Premium Diploma in Finance - Banking - AccountingΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 180 ώρες


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του , τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advance από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης


Σκοπός


Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις στους τομείς του Banking και του Finance καθώς επίσης και σε βασικές έννοιες της Λογιστικής/Accounting


Απευθύνεται


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους οικονομικών σχολών, Management και Διοίκησης Επιχειρήσεων που επιθυμούν να εργαστούν στον τραπεζικό κλάδο και σε συναφείς επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα αλλά και σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων, που σχετίζονται με την Γενική Λογιστική, συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, που θα ήθελαν μία εις βάθος γνώση της Λογιστικής και των Εννοιών της.


Εισηγητές


Ο Ευάγγελος Αρβανίτης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας, αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική». Έχει λάβει τρείς υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και έχει υπάρξει για δύο έτη υπότροφος του Ιδρύματος Λεβέντης. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα της νομισματικής πολιτικής, αξιολόγησης επενδύσεων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διεθνούς τραπεζικής και χρηματοοικονομικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται κυρίως προς την διαφάνεια των Κεντρικών Τραπεζών και των καναλιών μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς επίσης, και θεμάτων που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελληνική κρίση μέσα από την ενασχόλησή του στο ΕΛΙΑΜΕΠ, στο οποίο διετέλεσε υπότροφος ερευνητής. Έχει κάνει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ έχει εργασθεί ως αναλυτής χρηματοοικονομικών και ανάλυσης δεδομένων στην εταιρεία ICAP.

 

Ο Γεώργιος Βουσινάς είναι Διδακτορικός Ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Τραπεζικό Στέλεχος με πολυετή διδακτική και εργασιακή εμπειρία. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και παρουσιάσεις τόσο σε εγχώρια όσο και διεθνή συνέδρια. Είναι πιστοποιημένο Στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος σε θέματα παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και εκπόνησης χρηματοοικονομικών αναλύσεων, ενώ είναι κάτοχος διεθνών πιστοποιήσεων στην Τραπεζική και στον Εσωτερικό Έλεγχο.

Οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της ΑΣΟΕΕ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, MSc σε χρηματοοικονομικά και τραπεζική από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, υποψήφια του Level III, της παγκοσμίως αναγνωρισμένης επαγγελματικής πιστοποίησης CFA (Chartered Financial Analyst). Με 20ετή επαγγελματική εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στον κλάδο των χρηματοοικονομικών, ειδικευμένη στους τομείς των εταιρικών χρηματοδοτήσεων, στην ανάλυση πιστωτικού κινδύνου, στις εταιρικές αναδιοργανώσεις, επιχειρηματικά σχέδια, μοντέλα χρηματοοικονομικών προβλέψεων και αποτίμησης εταιριών, αναδιαρθρώσεις-αναχρηματοδοτήσεις δανεισμού.

Ο Νικόλαος Μπέλεσης είναι διδάκτωρ λογιστικής του πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστικής και εργάζεται ως Audit Manager στην εταιρία Ορκωτών Λογιστών Moore Stephens. Ειδικεύετε στον λογιστικό έλεγχο ναυτιλιακών επιχειρήσεων έχοντας προϋπηρεσία στον κλάδο άνω των δέκα ετών. Επίσης ασχολείται με την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της λογιστικής συγγράφοντας άρθρα και συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια.

Ο Γιάννης Κοντάκος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά και ιδρυτής του γραφείου συμβούλων «Kontakos Management Consultants». Η «Kontakos M.C.» επικεντρώνεται στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην οικονομική διαχείριση, στην εκπόνηση Marketing & Business Plans, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην εκπαίδευση στελεχών.

Ο Σοφοκλής Κωτούλας διαθέτει αξιόλογη διδακτική εμπειρία (πάνω από 5000 παρουσιάσεις, περισσότερες από 20000 ώρες) σε θέματα λογιστικής, εργατικών, φορολογίας, διοικητικής λογιστικής, κοστολόγησης, υπολογιστών, και σε πολλά άλλα θέματα business ( τόσο σε θεωρητικό όσο και σε μηχανογραφημένο επίπεδο).
Είναι συγγραφέας βιβλίου λογιστικής για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει πιθανά θέματα του διαγωνισμού στον τύπο.
Έχει εργαστεί ως λογιστής ως σύμβουλος μηχανογράφησης επιχειρήσεων, και ως επαγγελματίας εισηγητής σεμιναρίων.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στα χρηματοοικονομικά (Μάντσεστερ, Αγγλία), και είναι απόφοιτος του τμήματος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων στην βιομηχανική Πειραιά.

Πιστοποιημένος εισηγητής EPR από την Softone, Μηχανογράφος με πολύχρονη εργασιακή και διδακτική εμπειρία σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων.

Πιστοποιημένος εισηγητής EPR από την Softone, Μηχανογράφος με πολύχρονη εργασιακή και διδακτική εμπειρία σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων.


Συνοπτικό Πρόγραμμα


Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα

 • Μαθηματική Κατασκευή Χρηματοοικονομικών Υποδειγμάτων – Προβλέψεις
 • Τραπεζικές Συναρτήσεις στο excel

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις- Μέθοδοι Πρόβλεψης

Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις

 • Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων – Στρατηγικές Ισορροπίας

Εσωτερικός Έλεγχος

 • Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο
 • Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών
 • Αναγνώριση & Αξιολόγηση Κινδύνων
 • Σχεδιασμός & Διαχερίση της Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (Αναγνώριση Ελεγκτικού Χώρου, Πρόγραμμα Ελέγχου, Είδη Ελέγχων, Διεξαγωγή Ελέγχου, Εκθέσεις)

Χρηματοοικονομική Λογιστική

 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Αγορές Χρήματος και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου: επισκόπηση – προσέγγιση στις επενδύσεις μέσω διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αγορές χρήματος, επενδυτικές κατηγορίες & προιόντα
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου: απόδοση και κίνδυνος (Μέρος 1ο) – υπολογισμός και ερμηνεία βασικών μεθόδων μέτρησης αποδόσεων
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου: απόδοση και κίνδυνος (Μέρος 2ο): συστημικός και μη-συστημικός κίνδυνος, υπολογισμός και ερμηνεία beta, CAPM – capital asset pricing model
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου: βασικές αρχές σχεδιασμού & δημιουργίας: δήλωση επενδυτικής πολιτικής – IPS investment policy statement
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου: πρακτικά παραδείγματα-εργαστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα

 • Αγορές παραγώγων και εργαλεία: ορισμός παραγώγων, “forwards”, “futures”, “options”, “swaps”
 • Βασικές αρχές τιμολόγησης και αποτίμησης παραγώγων – pricing & valuation
 • Εφαρμογές διαχείρισης κινδύνου μέσω στρατηγικών χρήσης παραγώγων (hedging)

Τραπεζική Οικονομική

Α’ Μέρος

 • Οικονομική Δραστηριότητα & Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Ο Διαμεσολαβητικός Ρόλος των Τραπεζών
 • Τραπεζικές Εργασίες και Προϊόντα-Τραπεζικοί λογαριασμοί
 • Τραπεζικοί Κίνδυνοι: Πιστωτικός Κίνδυνος
 • Το Σύστημα Πιστοδοτήσεων μίας Τράπεζας- Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας
 • Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας Ιδιώτη – Εταιρίας: Case Studies (Lab)

B’ Μέρος

 • Τραπεζικό Σύστημα και Κεντρική Τράπεζα
 • Ρύθμιση και Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
 • Νέο Εποπτικό Πλαίσιο Τραπεζών: Βασιλεία ΙΙ, IFRS 9
 • Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοδότηση
 • Η Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2008 – Σύγχρονες Προεκτάσεις

 • Βασικές Αρχές, Έννοια και Σκοπός της Λογιστικής
 • Οι οικονομικές μονάδες και οι διακρίσεις τους
 • Παρουσίαση των βασικών αρχών και του κύριου περιεχομένου των Ε.Λ.Π
 • Ανάλυση Έννοιας επιταγής, συναλλαγματικής, γραμματίου
 • Κατηγορίες και Ομάδες Λογαριασμών
 • Ενεργητικό, Παθητικό και Καθαρή Θέση και υποκατηγορίες τους
 • Ημερολόγια και Ισοζύγια Λογιστικής
 • Στοιχεία του Ισολογισμού
 • Κεφάλαιο Κίνησης
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Η έννοια των απογραφών και η συσχέτισή τους με τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Ανάλυση όλων των λογιστικών Υποσυστημάτων (Μητρώο Παγίων, Πελάτες, Προμηθευτές, Επιταγές, Βιβλίο Αποθήκης)
 • Πρακτικά Παραδείγματα Εγγραφών και Κατάρτισης Ισοζυγίου και Ισολογισμού
 • Διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών βάση ΕΛΠ/ΕΓΛ
 • Στοιχεία του Ισολογισμού
 • Ανάλυση του Λογιστικού Σχεδίου
 • Λογιστική Οδηγία και Εγκύκλιος εφαρμογής Ε.Λ.Π
 • Διεργασία του Budgeting: Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό
 • Η πρόβλεψη των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και κανάλι. Η στοχοθέτηση των
 • πωλήσεων ανά προϊόν και πελάτη
 • Υπολογισμός των όλων των κατηγοριών εξόδων
 • Ετοιμασία ταμειακού προγράμματος (Cash Flow) και υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης
 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Η σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
 • Οι προβλέψεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Ανάλυσης
 • Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής) με βάση τον προϋπολογισμό
 • Φόρμες σε Excel για τους υπολογισμούς και την αυτόματη σύνθεση όλων των καταστάσεων –
 • Εσόδων και Εξόδων – στην τελική μορφή του Προϋπολογισμού
 • Σύστημα Reporting των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού. Οι φόρμες αναφορών και η μεθοδολογία αποκατάστασης των αποκλίσεων:
 • Profit & Loss statement.Ανάλυση κόστους
 • Cash Flow, Report επενδύσεων (CAPEX)
 • Δάνεια (Loan report, επιτόκια, εξασφαλίσεις)
 • Ισολογισμός
 • Παραγωγές (report ανά γραμμή παραγωγής)
 • Αποθέματα (report ανά κατηγορία, διαφορές)
 • Reports ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος (μερίδια αγοράς, αξιολόγηση ανταγωνισμού κλπ)
 • Λοιποί λειτουργικοί δείκτες αποδοτικότητας
 • Οι έννοιες του contribution margin και EBITDA
 • Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών
 • Πως χρησιμοποιείται ο Προϋπολογισμός για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας και την εκχώρηση δικαιοδοσιών στα στελέχη.
 • Eισαγωγή στο πλαίσιο και την φιλοσοφία των Δ.Λ.Π
 • Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Λ.Π
 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
 • Ανάλυση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων
 • Λογιστικές πολιτικές και Λογιστικές Εκτιμήσεις
 • Αναλυτική αναφορά στα βασικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
 • Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
 • Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
 • Αποθέματα
 • Ανάλυση Αναβαλλόμενης Φορολογίας
 • Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
 • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
 • Προγράμματα παροχών αποχωρήσεως
 • Κόστος δανεισμού
 • Μισθώσεις
 • Έσοδα
 • Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
 • Kέρδη ανά μετοχή
 • Χρηματοοικονομικά Μέσα
 • Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων Συνδεδεμένων Μερών
 • Συμβάσεις εργασίες
 • Συμβατικό, Νόμιμο Ωράριο
 • Ωρομίσθιο, Ημερομίσθιο
 • Υπερεργασία, Υπερωρία, Έννοια και Υπολογισμοί
 • Προσλήψεις, Απολύσεις
 • Αμοιβή Κυριακής, Αργίας, Νυκτερινής εργασίας, Έννοια και Υπολογισμοί
 • Ετήσια Άδεια, Κατάτμηση & Μεταφορά Αδείας
 • Επίδομα Αδείας
 • Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων
 • Ασθένεια – Εγκυμοσύνη – Ατύχημα
 • Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης και Φορολογία της
 • Άδειες εργαζομένων
 • Υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ-Ηλεκτρονικές υποβολές

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 • Άνοιγμα εταιρίας, παραμετροποίηση αρχείων, άνοιγμα χρήσης
 • Άνοιγμα προμηθευτών, τρίτων, πιστωτών
 • Άνοιγμα πελατών
 • Άνοιγμα ειδών αποθήκης
 • Άνοιγμα πωλητών, καθορισμός στόχων, παρακολούθηση προόδου
 • Παραστατικά διακίνησης : Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Ακυρωτικά κτλ.
 • Παραστατικά διακίνησης : Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Ακυρωτικά κτλ.
 • Παραστατικά ταμειακής διαχείρισης: Αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις είσπραξης, λιανική πώληση κτλ
 • Κύκλωμα αξιογράφων: Επιταγές, γραμμάτια, υποσχετικές κτλ
 • Απογραφή αποθήκης – πελατών, προμηθευτών, κλεισίματα
 • Ισοζύγιο – καρτέλες αποθήκης, πελατών – προμηθευτών
 • Ταμειακές ροές, παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων, ενηλικίωση υπολοίπου
 • Διαδικασία δημιουργίας αρχείου ΜΥΦ, ηλεκτρονική αποστολή του
 • Ειδικές συναλλαγές πελατων, προμηθευτών, πιστωτών
 • Εκτυπώσεις πιστωτών, χρεωστών

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Άνοιγμα εταιρίας, χρήσης, καθορισμός βασικών παραμέτρων και αρχείων
 • Μητρώο παγίων, υπολογισμός αποσβέσεων
 • Άνοιγμα ενδεικτικών λογαριασμών στο λογιστικό σχέδιο
 • Δημιουργία λογιστικών εγγραφών, απλών και σύνθετων
 • Δημιουργία πρότυπων άρθρων ,Τακτοποίηση και διόρθωση λογιστικών άρθρων
 • Γενικά και αναλυτικά καθολικά, καρτέλες λογαριασμών
 • Συμφωνίες λογιστικής με εμπορική διαχείριση
 • Σύνταξη προσωρινών, προσαρμοσμένου και οριστικών ισοζυγίων
 • Εργασίες τέλους χρήσεως- κλεισίματα και ισολογισμός,
 • Γέφυρες μεταξύ λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης
 • Οριστικοποίηση εγγραφών, θεωρημένα ισοζύγια

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ

 • Παράμετροι εσόδων-εξόδων, στήλες βιβλίου
 • Λογαριασμοί εσόδων-εξόδων
 • Κινήσεις εσόδων εξόδων
 • Εκτυπώσεις Εσόδων-εξόδων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL Επιπέδου ADVANCE

                                                                

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
 • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
 • e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το σεμινάριο διεξάγετε στις ΝΕΕΣ μας εγκαταστάσεις δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ (Λ.Συγγρού 68)


Εκδήλωση ενδιαφέροντος