Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών



Περιγραφή


Ο Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να εγκαθιστά δίκτυα υπολογιστών, τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα διακομιστών, σε φυσικό ή εικονικό περιβάλλον, να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις, να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης, μπορεί να εγκαθιστά, ρυθμίζει, διαχειρίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και να διασυνδέει τα δύο είδη δικτύων με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Επιπλέον, συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της επιχείρησης, καθορίζει στόχους, χρονοδιαγράμματα και κάνει τις αντίστοιχες τεκμηριώσεις.


Επαγγελματικές Προοπτικές


Σε μια εποχή που οι υπολογιστές είναι απαραίτητο εργαλείο κάθε επιχείρησης η ανάγκη για διαχείριση του δικτύου και σωστή λειτουργία των υπολογιστών είναι σημαντική.

Ως απόφοιτος θα μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση ή να απασχοληθείς σε:

 • Δημόσιες Επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ κλπ
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Βιομηχανίες
 • Πολυεθνικές Εταιρείες
 • Τράπεζες
 • Βιοτεχνίες

Καταστήματα Λιανικής κλπ


Συνέχιση Σπουδών


Έχοντας αποφοιτήσει από το πρόγραμμα Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την απόκτηση πτυχίου Bachelor.

Μαθήματα


Α’ Εξάμηνο

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι – ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β’ Εξάμηνο

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ι
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ Εξάμηνο

 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
 • ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ)
 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ’ Εξάμηνο

 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ




Are you interested studying in IST?
Fill in your personal data or the registration form now!