Ποια είναι τα σημεία διαφοροποίησης του IST College;

Ποια είναι η διάρκεια σπουδών και πώς οργανώνονται;

Απαιτείται κάποια συγκεκριμένη ελάχιστη βαθμολογία στο Απολυτήριο Λυκείου για την εγγραφή στα προπτυχιακά προγράμματα του IST College;

Σε ποια γλώσσα διδάσκονται τα προγράμματα;

Παίρνουν οι φοιτητές αναβολή στράτευση;

Τι καλύπτουν τα δίδακτρα και πώς γίνεται η εξόφλησή τους;

Υπάρχουν υποτροφίες και εκπτώσεις στο IST;

Το IST είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας;

Αναγνωρίζονται τα πτυχία που παίρνουν οι φοιτητές;

Υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο εξωτερικό;

Πέρα από μαθήματα, υπάρχουν άλλες δραστηριότητες στο IST College;

Είμαι φοιτητής σε άλλη σχολή και επιθυμώ να κάνω μετεγγραφή στο IST College. Υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσω τις σπουδές μου ή πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή;

Λόγω προγράμματος, δεν έχω το χρόνο να παρακολουθήσω δια ζώσης το πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχει κάποιο ευέλικτο μοντέλο παρακολούθησης;

Επιθυμώ να επεκτείνω τις γνώσεις μου αλλά έχω περιορισμένο χρόνο. Μπορώ να παρακολουθήσω προγράμματα μικρότερης διάρκειας και να εξελίξω την καριέρα μου και τις γνώσεις μου;

Πως το κολλέγιο υποστηρίζει την επαγγελματική μου σταδιοδρομία;