτε μια καλά δομημένη αναφορά
• Να δημιουργείτε ακριβείς αναφορές για έντυπα, ηλεκτρονικά και ραδιοφωνικές εκπομπές.
• Να επιδεικνύετε κριτική κατανόηση της σημασίας της ακρίβειας και των γλωσσικών δεξιοτήτων 
• Να επιδεικνύετε κριτική κατανόηση των δεξιοτήτων της δημοσιογραφίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει μια ενδελεχή κατανόηση των μεθόδων και μεθοδολογιών ακαδημαϊκής έρευνας που είναι κατάλληλες για τη δημοσιογραφική κοινωνική έρευνα και την παραγωγή ερευνητικών εργασιών και διατριβών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αυτό το μάθημα καλλιεργεί τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της πτυχιακή εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των μεθόδων ακαδημαϊκής έρευνας και της παραγωγής ερευνητικών εργασιών. Θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις ερευνητικές σας δεξιότητες και να σας επιτρέψει να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε το αρχικό μέρος της πτυχιακής σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε μια κριτική και σε βάθος κατανόηση της φύσης και της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης σε διεθνές πλαίσιο. Επιτρέπει τη σύγκριση των μέσων ενημέρωσης σε διαφορετικούς πολιτισμούς και των πολιτικών και οικονομικών πλαισίων στα οποία λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης, σε διαφορετικές κοινωνίες. Παρακολουθώντας το συγκεκριμένο μάθημα:

1. Θα αποκτήσετε γνώση και κατανόηση των πολιτιστικών, πολιτικών και οικονομικών επιρροών στα μέσα ενημέρωσης που προσανατολίζονται στις ειδήσεις σε διαφορετικές χώρες.
2. Θα αναλύσετε και αξιολογήσετε πώς αυτές οι επιρροές διαμορφώνουν τη δημοσίευση σημαντικών γεγονότων από τα μέσα ενημέρωσης σε διάφορες χώρες.
3. Θα αναλύσετε και αξιολογήσετε πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν το ρεπορτάζ διεθνών ειδήσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί να σας παρέχει πρακτική εμπειρία στην ομαδική εργασία παραγωγής, ενώ προσφέρει ευκαιρίες για την καλλιέργεις της δημιουργικής και κριτικής σας σκέψης. Θα σας εισαγάγει στο κομμάτι της παραγωγής και έκδοσης περιοδικών, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού που χρησιμοποιείται στον κλάδο. Θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητες γραφής καθώς και να αναπτύξετε τις ικανότητες να αξιολογείτε, να μιμείστε και να καινοτομείτε κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού ενός περιοδικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί να σας παρέχει πρακτική εμπειρία στην ομαδική εργασία παραγωγής, ενώ προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργική και κριτική σκέψη. Θα σας εισαγάγει στον τομέα της παραγωγής και έκδοσης περιοδικών ενώ θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητες γραφής. Παράλληλα θα αναπτύξετε την ικανότητα σας να αξιολογείτε, να μιμείστε και να καινοτομείτε στους τομείς του σχεδιασμού περιοδικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εκπόνηση και υποβολή διπλωματικής εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείστε να υλοποιήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής σας εργασίας θα έχετε την ευκαιρία, επιλέγοντας θέμα το οποίο σχετίζεται με τη Διεθνή Δημοσιογραφία, να συνδυάσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε από τα μαθήματα που παρακολουθήσατε και να παρουσιάσετε ένα πόνημα που αντικατοπτρίζει τόσο τις ακαδημαϊκές όσο και τις πρακτικές γνώσεις σας υπό το πρίσμα της ερευνητικής πρότασης, της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήσατε, της δομής και της συνάφειας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Ελάχιστο πτυχίο 2,2 για κατόχους προπτυχιακού τίτλου σπουδών. Απόφοιτοι με πτυχία σε μη συναφή θέματα θα ληφθούν υπόψη. Οι υποψήφιοι χωρίς προπτυχιακό τίτλο εξετάζονται για άλλα πλεονεκτήματα, όπως διαπιστευμένη προηγούμενη εκπαίδευση σε συναφείς κλάδους μέσω απασχόλησης, εθελοντικών ρόλων κ.λπ. Οι αιτούντες θα προσκληθούν επίσης σε συνέντευξη.

Θα ληφθούν υπόψη και όσοι δεν είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, αλλά έχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Συνήθως απαιτείται τριετή εργασιακή εμπειρία σε σχετικό τομέα.

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

  • Εγγραφή
  • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
  • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
  • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
  • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
  • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας