Diploma in Corporate Public Relations & Event ManagementΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Diploma είναι πιστοποιημένο με Quality Training Label επιπέδου Advance από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Diploma είναι 120 ώρες


Σκοπός


Σκοπός του Diploma in Public Relations & Event Management είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι των Δημοσίων Σχέσεων και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα κανάλια επικοινωνίας φυσικά ή ψηφιακά για την βέλτιστη εφαρμογή των Δημοσίων σχέσεων μιας επιχείρησης και κατ επέκταση των στόχων μιας επιχείρησης

Τέλος οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με την στρατηγική που πρέπει να ακολουθεί μία επιχείρηση για την υλοποίηση ενός project γενικότερα  καθώς επίσης και με την Διοργάνωση Εταιρικών Εκδηλώσεων ειδικότερα.


Απευθύνεται


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων και την διοργάνωση Εταιρικών και μη εκδηλώσεων και σε ελεύθερους επαγγελματίες.
Παρέχει πρακτικές γνώσεις, τεχνικές και ιδέες για άμεση εφαρμογή στην εργασία.


Εισηγητές


Special Guest

Γκαγκάκη Κατερίνα

Η Κατερίνα Γκαγκάκη είναι Επικοινωνιολόγος.
Από την αρχή της επαγγελματικής της πορείας έχει εργαστεί ως Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων σε πολυεθνικούς και ελληνικούς οργανισμούς, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία και τη διαχείριση της εικόνας εταιριών, ΜΚΟ, προϊόντων και φυσικών προσώπων. Σήμερα δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητη Σύμβουλος Διαχείρισης Εικόνας  σε εταιρίες στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και την Κύπρο και ως ραδιοφωνική παραγωγός.

 


Η Βαλεντίνα Κόρδη είναι Προπονήτρια Υψηλής Απόδοσης και Τρόπου Σκέψης (Mindset & High Performance Coach) για επιχειρηματίες, στελέχη και ομάδες εργασίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Human Resource Management και εξειδικεύτηκε στο Strategic Intervention Coaching, στη σχολή Robbins-Madanes Training του Antony Robbins, στην Αμερική, ενώ έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία, ως στέλεχος επιχειρήσεων στην στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού καθώς και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων

Η Δήμητρα Μπαλτούνα είναι επαγγελματίας Εταιρικής Επικοινωνίας με πολυετή εμπειρία στο πεδίο της Στρατηγικής Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων κι εξειδικευμένη στους τομείς Διοίκησης, Event Management, ΜΜΕ & Marketing. Έχει εργαστεί στον κλάδο του πολιτισμού, της άθλησης και της υγείας, της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας κι έχει έντονη εθελοντική δράση.

Εισηγητής σεμιναρίων – MBA (International marketing), RKC, Switzerland & Doctorate (Business Administration), RKC, Switzerland. 

Ο Απόστολος Μπαλάνης, ΒΒΑ, ΜΒΑ, Doctorate in Business Administration, έχει πολύχρονη διεθνή εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε Ελληνικές εταιρίες….

Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Branding & TechnologyMarketing και Στρατηγικής. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της καινοτόμου εταιρίας συμβούλων FEEL the CHANGE group. Δημιουργός της εφαρμογής feelthecity k touristo. Συνιδρυτής και δημιουργός των ηλεκτρονικών περιοδικών magmen και niewsandviews. Ειδικεύεται σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, International MarketingEργασιακή Ψυχολογία, Δημόσιες Σχέσεις, NLP, την CISCO Academy κ.α. Είναι εταιρικό μέλος της ΕΕΔΕ, του ΙΠΕ, του ADNLP, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί για γνωστές στήλες περιοδικών επιχειρηματικότητας.

Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εισηγητής Σεμιναρίων για Πωλήσεις, Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, Marketing, Καινοτομία, Management, Project/Time/Stress/Conflict/Change Management, Διαπραγματεύσεις. Διαθέτει 13-ετή εργασιακή εμπειρία σε τμήματα πωλήσεων & μάρκετινγκ πολυεθνικών & μεγάλων ελληνικών εταιρειών με φαρμακευτικά, βιοτεχνολογικά & καταναλωτικά (FMCG) προϊόντα. Σήμερα εργάζεται ως Medical Representative στην εταιρεία Sandoz – Novartis Hellas S.A. Παράλληλα, είναι Pharma Industry Lead Mentor για το project “Career Orientation for Schools” των 100Mentors.com & Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). 


Συνοπτικό Πρόγραμμα


Α. Project Management – Μέρος 1ο (4 ώρες)

                Εισαγωγή / Γενική Άποψη του Project Management: Ορισμός – Συστήματα – Βασικά Βήματα

                Σχεδιασμός & Προτάσεις για Αποτελεσματικό Project Management

                Αποστολή – Στόχοι – Κίνδυνοι ενός Project

Β. Project Management – Μέρος 2ο (4 ώρες)

                Η χρήση της WBS για το Σχεδιασμό ενός Project

               Χρονοπρογραμματισμός ενός Project

               Χρονοπρογραμματισμός των Υπολογισμών

             Έλεγχος & Αξιολόγηση ενός Project

Γ. Project Management – Μέρος 3ο (4 ώρες)

                Έλεγχος του Έργου μέσω Earned Value Analysis (Ανάλυση Πιστοποιημένης Αξίας)

                Διοίκηση Ομάδας Έργου

                Εφαρμογή του Project Management στην Επιχείρηση

               Ανακεφαλαίωση

Α. Εισαγωγή στο management (4 ώρες)

                Προγραμματισμός

               Οργάνωση

               Ο ρόλος των ομάδων

              Management και Leadership

Β.    Ανάλυση καταστάσεων (4 ώρες)

            Τεχνικές ανάλυσης

            Λήψη αποφάσεων

            Διοίκηση δια στόχων

Γ.   Έλεγχος παραγωγικότητας (4 ώρες)

                Η διαδικασία

                Λήψη αποφάσεων

               Βελτίωση

Δ.   Βελτίωση Δημιουργικότητας (4 ώρες)

                Διοίκηση και Κίνητρα Ανάπτυξης Προσωπικού

                Καινοτομία και management

 • Η σημασία της αποτελεσματικής
 • επικοινωνίας – Μοντέλα επικοινωνίας
 • Κατανόηση συντελεστών επικοινωνίας
 • Στυλ επικοινωνίας
 • Αποτελεσματική αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας (λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, αρνητικό και θετικό feedback)
 • Γλώσσα του σώματος
 • Προφορικές παρουσιάσεις
 • Γραπτή επικοινωνία
 • Αποτελεσματική λήψη μηνυμάτων επικοινωνίας (ενεργή ακρόαση, παράφραση, ερωτήσεις, λήψη feedback)
 • Ορισμοί Δημοσίων Σχέσεων, Στόχος, Λειτουργίες, Κώδικας Δεοντολογίας
 • Προσόντα και ικανότητες των επαγγελματιών Δημοσίων Σχέσεων
 • Εταιρική παρουσία
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις «ενάντια» όλων
 • Ενδοεταιρικές ΔΣ
 • Πως ξεκίνησαν όλα
 • Επικοινωνία: κορωνίδα των ΔΣ
 • Οι άνθρωποι και οι φορείς των ΔΣ
 • Αντιμετώπιση κρίσεων
 • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων και εφαρμογή
 • ΜΜΕ & ΔΣ
 • Δημόσιος βίος & ΔΣ
 • ΔΣ δημόσιων προσώπων
 • Εταιρικές εκδηλώσεις
 • Case studies
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ‘Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • ΚΑΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
 • Εθνικό μάρκετινγκ και διεθνές μάρκετινγκ
 • Στρατηγικό και Τακτικό Μάρκετινγκ
  • Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
  • Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • Πρώτο στάδιο διαδικασίας έρευνας
 • Δεύτερο στάδιο διαδικασίας έρευνας
  • ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  • Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • Έννοια, ορισμοί και παραδείγματαo Επιλογή Στρατηγικής
 • Τι περιλαμβάνει η Στρατηγική
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Ο κύκλος ζωής του προϊόντος στο μάρκετινγκ
 • Η επωνυμία (branding)
  • Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
 • Προσδιορισμός της τιμής
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες της τιμής
 • Τιμολόγηση νέου προϊόντος
  • Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ LOGISTICS
 • Γενικά
 • Κανάλια διανομής
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση των καναλιών διανομής
  • Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • Γενικά
 • Η διαδικασία επικοινωνίας
 • Η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης
 • Ο σχεδιασμός της διαφημιστικής καμπάνιας
 • Από την Προώθηση Πωλήσεων και το Direct Marketing στο Customer Relationship Marketing και στο Digital Marketing
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Event Management: το απόλυτο ομαδικό άθλημα
 • Ας γνωριστούμε: ποιοι είμαστε, εμπειρίες, φιλοδοξίες, ιδανικά αποτελέσματα
 • Βασικές αρχές διοργάνωσης εκδηλώσεων
 • Σχεδιασμός, οικοδόμηση ιδέας, προσδιορισμός κοινού – στόχου
 • Που & πότε
 • Εταιρική Παρουσία – Δημόσιες Σχέσεις – Εκδήλωση: σχέση εξάρτησης
 • Marketing εκδήλωσης
 • Γίνε ο Ηρακλής Πουαρό των εκδηλώσεων
 • Εργαλεία ανάλυσης κι εφαρμογή αποτελεσμάτων
 • Είδη εκδηλώσεων: όσα φαντάζεσαι και όσα δεν φαντάζεσαι
 • The “wedding” list
 • Ticketing: η «πόρτα» των εκδηλώσεων
 • Check in
 • Διαχείριση προϋπολογισμού
 • Διαχείριση έργου: χρονοδιάγραμμα, εγκαταστάσεις, οπτικοακουστικός εξοπλισμός
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού & ομάδες εργασίας εν δράσει
 • Γίνε ο ιδανικός μάνατζερ εκδηλώσεων, μάθε τις αρμοδιότητες σου
 • Διαχείριση κινδύνων και συμβάντων
 • Εταιρικοί σκοποί που υπηρετεί μια εκδήλωση
 • Τα ΜΜΕ κι εμείς
 • Χορηγίες
 • Δώρα & βραβεύσεις
 • Γίνε εθελοντής, αξίζει
 • Feedback – Post event marketing

 • Ποια είναι τα βασικότερα Μοντέλα επικοινωνίας
 • Γιατί αντιδρούμε διαφορετικά?
 • Νόμοι του υποσυνείδητου & η λειτουργία του
 • Σημαντικές λέξεις κλειδιά & η σωστή χρήση τους
 • Αρμονική επικοινωνία? Τρόποι επίτευξης της
 • NLP & Πωλήσεις
 • Διαπραγματεύσεις – Τρόποι για να γίνεται αποτελεσματικότεροι
 • Που χρησιμοποιείται το NLP
 • Συμβουλευτική πώληση – Εισαγωγή και tips
 • Η συμβουλευτική πώληση & η ενεργός επικοινωνία
 • Διαχείρηση Αντιρρήσεων
 • Τύποι πελατών
 • Workshop – role plays
 • Tι είναι κρίση
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Μειώνοντας τις κρίσεις και τις επιπτώσεις τους
 • Συστήματα προειδοποίησης
 • Διαχείριση των ΜΜΕ και της εικόνας μας
 • Σχέδια αντιμετώπισης και ανάκαμψης
 • Η ψυχολογία κατά την διάρκεια της ανάκαμψης
 • Αξιολόγηση της διαχείρισης κρίσης
 • Διαχείριση σκανδάλων
 • Ενδοεταιρικές κρίσεις
 • Case studies
 • Λειτουργία και ο στόχος της διαφήμισης. Ο ρόλος της διαφήμισης στο μείγμα μάρκετινγκ.
 • H διαφήμιση στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ (IMC).
 • Η ιστορία και η εξέλιξη της διαφήμισης. Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τη διαφήμιση. Διοίκηση της διαφημιστικής διαδικασίας. Ο ρόλος του διαφημιστικού brief.
 • Μοντέλα της λειτουργίας της διαφήμισης. Ιεραρχικά μοντέλα επιδράσεων. Μοντέλα επιδράσεων σε συνθήκες υψηλής και χαμηλής ανάμειξης. Πλέγματα σχεδιασμού διαφημιστικής στρατηγικής. Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων.
 • Σχεδιασμός διαφημιστικού προγράμματος.
 • Δημιουργική Στρατηγική: Σχεδιασμός και Εκτέλεση. Ανάπτυξη μηνύματος και τύποι επικλήσεων. Δημιουργική στρατηγική σε διαφορετικά μέσα. Διαφήμιση σε διαδραστικά μέσα.
 • Επιλογή και προγραμματισμός διαφημιστικών μέσων.
 • Αξιολόγηση και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του διαφημιστικού προγράμματος.

Α. Πωλήσεις – Μέρος 1ο (4 ώρες)

 • Εισαγωγή στην διαδικασία της συμβουλευτικής πώλησης
 • Η συμβουλευτική πώληση και η ενεργός επικοινωνία – Follow up στις πωλήσεις

Β. Πωλήσεις – Μέρος 2ο (4 ώρες)

 • Διαχείριση αντιρρήσεων
 • Τύποι πελατών
 • Cross-Selling και Up-Selling: Ορισμός & Τρόποι Αύξησης των πωλήσεών μας από υπάρχοντες και νέους πελάτες μας – Μια συνολική στρατηγική πωλήσεων.
 • Βασικές αρχές για αποτελεσματικό Cross-Selling και Up-Selling

Γ. Πωλήσεις – Μέρος 3ο (4 ώρες)

 • Στάδια Αγοραστικής Συμπεριφοράς: Πως μας βοηθούν στην επικοινωνία μας με τους πελάτες μας.
 • Διαχείριση πελατειακής βάσης – CRM
 • Εισπράξεις απαιτήσεων           

Δ. Πωλήσεις – Μέρος 4ο (4 ώρες)

 • Στρατηγική SOS
 • Αναπαραστάσεις Ρόλων
 • Ανακεφαλαίωση – Καλές πρακτικές – Case studies
 • Ορισμός αλλαγής & τύποι – Τι είναι η διαχείριση αλλαγής;
 • Εμπόδια στην αλλαγή και αντιμετώπισή τους
 • Μοντέλα αποτελεσματικής διαχείρισης της αλλαγής
 • Στρατηγική επικοινωνίας της αλλαγής
 • Η Αλλαγή σαν μέσο επιβίωσης και ανάπτυξης
 • Η ανάγκη των οργανισμών για να αλλάξουν
 • Οι δυνάμεις υποστήριξης
 • Οι φάσεις της διαδικασίας αλλαγής
 • Ο ρόλος της ηγεσίας:
 • Η δημιουργία της καθοδηγητικής ομάδας
 • Η σύνθεση της ομάδας
 • Τα χαρακτηριστικά της

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

 

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 

Το υλικό δίνεται μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, στην οποία ο σπουδαστής αποκτά ατομικούς κωδικούς, με την ολοκλήρωση της εγγραφής του.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Το σεμινάριο διεξάγετε στις ΝΕΕΣ μας εγκαταστάσεις δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ (Λ.Συγγρού 68)

 


Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος