ΜBA In Tourism And Hospitality Management

ΜBA in Tourism and Hospitality Management

DURATION OF STUDIES

16 months

LANGUAGE OF TEACHING

Greek

START

November 2021

ATTENDANCE

Part Τime

LOCATION

Athens, Greece

ACADEMIC PARTNER

Description

The program ΜΒΑ in Tourism and Hospitality Management (#No 4 Specialized MBA in France), is a 16-month Postgraduate program designed for professionals and executives of the Tourism Industry who want to upgrade their professional profile with a high level of knowledge gaining a competitive advantage in the field of Tourism and Hosting.

Target

1.

Στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στις αρχές και στη μεθοδολογία του σύγχρονου Τουριστικού Management, προσφέροντας σας τα εργαλεία και τις γνώσεις που απαιτούνται για να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις ανάγκες και στις απαιτήσεις οποιασδήποτε επιχείρησης ανήκει στον τουριστικό κλάδο ώστε να εξασφαλίσετε με αυτόν τον τρόπο μία θέση στα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης στη βιομηχανία του Τουρισμού.

Attending the graduate programΜΒΑ in Tourism and Hospitality Management you will acquire the necessary, specialized for the tourism industry, practical and theoretical knowledge in Human Resource Management, Operations Management, Strategic Marketing, Cultural Heritage management, while you will develop strategic thinking and at the same time you will cultivate all the with the academic knowledge will give you the supplies to stand out, gaining senior management positions in Tourism and Hospitality.

Why choose the MBA in Tourism and Hospitality Management at IST College?

Curriculum Structure

  • Year 1

MODULES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος, καλείστε να εκπονήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στόχος είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MBA in Design & Fashion Management. Η εκπόνηση της Διπλωματικής θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε, να στηρίξετε και να ενισχύσετε τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με τη βιομηχανία της μόδας και απαιτεί θεωρητική έρευνα, συλλογή δεδομένων καθώς και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Courses

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος, καλείστε να εκπονήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στόχος είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MBA in Design & Fashion Management. Η εκπόνηση της Διπλωματικής θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε, να στηρίξετε και να ενισχύσετε τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με τη βιομηχανία της μόδας και απαιτεί θεωρητική έρευνα, συλλογή δεδομένων καθώς και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Courses

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος, καλείστε να εκπονήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στόχος είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MBA in Design & Fashion Management. Η εκπόνηση της Διπλωματικής θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε, να στηρίξετε και να ενισχύσετε τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με τη βιομηχανία της μόδας και απαιτεί θεωρητική έρευνα, συλλογή δεδομένων καθώς και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Courses

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος, καλείστε να εκπονήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στόχος είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MBA in Design & Fashion Management. Η εκπόνηση της Διπλωματικής θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε, να στηρίξετε και να ενισχύσετε τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με τη βιομηχανία της μόδας και απαιτεί θεωρητική έρευνα, συλλογή δεδομένων καθώς και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Courses

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος, καλείστε να εκπονήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στόχος είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MBA in Design & Fashion Management. Η εκπόνηση της Διπλωματικής θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε, να στηρίξετε και να ενισχύσετε τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με τη βιομηχανία της μόδας και απαιτεί θεωρητική έρευνα, συλλογή δεδομένων καθώς και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Courses

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος, καλείστε να εκπονήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στόχος είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MBA in Design & Fashion Management. Η εκπόνηση της Διπλωματικής θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε, να στηρίξετε και να ενισχύσετε τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με τη βιομηχανία της μόδας και απαιτεί θεωρητική έρευνα, συλλογή δεδομένων καθώς και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Courses

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος, καλείστε να εκπονήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στόχος είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MBA in Design & Fashion Management. Η εκπόνηση της Διπλωματικής θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε, να στηρίξετε και να ενισχύσετε τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με τη βιομηχανία της μόδας και απαιτεί θεωρητική έρευνα, συλλογή δεδομένων καθώς και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Courses

Attendance

The curriculum is offered with a physical presence at IST but also enables a more flexible way of attending through a modern, flexible and dynamic educational platform, combining lifelong learning with distance learning.

Career prospects

As a graduate of the postgraduate programΜΒΑ in Tourism and Hospitality Management you will gain a significant competitive advantage and you will develop your career in the Tourism Industry as:

You also have the opportunity to create and grow your own business because at IST College we support entrepreneurship and encourage innovation, develop various actions to support our students and alumni in designing and creating new Start Ups.

Enrollment Requirements

Higher Education Degree (University, TEI, Colleges, etc.) from Domestic and / or Foreign Institutions and at least 3 years of work experience or at least 8 years of work experience in a position of responsibility.

Registration Procedure

The registration process is simpler and shorter than ever!

You can register in the following ways:

Α) Online

You can download the registration form hereand send it completed to[email protected], together with the necessary registration documents (to see them press here) and with the proof of deposit of the deposit (to see the bank accounts press here.)

B) By visiting IST

IST Administrative Staff will be at your disposal to assist you with your registration. All you need to do is come to the IST, having with you the necessary registration documents, to see them press here.

Funding & Scholarship Program

The method of payment of the already affordable IST tuition fees is very flexible. In consultation with the financial services of IST, the possibility of partial or one-time payment with a corresponding discount is given.

Also, the Education Counselor will inform you about the economic and social criteria that will ensure you a tuition subsidy of up to 30%, supported by the Student Welfare Fund of IST.

You can also claim one of the offered Scholarships announced by IST on a regular basis, in collaboration with well-known companies and organizations. For more information click here.

It is important to note that by paying your tuition, in addition to attending the courses, you will also enjoy a range of benefits and services at no extra charge such as:

  • Registration
  • Use of IST’s Library
  • Use of IST’s labs
  • Participation in the examination period
  • Use of IST’s educational plattform
  • Issuance of all certificates of study, grades and certificates by both IST and the collaborating University.
  • Participation in seminars, events and conferences held by IST College.

Download the Study Guide(here)

SHARE ON

Take the first step

Close today

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

IST at a Glance!

Φόρμα επικοινωνίας