Στέλεχος Διοίκησης και ΟικονομίαςΠεριγραφή


Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να προσφέρει  στον σπουδαστή τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες, προκειμένου να εφαρμόζει τις αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών καθώς και των Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, ως απόφοιτος του τμήματος θα γνωρίζεις και θα είσαι ικανός  να υποστηρίξεις αποτελεσματικά τόσο την  Διοικητική όσο και την Οικονομική λειτουργία μίας επιχείρησης και μάλιστα σε κάθε ένα από τα βασικά τμήματα που την αποτελούν, όπως είναι :  

 • η Διοίκηση,
 • η Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Οργάνωση,
 • η Επικοινωνία,
 • η Οργάνωση και Διαχείριση των Ανθρωπίνων και λοιπών πόρων κλπ.

 


Επαγγελματικές Προοπτικές


Ως απόφοιτος του Προγράμματος, θα έχεις τη δυνατότητα είτε να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση, είτε να εργαστείς σε Διευθύνσεις διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, όπως για παράδειγμα:

 • Δημόσιες Επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ κλπ
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Βιομηχανίες
 • Πολυεθνικές Εταιρείες
 • Τράπεζες κλπ

Καλύπτοντας θέση σε:

 • Οικονομικό Τμήμα Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων,

Τμήμα Marketing, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων  κλπ


Συνέχιση Σπουδών


Έχοντας αποφοιτήσει από το πρόγραμμα Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την απόκτηση πτυχίου Bachelor.

Μαθήματα


Α’ Εξάμηνο

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β’ Εξάμηνο

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ Εξάμηνο

 • ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ- ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (ΠΑΚΕΤΟ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ’ Εξάμηνο

 • ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (ΠΑΚΕΤΟ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (FRONT/ BACK OFFICE)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις πτυχίο σπουδάζοντας στο IST;
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου ή την αίτηση εγγραφής τώρα!