MBA in Shipping Management

MBA in Shipping Management

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 έτος

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά, Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Παρακολουθώντας το MBA in Shipping Management θα εξειδικευτείτε και θα κατανοήσετε σε βάθος τον κλάδο του Ναυτιλιακού Management, αναπτύσσοντας παράλληλα κριτική σκέψη, η οποία αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιτυχία, την ανάπτυξη αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και την επίλυση προβλημάτων.

Ως απόφοιτος του προγράμματος θα αναπτύξετε και θα ενισχύσετε δεξιότητες όπως αυτή της ανεξάρτητης έρευνας, της άσκησης πρωτοβουλίας και της διάγνωσης αναγκών και προβλημάτων ενώ παράλληλα θα βελτιώσετε τις προοπτικές σας για επιτυχημένη επαγγελματική, εμπορική, επιχειρηματική απασχόληση.

Ο τομέας της ναυτιλίας παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο εξελισσόμενους και απαιτητικούς κλάδους στην Ελλάδα, ζωτικής σημασίας τόσο για την ελληνική όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Δεδομένου ότι περισσότερο από το 90% όλων των εμπορευμάτων μεταφέρονται δια θαλάσσης, η ναυτιλιακή βιομηχανία υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια, τα φορτία και την ανθρώπινη ασφάλεια καθώς και με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που αποσκοπούν στην αποφυγή δαπανηρών φυσικών καταστροφών.

Αυτό σημαίνει ότι οι Managers, που απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να χειρίζονται ταυτόχρονα, θέματα που επηρεάζουν τον Ναυτιλιακό κλάδο και που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία με σκοπό να τα αντιμετωπίζουν όσο το δυνατόν πιο άμεσα, έξυπνα και αποτελεσματικά.

Η Ελληνική αλλά και η Παγκόσμια Ναυτιλία απαιτεί, γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και υπηρεσιών π.χ. νομικών, τραπεζικών, χρηματοοικονομικών, ελεγκτικών, λογιστικών, ασφαλιστικών, ναυπήγησης πλοίων, καθώς και γνώσεις σε θέματα απασχόλησης ακόμα και σε θέματα πολιτικού περιβάλλοντος και συνθηκών. Ως εκ τούτου, υπογραμμίζεται η ανάγκη για εις βάθος γνώση σε αυτά τα πεδία. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “MBA in Shipping Management” καλύπτει πλήρως όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις, προσφέροντάς σας όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Στόχοι

1.

Το πρόγραμμα “ΜΒΑ in Shipping Management” που προσφέρει το IST College, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης, που είναι προσανατολισμένη στον κλάδο της Ναυτιλίας και προσεγγίζει πολυεπίπεδα το αντικείμενο, ώστε ως απόφοιτος να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα σας κάνουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας του κλάδου, ο οποίος είναι ευρύς και δεν περιορίζεται μόνο σε ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με δημοσιευμένα άρθρα, συνολικά η ναυτιλιακή βιομηχανία στην Ευρώπη προσφέρει 615.000 θέσεις άμεσης απασχόλησης και 516.000 θέσεις έμμεσης απασχόλησης, εκ των οποίων οι 190.000 βρίσκονται στην Ελλάδα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται στο IST College περιλαμβάνει μαθήματα βασισμένα σε διαφορετικούς τομείς, που σας παρέχουν σημαντικές και απαραίτητες γνώσεις καθώς και μια πολυδιάστατη, πρακτική προσέγγιση ώστε ολοκληρώνοντας τον κύκλο των σπουδών σας να διαθέτετε όλα τα εφόδια για να είστε επιτυχημένα στελέχη στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο σκοπός του προγράμματος, πέρα από την παροχή μιας άριστης και άρτιας δομημένης εκπαίδευσης, είναι να σας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσετε πρακτικά και σε βάθος τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τα προβλήματα που προκύπτουν καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Γιατί να επιλέξετε το ΜΒΑ in Shipping Management στο IST;

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε workshops και ανοικτές ομιλίες με εισηγητές από τον κλάδο της Ναυτιλίας, να μελετήσετε πραγματικά case studies που αφορούν τη συγκεκριμένη αγορά αλλά και να εκπαιδευτείτε σε ένα Business Facing μοντέλο σπουδών που προωθεί την επιχειρηματικότητα και ενθαρρύνει την καινοτομία.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

MODULES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα σχετικά με τη λήψη αποφάσεων σε μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί εφαρμοσμένο πλαίσιο σχεδιασμού και ελέγχου της ναυτιλίας. Το μάθημα θα σας εισαγάγει στους βασικούς τομείς λειτουργίας των ναυτιλιακών οργανισμών με έμφαση στις βασικές λειτουργίες και στις διαδικασίες που σχετίζονται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τη λήψη αποφάσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό χωρίζεται σε δύο κύριους τομείς: Απασχολησιμότητα & Επιχειρηματικότητα.

Η ενότητα «Απασχολησιμότητα» έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να σας εφοδιάσει με γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες θα βελτιώσετε τις προοπτικές απασχόλησής σας.
Αυτό η ενότητα του μαθήματος ασχολείται με θεματικές, όπως:

 • Ο σχεδιασμός προσωπικής ανάπτυξης και ανάπτυξη της σταδιοδρομίας
 • Η μεταβαλλόμενη φύση του χώρου εργασίας και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργοδοτών
 • Οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Ο τρόπος διαχείρισης του εαυτού σας στην εργασία

Καθ’ όλη τη διάρκεια μαθήματος, ενθαρρύνεστε να αναγνωρίσετε τι έχετε επιτύχει μέχρι τώρα. Πώς μπορείτε να αποδείξετε τα επιτεύγματά σας και τι πρέπει να αναπτύξετε περαιτέρω προκειμένου να βελτιώσετε την απασχολησιμότητά σας.

Η δεύτερη ενότητα «Επιχειρηματικότητα» ασχολείται με την επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση μιας επιχείρησης. Θα αναλύσετε το προφίλ του σημερινού επιχειρηματία, τη φύση, το χαρακτήρα και τα κίνητρά του. Θα μελετήσετε πολλά και διαφορετικά θέματα και ερωτήματα όπως: τι είναι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων; Πώς εκπροσωπείται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η επιβίωση και η ανάπτυξη;

Αυτή η ενότητα του μαθήματος ασχολείται, επίσης, με θεματικές, όπως:

 • Οι πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων ιδεών
 • Οι διάφορες νομικές μορφές και ο ρόλος των εξαγορών και των συγχωνεύσεων
 • Η χρηματοδότηση μιας νέας δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κόστους και των πηγών χρηματοδότησης
 • Η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, η αποτυχία και τα αίτια της καθώς και η αναζήτηση πηγών και συμβουλών.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα διερευνήσετε επίσης πτυχές του μάρκετινγκ που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον επιχειρηματία, όπως η δικτύωση, το “word of mouth” και οι προσωπικές πωλήσεις καθώς και γενικότερα θέματα ιδιαίτερης όμως σημασίας όπως για παράδειγμα το θέμα της οικογενειακής επιχείρησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει την κατανόηση των βασικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών θεμάτων του Ναυτικού Δικαίου και του τρόπου με τον οποίο αυτό επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των εμπορικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Στο τέλος του μαθήματος θα είστε σε θέση να εξηγήσετε τις βασικές αρχές του Ναυτικού Δικαίου οι οποίες αναφέρονται σε αρχές, δικαιώματα, καθήκοντα και ευθύνες στην εμπορική λειτουργία των εμπορικών πλοίων. Θα είστε επίσης σε θέση να γνωρίζετε και κατανοείτε νόμους και κανονισμούς που διέπουν την εμπορική ναυτιλία και τις μεταφορές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει όλες τις επιμέρους ενότητες σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο και τις ευρύτερες τάσεις της ναυτιλιακής οικονομίας καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει η ναυτιλία στις παγκόσμιες θαλάσσιες αλυσίδες εφοδιασμού. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ευρεία και διεξοδική κατανόηση των διεθνών ζητημάτων ναυτιλιακής και εμπορικής πολιτικής, προσφέροντάς σας έτσι ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα και καθιστώντας σας ικανούς να λαμβάνετε και να εφαρμόζετε τις σωστές αποφάσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει δύο επιμέρους ενότητες:

Βασικές αρχές της αγοράς: Αναλύονται οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά νέων πλοίων καθώς και ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η τιμή ενός νέου πλοίου. Θα αναλυθεί η διαδικασία χτισίματος πλοίου με σκοπό να αναγνωριστούν οι δυνατότητες των ναυπηγείων διεθνώς, σε σχέση με οποιαδήποτε αυξητική τάση στις παραγγελίες.

Στρατηγική επισκόπηση: Γίνεται μια ανασκόπηση της υφιστάμενης ναυπηγικής αγοράς, εξετάζοντας τους βασικούς παράγοντες που, τα επόμενα χρόνια, θα επηρεάζουν τις τάσεις δημιουργίας νέων πλοίων και ανανέωσης στόλων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό προσφέρει την απαραίτητη γνώση και τα προσόντα που απαιτούνται για τη διατήρηση ενός υγιούς συστήματος ταξινόμησης και καταγραφής πληροφοριών κοστολόγησης, για την αποτίμηση αποθεμάτων, τη μέτρηση κερδών και τη διευκόλυνση της ευρύτερης διαχείρισης στην επικερδή λειτουργία μιας επιχείρησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως δεδομένο το γεγονός ότι όλοι οι σύγχρονοι managers διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των στρατηγικών για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται μια επιχείρηση ποικίλλει ανάλογα με τον σκοπό της, το μέγεθός της, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, τους πόρους που διαθέτει και το στυλ διαχείρισης. Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε εργαλεία και τεχνικές για να αναλύετε αυτά τα χαρακτηριστικά και να αποκτάτε ολοκληρωμένη εικόνα για μια επιχείρησης καθώς και τι είδους στρατηγική θα πρέπει να ακολουθηθεί στο μέλλον. Θα διερευνήσετε επίσης διάφορες προσεγγίσεις για τη διαχείριση στρατηγικής ,με εφαρμογή σε πραγματικές επιχειρήσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Ship broking σας παρέχει σαφή και πλήρη γνώση των βασικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους οργανισμούς μεσιτείας και ναύλωσης πλοίων ενώ παράλληλα αναλύει τη διαδικασία που απαιτείται σχετικά με τη συλλογή εγγράφων και τους τύπους τεκμηρίωσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει τους βασικούς τομείς χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου και πληρωμών και εξηγεί τις μεθόδους που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων από τις διεθνείς επιχειρήσεις. Επίσης, το μάθημα προσφέρει πρακτικές μεθόδους και τεχνικές που είναι απαραίτητες στα στελέχη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και οργανισμών προκειμένου να ανταπεξέρχονται επιτυχώς στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το μάθημα θα σας εισαγάγει στους βασικούς τομείς λειτουργίας των ναυτιλιακών οργανισμών με έμφαση στις βασικές λειτουργίες και διαδικασίες που απαιτούνται και σχετίζονται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εκπόνηση και υποβολή διπλωματικής εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείστε να υλοποιήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Research Project) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής σας εργασίας θα έχετε την ευκαιρία, επιλέγοντας θέμα του ενδιαφέροντός σας, να συνδυάσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε από τα μαθήματα που παρακολουθήσατε και να παρουσιάσετε ένα πόνημα που αντικατοπτρίζει τόσο τις ακαδημαϊκές όσο και τις πρακτικές γνώσεις σας υπό το πρίσμα της ερευνητικής πρότασης, της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήσατε, της δομής και της συνάφειας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ως απόφοιτος του προγράμματος ΜΒΑ in Shipping Management θα διαθέτετε όλη την επικαιροποιημένη θεωρητική και πρακτική γνώση αλλά και τις κατάλληλες δεξιότητες για να εργαστείτε σε:

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της υπερσύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως ειδικότητας
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο αλλά έχουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης, μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, μετά από συνέντευξη.
 • Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικών IELTS 6.5 ή άλλο πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου.

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών εδώ.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας