Σεμινάριο Budgeting & ReportingΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι 12 ώρες.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%


Σκοπός


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια του Προϋπολογισμού και του Συστήματος Αναφορών. Μέσα από την θεωρητική γνώση αλλά και από πρακτικά παραδείγματα οι συμμετέχοντες είτε είναι γνώστες οικονομικών είτε όχι, θα μπορούν να αποκτήσουν αυτονομία.


Απευθύνεται


Σε Επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές, Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίων, Υπεύθυνους Λογιστικών Γραφείων, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πώς οργανώνεται μία επιχείρηση, ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό (BUDGET), μέχρι την βήμα προς βήμα οργάνωση του συστήματος REPORTING.


Εισηγητές


Ο Νικόλαος Μπέλεσης είναι διδάκτωρ λογιστικής του πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστικής και εργάζεται ως Audit Manager στην εταιρία Ορκωτών Λογιστών Moore Stephens. Ειδικεύετε στον λογιστικό έλεγχο ναυτιλιακών επιχειρήσεων έχοντας προϋπηρεσία στον κλάδο άνω των δέκα ετών. Επίσης ασχολείται με την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της λογιστικής συγγράφοντας άρθρα και συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια.


Συνοπτικό Πρόγραμμα


 • Διεργασία του Budgeting: Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό
 • Η πρόβλεψη των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και κανάλι. Η στοχοθέτηση των
 • πωλήσεων ανά προϊόν και πελάτη
 • Υπολογισμός των όλων των κατηγοριών εξόδων
 • Ετοιμασία ταμειακού προγράμματος (Cash Flow) και υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης
 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Η σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
 • Οι προβλέψεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Ανάλυσης
 • Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής) με βάση τον προϋπολογισμό
 • Φόρμες σε Excel για τους υπολογισμούς και την αυτόματη σύνθεση όλων των καταστάσεων –
 • Εσόδων και Εξόδων – στην τελική μορφή του Προϋπολογισμού
 • Σύστημα Reporting των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού. Οι φόρμες αναφορών και η μεθοδολογία αποκατάστασης των αποκλίσεων:
 • Profit & Loss statement.Ανάλυση κόστους
 • Cash Flow, Report επενδύσεων (CAPEX)
 • Δάνεια (Loan report, επιτόκια, εξασφαλίσεις)
 • Ισολογισμός
 • Παραγωγές (report ανά γραμμή παραγωγής)
 • Αποθέματα (report ανά κατηγορία, διαφορές)
 • Reports ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος (μερίδια αγοράς, αξιολόγηση ανταγωνισμού κλπ)
 • Λοιποί λειτουργικοί δείκτες αποδοτικότητας
 • Οι έννοιες του contribution margin και EBITDA
 • Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών
 • Πως χρησιμοποιείται ο Προϋπολογισμός για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας και την εκχώρηση δικαιοδοσιών στα στελέχη.

Τόπος Διεξαγωγής


Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, διεθνών προδιαγραφών, του IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο. ή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος