Πληροφορική - Επιστήμη Υπολογιστών

Περιγραφή


Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως ψηφιακή και όλοι αντιλαμβάνονται τις παροχές της και τις δυνατότητές της καθώς και την προσφορά της σε κάθε επιχειρηματικό, επιστημονικό και εργασιακό τομέα. Εκείνοι όμως που γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει «Ψηφιακή Εποχή» είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται ότι κάτω από την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά της αναφύονται τεράστια προβλήματα, που αναφέρονται σε πολυποίκιλες απειλές προς κάθε χρήστη των υπολογιστικών συστημάτων, είτε πρόκειται για ένα απλό χρήστη, είτε για μια μικρή, μεσαία ή και μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, είτε και για το δημόσιο τομέα.
Are you interested studying in IST?
Fill in your personal data or the registration form now!