Τεχνικός Λογισμικού Η/ΥΠεριγραφή


Ο Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ μπορεί να αναλύει προβλήματα, να σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού, κινητών συσκευών και διαδικτύου. Χρησιμοποιεί τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζει τη βάση δεδομένων και φροντίζει για την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων.

Επιπλέον, μπορεί να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της επιχείρησης, καθορίζει στόχους, χρονοδιαγράμματα και κάνει τις αντίστοιχες τεκμηριώσεις.


Επαγγελματικές Προοπτικές


Ο Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ μπορεί να αναλύει προβλήματα, να σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού, κινητών συσκευών και διαδικτύου. Χρησιμοποιεί τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζει τη βάση δεδομένων και φροντίζει για την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων.

Επιπλέον, μπορεί να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της επιχείρησης, καθορίζει στόχους, χρονοδιαγράμματα και κάνει τις αντίστοιχες τεκμηριώσεις.


Συνέχιση Σπουδών


Έχοντας αποφοιτήσει από το πρόγραμμα Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την απόκτηση πτυχίου Bachelor.


Δομή Προγράμματος ΣπουδώνΑ’ Εξάμηνο

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι – ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (PASCAL)
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β’ Εξάμηνο

 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ (C)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (PHOTOSHOP)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ Εξάμηνο

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ (VISUAL BASIC)
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ C++)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ’ Εξάμηνο

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V (CLIENT SERVER ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IDE ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ RDBMS)
 • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VΙ (C#)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης

Are you interested studying in IST?
Fill in your personal data or the registration form now!