MBA (Master of Business Administration)

(Arden University)Περιγραφή


Σε μια εποχή που η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και η εξειδίκευση στελεχών και επιχειρηματιών παίζει σημαντικό ρόλο, το πρόγραμμα ΜΒΑ του Arden University αποτελεί ένα διεθνών προδιαγραφών μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με φυσική παρουσία στο IST αλλά συνδυάζει και την εξ αποστάσεως διδασκαλία για όσους επιθυμούν έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης.

Πρωταρχικός του στόχος είναι να γίνετε πτυχιούχοι, εξοπλισμένοι με υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την 30ετή εμπειρία του IST στον τομέα της εκπαίδευσης στελεχών με ειδίκευση στη διοίκηση, καθώς και την εμπειρία τη δική σας στον χώρο των επιχειρήσεων.

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις σπουδές σας λαμβάνετε το πτυχίο σας από το Arden University.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα είναι στα Αγγλικά. Η διδασκαλία στο IST γίνεται εξ ολοκλήρου στα ελληνικά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Full time (12 μήνες)


Στόχος του προγράμματος MBA του Arden University είναι:

 • Να σας παρέχει μια άρτια εκπαίδευση στη διοίκηση και στους διάφορους λειτουργικούς τομείς επιχειρήσεων όπως χρηματοοικονομικά, marketing, διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
 • Να σας αναπτύξει μια σειρά κατάλληλων διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 • Να αξιοποιήσει την εργασιακή εμπειρία σας και να αναπτύξει περαιτέρω τη μαθησιακή σας δεινότητά και τις διοικητικές σας ικανότητες που σχετίζονται με ομαδική εργασία και διεύθυνση τμημάτων
 • Να αναπτύξει τη γνώση σας σε μια πληθώρα από τεχνικές διαχείρισης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να επιλέγετε κριτικά και να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης σε διαφορετικές καταστάσεις/ τομείς των επιχειρήσεων αυτών
 • Να σας εκθέσει σε μια σειρά από σύγχρονα μοντέλα διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων αντικρουόμενων θεωριών και εναλλακτικών θεωρητικών πλαισίων, προκειμένου να αναπτυχθεί η αναλυτική και κριτική σκέψη σας
 • Να σας ενισχύσει την κριτική κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν την οργανωτική απόδοση, την ικανότητα , την εταιρική και επιχειρηματική επιτυχία
 • Να σας παρέχει μια σταθερή βάση για τη μελλοντική καριέρα και προσωπική ανάπτυξη μέσα από τεχνικές προσωπικής ανάπτυξης και στοχαστικής μάθησης
 • Να σας προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασμού της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και της ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης που πηγάζουν από το πρόγραμμα σπουδών.

Το Arden University και το IST διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με επιχειρήσεις μέσω των αποφοίτων τους, καθηγητών τους και συμμετοχών τους σε εκδηλώσεις, όπως Ημέρες Καριέρας κλπ. Το IST συνεργάζεται με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ),  την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ).

Ως φοιτητές, επίσης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο πρώτων θεματικών ενοτήτων, θα εγγραφείτε από το Arden University στο CMI (Chartered Management Institute), προνόμιο που διατηρείτε μέχρι την αποφοίτησή σας από το πρόγραμμα σπουδών.

Οι απόφοιτοι μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες οργανώσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι απόφοιτοι μας, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων επισκέπτονται τακτικά το IST ως ομιλητές στo πλαίσιο των μαθημάτων, αλλά και σε σεμινάρια/διαλέξεις που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο θεωρείται ζωτικής σημασίας δεδομένης της φιλοσοφίας στην οποία βασίζεται το συγκεκριμένο MBA.

Ως απόφοιτοι του προγράμματος ΜΒΑ μπορείτε να ισχυροποιήσετε την ήδη υπάρχουσα θέση σας, να αναβαθμίσετε το ρόλο σας ή να εργαστείτε σε υψηλόβαθμες θέσεις σε :

 • Πολυεθνικές Εταιρείες
 • Τράπεζες
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Βιομηχανίες
 • Βιοτεχνίες
 • Καταστήματα Λιανικής κλπ

Δομή Προγράμματος Σπουδών


To πρόγραμμα ΜΒΑ του Arden University αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες και τη διπλωματική εργασία (Research Project)


 • Personal and Business Transformation
 • Ethical Leadership
 • Managing within a Competitive Environment
 • Leading Transitions
 • Implementing Strategy
 • Sustaining the Business
 • Dissertation (Research Project)

Προϋποθέσεις Εγγραφής


 • Πτυχίο Bρετανικού Πανεπιστημίου με βαθμό 2.2 ή αντίστοιχο,

          και τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματική εμπειρία

ή

 • τουλάχιστον 5 έτη ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις διοίκησης προσωπικού.

 

Επίπεδο Αγγλικών IELTS 6.5 ή αντίστοιχο

Are you interested studying in IST?
Fill in your personal data or the registration form now!