Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού ΓραφείουΠεριγραφή


Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να σου παρέχει τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να εφαρμόζεις τις αρχές της λογιστικής επιστήμης με τη βοήθεια λογιστικών, λογισμικών προγραμμάτων καθώς και την ισχύουσα φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Παράλληλα, το πρόγραμμα Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου σε εφοδιάζει με εξειδικευμένες γνώσεις χρηματοοικονομικής διοίκησης, επενδύσεων, φορολογίας κεφαλαίου κλπ.


Επαγγελματικές Προοπτικές


Ως Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου έχεις τη δυνατότητα να εργαστείς σε κάθε λογιστικό γραφείο ή οικονομική διεύθυνση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα αλλά και να απασχοληθείς ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ειδικότερα, ως απόφοιτος του προγράμματος μπορείτε να εργαστείτε σε:

 • Δημόσιες Επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ κλπ
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Βιομηχανίες
 • Πολυεθνικές Εταιρείες
 • Τράπεζες
 • Λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία

Συνέχιση Σπουδών


Έχοντας αποφοιτήσει από το πρόγραμμα Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την απόκτηση πτυχίου Bachelor.

Μαθήματα


Α’ Εξάμηνο

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β’ Εξάμηνο

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ Εξάμηνο

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ’ Εξάμηνο

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ II
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Are you interested studying in IST?
Fill in your personal data or the registration form now!