Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της ΝαυτιλίαςΠεριγραφή


Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να σου γνωρίσει το ναυτιλιακό περιβάλλον και να σου προσφέρει τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να μάθεις να εφαρμόζεις τις αρχές της Διοίκησης και των Οικονομικών στον απαιτητικό κλάδο της Ναυτιλίας. Παράλληλα, το πρόγραμμα σε εφοδιάζει και με περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις όπως: το δίκαιο της θάλασσας, η ναυτασφάλιση, οι ναυλώσεις, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η επιβατηγός ναυτιλία κλπ, προκειμένου ολοκληρώνοντας τις σπουδές σου να είσαι σε θέση να σταδιοδρομήσεις επιτυχημένα σε επιχειρήσεις με αντικείμενο τη Ναυτιλία.


Επαγγελματικές Προοπτικές


Η Ελληνική Ναυτιλία είναι ο πιο σταθερός πυλώνας της Ελληνικής οικονομίας και ο κλάδος που αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ηγετικός και πιο πετυχημένος.

Ως απόφοιτος του συγκεκριμένου προγράμματος έχεις πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και ταυτόχρονα δυναμικό κλάδο της διεθνούς οικονομίας.

Έτσι, θα έχεις δυνατότητα να  εργαστείς ως:

 • Στέλεχος σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις επιβατηγών ή/και εμπορικών πλοίων,
 • Ναυτικός πράκτορας,
 • Πράκτορας θαλάσσιου τουρισμού,
 • Πράκτορας θαλασσίων ναυτασφαλειών αλλά και ευρύτερα στο Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό κομμάτι που ειδικεύεται στη ναυτιλία.

Συνέχιση Σπουδών


Αποφοιτώντας από το πρόγραμμα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας» έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την απόκτηση πτυχίου Bachelor.

Μαθήματα


Α’ Εξάμηνο

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β’ Εξάμηνο

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ Εξάμηνο

 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 • ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ- ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ’ Εξάμηνο

 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 • ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ- ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ- ΑΡΧΕΙΟ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Are you interested studying in IST?
Fill in your personal data or the registration form now!