Επιχειρησιακές και Οικονομικές Επιστήμες

Περιγραφή


Στόχος του IST Collega είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές του Business school  με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και να διευρύνει τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.  Τα προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα ώστε να προετοιμάσουν ικανά διοικητικά στελέχη, άριστους επιστήμονες και κυρίως χαρισματικούς ηγέτες, οι οποίοι θα ενταχθούν επιτυχώς στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
Are you interested studying in IST?
Fill in your personal data or the registration form now!