MBA in Sports Management

MBA in Sports Management

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 έτος

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά, Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή συνεργασία και ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και το IST College δημιούργησαν το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Sports Management” στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρεται υπό την αιγίδα μιας αθλητικής ομάδας και μάλιστα της κορυφαίας της χώρας. Έμπειρα στελέχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ καθώς και άλλες μεγάλες προσωπικότητες του αθλητικού χώρου διδάσκουν στο IST College, ώστε να μεταλαμπαδεύσουν τις ακαδημαϊκές αλλά κυρίως τις πρακτικές γνώσεις τους στους φοιτητές σχετικά με το sports management και να δημιουργήσουν τους επόμενους MBAers!

Η πρωτόγνωρη αποδοχή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος τόσο από τον αθλητικό χώρο όσο και από το κοινό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ IST College και ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ συνεχίζεται, κατ’ αποκλειστικότητα, για 3η συνεχιζόμενη χρονιά!

Στόχος

1.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια που απαιτούνται προκειμένου να αποτελέστε το “αύριο” του Sports Management. Συγκεκριμένα, θα μάθετε από εξειδικευμένα στελέχη με διοικητικές γνώσεις και σημαντική εμπειρία τα πάντα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας μιας ομάδας, τη διοίκησή της, την οργάνωση αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων, τη διαχείριση του budget, του ανθρώπινου δυναμικού, των social media, του marketing, των χορηγιών και του τρόπου της γενικότερης ανάπτυξής μιας ομάδας.

Γιατί να επιλέξετε το ΜΒΑ Sports Management στο IST;

Δομή Προγράμματος Σπουδών

MODULES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη του στρατηγικού Management στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με έμφαση στον κλάδο του Αθλητισμού. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του μαθήματος θα σας προσφέρουν τη γνώση που συνδέεται άμεσα με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σας. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι ενότητες που θα παρουσιαστούν έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να γνωρίσετε τη δράση της σύγχρονης αθλητικής επιχείρησης μέσα από το συντονισμό των λειτουργιών της, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση του ρόλου του marketing στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα, στον κλάδο του αθλητισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών, γενικών αρχών και των ιδιαιτεροτήτων του marketing. Μέσα από Case Studies και Best Practices κορυφαίων Εταιρειών – Συλλόγων στον χώρο του Αθλητισμού, θα έχεις τη δυνατότητα να λάβεις πρακτική γνώση προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα και στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία του στρατηγικού μάρκετινγκ στον κλάδο του Αθλητισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις βασικές αρχές του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού, της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, του χρηματοοικονομικού ελέγχου καθώς και του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα στάδια σχεδιασμού και διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορούν σε υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και στις πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών. Σε ένα κλάδο με υψηλή ανταγωνιστικότητα και συνεχείς μεταβολές όπως αυτός του Αθλητισμού, η Χρηματοοικονομική Διοίκηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη και επιτυχημένη λειτουργία ενός συλλόγου.

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στον κλάδο του Αθλητισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στις έννοιες της ηγεσίας και της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων με έμφαση στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων. Η Ηγεσία βρίσκεται στη βάση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των επιχειρήσεων σταθεροποιώντας την ικανότητά τους να καινοτομούν και να επιτυγχάνουν υψηλές επιχειρηματικές επιδόσεις. Το μάθημα σάς παρέχει το πλαίσιο και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος και της κουλτούρας που διευκολύνει την καινοτομία σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών, γενικών αρχών και σύγχρονων προσεγγίσεων της ηγεσίας, εστιάζοντας στον κλάδο του αθλητισμού.

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία της Ηγεσίας στον κλάδο του Αθλητισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να σας εξοικειώσει με τις βασικές αρχές που σχετίζονται με τη διαχείριση έργου. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι φάσεις του σχεδιασμού έργων, οι προκλήσεις σε κάθε στάδιο καθώς επίσης και οι τρόποι βελτιστοποίησης. Αναλύονται, επίσης, οι προκλήσεις της διαχείρισης πολλαπλών έργων, η διαδικασία ανάπτυξης του προϋπολογισμού, οι θεωρίες των περιορισμένων πόρων, ο έλεγχος και η διαχείριση κινδύνων, η σύναψη συμβάσεων καθώς και ο σχεδιασμός και η διαχείριση των προμηθειών.

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία της διαχείρισης έργου στον κλάδο του Αθλητισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος αναλύονται οι βασικές έννοιες της διοίκησης ανθρωπίνου κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα θα εξοικειωθείτε με την αποτελεσματική δημιουργία και την ανάπτυξη θέσεων εργασίας στον κλάδο του Αθλητισμού, τα συστήματα αξιολόγησης επίδοσης των εργαζομένων καθώς και του πλάνου ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων. Άλλα θέματα περιλαμβάνουν την επιλογή προσωπικού, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος και κουλτούρας εργασίας. Τέλος, θα αναπτυχθούν έννοιες που εστιάζουν στην ανάπτυξη των νέων, καθώς και των σύγχρονων δεξιοτήτων (soft skills) που πρέπει να διαθέτετε, για να ανταποκριθείτε σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον όπως αυτό του Αθλητισμού.

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία της διοίκησης ανθρωπίνου κεφαλαίου στον κλάδο του Αθλητισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην παρουσίαση και την ανάπτυξη των βασικών αρχών, των τεχνικών και του ρόλου της λογιστικής στον προγραμματισμό και τον έλεγχο των οργανισμών από την πλευρά της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η διαδικασία του προϋπολογισμού και οι τεχνικές αξιολόγησης της απόδοσης, η σχέση κόστους-όγκου-κέρδους, οι μέθοδοι κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC).

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία της λογιστικής στον κλάδο του Αθλητισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στη διοίκηση λειτουργιών στον κλάδο του Αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι έννοιες και οι τεχνικές που εφαρμόζονται στη διοίκηση λειτουργιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι υπηρεσίες τροφοδοσίας, η αναψυχή, οι υπηρεσίες φιλοξενίας, οι πωλήσεις και η εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει το σχεδιασμό και τον έλεγχο των συστημάτων που απαιτούνται για την αποδοτική χρήση των υλικών και των ανθρώπινων πόρων. Εστιάζει επίσης, στην κατανομή των οικονομικών πόρων, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος, αναπτύσσονται οι έννοιες και τα εργαλεία της εμπορικής διαχείρισης και των χορηγιών.

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία της διοίκησης λειτουργιών στον κλάδο του Αθλητισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό θα σας εισαγάγει στην εξέλιξη της διοίκησης αθλητισμού σε συνδυασμό με την ψηφιακή καινοτομία. Θα αποκτήσετε εμπειρία από μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα θα εξοικειωθείτε με την ψηφιακή ορολογία. Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν τη διαδραστικότητα και τις συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας νέας εποχής στον αθλητισμό. Καθώς οι τεχνολογίες και τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής έχουν γίνει μέρος των προσδοκιών μας, οι αποτελεσματικές σχέσεις με τα ΜΜΕ είναι απαραίτητες για όλους τους αθλητικούς οργανισμούς. Τα επιτυχημένα στελέχη στον τομέα του αθλητισμού πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την αποτελεσματική διαχείριση της εκάστοτε επικοινωνιακής στρατηγικής. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστεί η εξέλιξη και η σπουδαιότητα του ρόλου των E-sports.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην ανάλυση των βασικών εννοιών και τα εργαλεία που συνδέονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Στο χώρο του αθλητισμού, διάφοροι παράγοντες έχουν συμβάλει στην αυξανόμενη σημασία της ΕΚΕ για αθλητές, προπονητές, αλλά και αθλητικές διοργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι δεοντολογικές προκλήσεις όπως, το κοινωνικό προφίλ των αθλητών και των συλλόγων, οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την υγεία, την ανάπτυξη κοινοτήτων και κοινωνικών ομάδων, αλλά και την έμφαση στην συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου, μέσα από την εκπαίδευση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εκπόνηση και υποβολή διπλωματικής εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείστε να υλοποιήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Research Project) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής σας εργασίας θα έχετε την ευκαιρία, επιλέγοντας θέμα του ενδιαφέροντός σας, να συνδυάσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε από τα μαθήματα που παρακολουθήσατε και να παρουσιάσετε ένα πόνημα που αντικατοπτρίζει τόσο τις ακαδημαϊκές όσο και τις πρακτικές γνώσεις σας υπό το πρίσμα της ερευνητικής πρότασης, της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήσατε, της δομής και της συνάφειας.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ως απόφοιτος του προγράμματος θα μπορείτε να εργαστείτε σε θέσεις ευθύνης οι οποίες σχετίζονται με τον τομέα του Αθλητικού Management. Ολοκληρώνοντας το MBA in Sports Management θα σας δώσει την ευκαιρία να έχετε μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο του Αθλητισμού, όπως:

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

 • Φυσική παρουσία σε προγραμματισμένο τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος, ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη εκπαίδευση)
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης, συνδυάζοντας τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και τον τρόπο ζωής σας.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 • Πτυχίο Bρετανικού Πανεπιστημίου με βαθμό 2.2 ή αντίστοιχο και τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματική εμπειρία ή τουλάχιστον 5 έτη ουσιαστικής επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις θέσεις ευθύνης.
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών IELTS5 ή άλλο, αντίστοιχου επιπέδου, πιστοποιητικό.

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
 • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας