Diploma in Logistics and Supply Chain ManagementΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια του Σεμιναρίου είναι συνολικά 120 ώρες.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του , τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advance από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης


Σκοπός


 • Το σεμινάριο εκτός από τις βασικές αρχές Logistics χρησιμοποιεί δυναμικούς αλγόριθμους και μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας για την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αποδοτικότητα των αποφάσεων. Γίνεται εκτεταμένη χρήση του Excel, και διδάσκονται και βασικές αρχές Project management εστιασμένες στην σωστή και άμεση διακίνηση των αποθεμάτων προς τον τελικό προορισμό.
 • Βασικές αρχές κοστολόγησης και μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, άμεσα και πρακτικά εφαρμοζόμενες στις εκάστοτε εταιρίες.
 • Η έννοια της αποθήκης, του φορτίου, του εμπορευματοκιβώτιου.
 • Κοστολόγηση διαδρομής, κόστος καυσίμου, οδηγού, κόστη διαφόρων τρόπων μεταφοράς.
 • Βασικές αρχές από την Οικονομική των Μεταφορών.
 • Επιπλέον το σεμινάριο «δανείζεται» στοιχεία από την επιχειρησιακή έρευνα και την στατιστική, για την πρόβλεψη ζήτησης, εποχικότητας, εκτάκτων παραγγελιών, συσχέτισης παραγόντων, με άμεση πρακτική εφαρμογή .
 • Επίσης αναλύονται θέματα επιλογής κατάλληλων καναλιών διανομής ανάλογα με τον τύπο, είδος και σκοπό της επιχείρησης. Επιπλέον επεξηγούνται τα Icoterms.

Απευθύνεται


Το σεμινάριο Logistics, Διαχείριση αποθήκης, Εφοδιαστική αλυσίδα, απευθύνεται σε υπεύθυνους αποθήκης, τμήματα αγοραστικών αποφάσεων, τμήματα προμηθειών, τμήματα και κέντρα εφοδιασμού σε δημόσιους οργανισμούς, σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν αισθητά την αποτελεσματικότητα της διανομής, της συντήρησης και διατήρησης αποθεμάτων (προϊόντων, υλικών, εμπορευμάτων, πρώτης ύλης , αναλωσίμων, ειδών οικοδομής και κατασκευής έργων, κτλ).

Επίσης προσδίδει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις επισιτισμού και εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες, ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρίες courier, ναυτιλιακές εταιρίες. Ακόμα απευθύνεται σε σούπερ μάρκετ και μεγάλους προμηθευτικούς οργανισμούς.

Επιπλέον μπορεί να μην γίνεται άμεσα αντιληπτό, αλλά ένα μεγάλο μέρος των Logistics αφορά και τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών, τόσο για την προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού που στηρίζουν την υπηρεσία, αλλά και για τους ανθρώπινους πόρους που είναι και ο κυριότερος παραγωγικός συντελεστής παροχής της υπηρεσίας.


Εισηγητές


Ο Σοφοκλής Κωτούλας διαθέτει αξιόλογη διδακτική εμπειρία (πάνω από 5000 παρουσιάσεις, περισσότερες από 20000 ώρες) σε θέματα λογιστικής, εργατικών, φορολογίας, διοικητικής λογιστικής, κοστολόγησης, υπολογιστών, και σε πολλά άλλα θέματα business ( τόσο σε θεωρητικό όσο και σε μηχανογραφημένο επίπεδο).
Είναι συγγραφέας βιβλίου λογιστικής για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει πιθανά θέματα του διαγωνισμού στον τύπο.
Έχει εργαστεί ως λογιστής ως σύμβουλος μηχανογράφησης επιχειρήσεων, και ως επαγγελματίας εισηγητής σεμιναρίων.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στα χρηματοοικονομικά (Μάντσεστερ, Αγγλία), και είναι απόφοιτος του τμήματος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων στην βιομηχανική Πειραιά.

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχικές σπουδές στο Management of Tourism.Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και εργάζεται ως Τραπεζικό στέλεχος


Δομή Προγράμματος


 • Το διεθνές εμπόριο και ο ρόλους του
 • Μέτρα και ευκαιρίες για την προώθηση του διεθνούς εμπορίου
 • Διακανονισμός φορτωτικών εγγράφων
 • Τρόποι πληρωμής εξωτερικών προμηθευτών
 • Έγγραφα μεταφοράς, Icoterms, έγγραφα μεταφοράς ανά μεταφορικό μέσο
 • Η διαδικασία της πώλησης, οι βασικές ευθύνες του πωλητή και του αγοραστή
 • Συνεργασίες για την προώθηση των εξαγωγών
 • Κανάλια διανομής, αντιπρόσωποι και μεσάζοντες
 • Σύγχρονη τεχνολογία και διεθνές εμπόριο
 • Εξαγωγικό μάρκετινγκ, προώθηση πωλήσεων
 • Ασφάλιση μεταφορών, μεταφορές ειδικών φορτίων

Τα βασικά κόστη κοστολόγησης των καναλιών διανομής: 

 • Κόστος του εκάστοτε μεταφορικού μέσου.
 • Κόστη εταιριών Logistics που αναλαμβάνουν τις μεταφορές και αξιολόγηση των προσφορών τους.
 • Επιλογή της πλέον κατάλληλης προσφοράς.
 • Απόφαση για το αν τα Logistics θα δοθούν σε εξωτερικό συνεργάτη ή αν θα τα αναλάβει ο ίδιος ο οργανισμός.
 • Το κόστος καυσίμων
 • Κόστος οδηγού και εργασιακό κόστος
 • Κόστη συντήρησης μεταφορικού μέσου
 • Λοιπά κόστη Τρόποι υπολογισμού τους.
 • Στρατηγικές μείωσης κόστους, Υπολογισμός χιλιομέτρων απόστασης,
 • Υπολογισμός κόστους ανά μονάδα μέτρησης απόστασης, Υπολογισμός συνολικού κόστους.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμων.

Έννοια και περιεχόμενο εργασιακού κόστους και τρόπος υπολογισμού του.

Τρόπος επιλογής κατάλληλου καναλιού διανομής: 

Ο σχεδιασμός καναλιών διανομής αναφέρεται στα παντός είδους κανάλια για κάθε τύπο Logistics, είτε αναφέρεται σε καταναλωτικά προϊόντα, είτε σε βιομηχανικά, είτε σε ανθρώπινο δυναμικό και αναλώσιμα υλικά. Εξετάζει την επιλογή του κατάλληλου καναλιού σε σχέση με:

 • Την αγορά στόχος, εξέταση υπαρχόντων καναλιών διανομής,
 • τον τρόπο με τον οποίον ο τελικός αποδέκτης επιθυμεί να λάβει το διανεμόμενο προϊόν ή πρώτη ύλη, συνθήκες και φύση του προϊόντος ή του υλικού.
 • Ανάλυση υπαρχόντων καναλιών διανομής, αποδοτικότητάς τους, βαθμός ικανοποίησης του τελικού πελάτη-αποδέκτη από την υπάρχουσα δίοδο διανομής.
 • Μέθοδοι επιχειρησιακής έρευνας και δυναμικών αλγορίθμων για την βελτιστοποίηση των μεθόδων διοχέτευσης.
 • Σχεδιασμός καναλιών ανάλογα με τους στόχους και την στρατηγική της επιχείρησης. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της μεθόδου διοχέτευσης.
 • Είδη και κατηγορίες αποθήκης
 • Είδη και κατηγορίες αποθεμάτων, τρόπος διαχείρισης ανά κατηγορία
 • Ταξινόμηση αποθέματος
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθέματος
 • Κοστολόγηση αποθέματος
 • Άριστο επίπεδο αποθέματος
 • Επιχειρηματικές αποφάσεις σε σχέση με το μέγεθος της αποθήκης
 • Οικονομικά μοντέλα αριστοποίησης της αποδοτικότητας (χωροταξία, όγκος κτλ), ανάλογα με την μορφή αγοράς της εταιρίας, το είδος του αποθέματος, τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.
 • Άριστο επίπεδο παραγγελίας
 • Βαθμός κινητικότητας αποθεμάτων, χρονοσειρές, προβλέψεις αγοράς
 • Διαπραγμάτευση της τιμής αγοράς και των όρων παράδοσης

-Στρατηγική επιλογής κατάλληλων καναλιών διαδρομής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αποθέματος, των συνθηκών ανταγωνισμού και καταναλωτικών συνηθειών. Με ποιον τρόπο αγοράζουν οι καταναλωτές τα προϊόντα μας και πώς θα τους προσεγγίσουμε με τον πλέον αρμόζων τρόπο.

– Υπολογισμός κόστους μεταφορών, διαπραγμάτευση με τους μεταφορείς,   έλεγχος προϋποθέσεων και απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούνται, αξιολόγηση προσφορών μεταφορέων, συγκριτική ανάλυση κόστους και αποδοτικότητας μεταφορών από περίοδο σε περίοδο

-Ανάλυση διαδρομών, κόμβοι και σημεία διανομής,  εύρεση του πλέον αποδοτικού μονοπατιού, αναλυτική κοστολόγηση διαδρομών, έλεγχος του επιμέρους κόστους που απαρτίζει το συνολικό κόστος, τρόποι μείωσής του με ταυτόχρονη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας του δικτύου. Αποφάσεις σχετικά με την τροποποίησή του, διαφοροποίησή του.

-Θεωρία ουράς και αναμονής, εύρεση του αριθμού των ιδανικών κόμβων που χρειάζεται το σύστημα logistics.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ:

Case studies, πρακτική εφαρμογή στο excel, στο word, στο outlook,  Ms Project management

 • Ποσοτικές μέθοδοι,
 • Βασική περιγραφική στατιστική, χρονοσειρές, απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, μέθοδος του ελάχιστου μονοπατιού, μέθοδος του ζευγύοντος δένδρου, μέθοδος Vogel, μέθοδος simplex, μέθοδος του ελάχιστου μονοπατιού, εκθετική εξομάλυνση.
 • Θεωρία ουράς, κατανομή Poisson, άριστος σχεδιασμός σημείων εξυπηρέτησης και κόμβων.
 • Στοχαστικά μαθηματικά μοντέλα για την άριστη ποσότητα υλικών αποθήκης, ελάχιστο επίπεδο παραγγελίας, ιδανικά χρονικά σημεία παραγγελίας, πλάνα αποθήκευσης με βάση την χωρητικότητα της αποθήκης.
 • Διαγραμματικές απεικονίσεις των κινήσεων αποθήκης και των μαθηματικών εξισώσεων με βάση τις οποίες και υπολογίζονται τα σχετικά μεγέθη.
 • Χρηματοοικονομική των Logistics: Καθαρή παρούσα αξία, μελλοντική αξία, προεξοφλητικό επιτόκιο, επιλογή συμφέρουσας επένδυσης σε εξοπλισμό Logistics

  ** Το σεμινάριο κάνει εκτεταμένη χρήση του Excel, του MsProjectManagement και του SPSS.

 • Ιδιαιτερότητες στην διανομή τροφίμων και ποτών. Ανάλωσή τους και τρόπος συντήρησής τους.
 • Ιδανικός αριθμός πελατών στο εστιατόριο, στο ξενοδοχείο, στην κρουαζιέρα. Με βάση αυτόν τον αριθμό, υπολογισμός όλων των αναγκαίων ποσοτήτων υλικών και αναλωσίμων καθώς και ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ιδανικός αριθμός εργαζόμενων για την διεκπεραίωση της εκάστοτε δραστηριότητας. Άριστος αριθμός σερβιτόρων, πάσο, κουζίνα, μπαρμαν κτλ.
 • Υπολογισμός ημερήσιας απορρόφησης υλικών και αναλωσίμων. Εκτίμηση του μέσου όρου διαμονής των πελατών στο ξενοδοχείο, μέσοι χρόνοι παραμονής στο τραπέζι του εστιατορίου ή του μπαρ.
 • Μέσοι χρόνοι και μέση παραγγελία ανά λουόμενου στην ομπρέλα. Μέσοι χρόνοι θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ιδανικός εξοπλισμός θαλάσσιου εξοπλισμού ψυχαγωγίας.
 • Με βάση την εκτίμηση των προαναφερόμενων στοιχείων και της πρόβλεψης της ζήτησης, ακολουθεί ο ολικός σχεδιασμός των Logistics για την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των πελατών.
 • Διαμόρφωση χώρων στεριανών και εν πλω αποθηκών, ψυγείων, και καναλιών διανομής στο ξενοδοχείο, κατάλυμα, και στο πλοίο. Logistics μπαρ πισίνας, εσωτερικού μπαρ, καθαριότητας και καμαριέρας, τόσο στεριανά στα ξενοδοχεία όσο και εν πλω στα πλοία.
 • Ταξιδιωτικά γραφεία: Ιδανικός αριθμός εργαζόμενων στο τηλεφωνικό κέντρο, ιδανικός αριθμός τερματικών εξυπηρέτησης.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες
ΠΑΡΟΧΕΣ

 

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
 • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
 • e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL Επιπέδου ADVANCE με κωδικό QTL-CERT-008-021

 

 

 

 

                                                         

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Tο πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζομένους επιχειρήσεων.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Το σεμινάριο διεξάγετε στις ΝΕΕΣ μας εγκαταστάσεις δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ (Λ.Συγγρού 68)

 


Εκδήλωση ενδιαφέροντος