MBA – Glyndwr University

MBA

Glyndwr University

Περιγραφή

Το MBA συνεχίζει να αποτελεί έναν κορυφαίο τίτλο σπουδών για τους αποφοίτους του κλάδου των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, να χτίσουν ένα portfolio δεξιοτήτων στο Management και να βελτιώσουν τη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία, σε έναν ανταγωνιστικό και ολοένα και πιο παγκόσμιο επιχειρηματικό χώρο. Το MBA του Glyndwr αποτελείται από 3 ξεχωριστές κατευθύνσεις (δες παρακάτω), οι οποίες καλύπτουν τρία βασικά θέματα και παρέχουν τα θεμέλια για μια επιτυχημένη επιχείρηση, δηλαδή τη στρατηγική, τα χρηματοοικονομικά και την ηγεσία.

MBA - Περιλαμβάνει έναν συνδυασμό από μαθήματα «βασικού κορμού» όπως η Στρατηγική, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM). Οι κατευθύνσεις του συγκεκριμένου προγράμματος περιλαμβάνουν επιμέρους ενότητες, οδηγώντας σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ένας οργανισμός απαιτείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Το αποτέλεσμα είναι να αποκτήσεις μια σφαιρική οπτική των επιχειρήσεων με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, τις προοπτικές μάρκετινγκ και της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε ένα πλαίσιο αποτελεσματικής και κριτικής διάδρασης.

MBA (Marketing) – Στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, το Μάρκετινγκ αποτελεί τον βασικό πυρήνα και είναι πλήρως ενσωματωμένο στο πρόγραμμα. Η γενική στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης προσανατολίζεται στα σύγχρονα θέματα των επιχειρήσεων και του Μάρκετινγκ και συνδυάζει παράλληλα, ζητήματα που προκύπτουν στους σύγχρονους χώρους εργασίας. Αυτό διασφαλίζει ένα τριπλό πλαίσιο ανάπτυξης των δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και της γνώσης που είναι προσανατολισμένες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής εργασίας θα έχεις την ευκαιρία να επικεντρωθείς σε ερευνητικό επίπεδο, σε ένα θέμα που σχετίζεται με το Μάρκετινγκ και που θα δώσει αξία στην αγορά συνολικά.

MBA (HRM) - Ομοίως, η κατεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι άνθρωποι αποτελούν τα θεμέλια μιας επιτυχημένης παγκόσμιας οικονομίας και απαιτεί έναν τρόπο σκέψης που υποστηρίζεται από την κατανόηση των πρακτικών HRM, όπου οι επιχειρηματικές γνώσεις και οι βασικές δεξιότητες διαχείρισης είναι σημαντικές. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, σου δίνεται η ευκαιρία να αναλύσεις, συζητήσεις και να κατανοήσεις σε βάθος ποικίλα θέματα HRM τα οποία αποτελούν και τη βάση για τις εργασίες που θα καλεστείς να ολοκληρώσεις. Όταν φτάσεις στο επίπεδο της διπλωματικής εργασίας θα χρειαστεί να βασιστείς σε ένα ερευνητικό θέμα που έχει διεθνή σημασία.

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

 •    Θα έχεις την ευκαιρία να εστιάσεις στις δεξιότητες εκείνες που θα σε βοηθήσουν να εξελίξεις την καριέρα και τις γνώσεις σου.
 •    Θα έρθεις σε επαφή με ένα δίκτυο στελεχών με πολυετή εμπειρία στη σύγχρονη αγορά εργασίας
 •    Θα έχεις την ευκαιρία να συμμετάσχεις σε παράλληλες εκδηλώσεις και masterclassesπου σχετίζονται με τον επιχειρηματικό κλάδο.
 • Το ερευνητικό κομμάτι του προγράμματος σου επιτρέπει να εντοπίσεις, να ερευνήσεις, να αναλύσεις και να προτείνεις ορθές λύσεις σε σχέση με ένα επιχειρηματικό πρόβλημα.
 •    Η διδασκαλία είναι διαδραστική και βασίζεται σε σύγχρονα επιχειρηματικά ζητήματα.

Στόχοι του προγράμματος

Σε όλο το πρόγραμμα σπουδών, δίνεται έμφαση στην εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης, σε επιχειρηματικά σενάρια και σε προβλήματα όπου το ζητούμενο είναι μια αποτελεσματική και λειτουργική λύση.

Για να επιτευχθεί αυτό, το πρόγραμμα στόχο έχει:

 1. Να σου επιτρέψει να μελετήσεις σε βάθος συγκεκριμένες πτυχές του επιχειρηματικού χώρου και να καταφέρεις να επεκτείνεις τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σου μέσω της έρευνας.
 2. Να σου δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξεις σε βάθος τη γνώση ενός νέου θέματος ή πεδίου σπουδών και να αποκτήσεις κριτική επίγνωση των τρεχόντων θεμάτων και εξελίξεων στο θέμα αυτό.
 3. Να σου παρέχει εκπαίδευση στο φάσμα των τεχνικών και των διαδικασιών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή της ακαδημαϊκής έρευνας που σχετίζεται με το αντικείμενο της επιχείρησης και του management.
 4. Να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, μια δεξιότητα της επαγγελματικής ευθύνης, την ακεραιότητα και την ηθική μαζί με την ικανότητα της συνεχούς προσωπικής ανάπτυξης και της προόδου ως εκπαιδευόμενος και να αναλάβεις ανεξάρτητη μελέτη
 5. Να σε βοηθήσει κατά την ανάπτυξη μιας ερευνητικής πρότασης στον τομέα που σε ενδιαφέρει και στην εκτεταμένη έρευνα που περιλαμβάνει μια κριτική ανασκόπησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ή άλλων επιστημονικών αποτελεσμάτων.
 6. Να σε εξοπλίσει με μια σειρά τεχνικών, μεθόδων και δεξιοτήτων που εφαρμόζονται σε επαγγελματικές δραστηριότητες, ως μέσο ενίσχυσης των μελλοντικών προοπτικών απασχόλησης μέσω της επίδειξης της πρωτοτυπίας και της δημιουργικότητας στην ορθή λήψη αποφάσεων.
 7. Να υποστηρίξει την αποτελεσματική επικοινωνία, την άσκηση πρωτοβουλίας και κριτικής σκέψης και την αυτονομία.
 •    Implementing Strategies
 •    Integrated Communications
 •    HRM in Context
 •    Financial Insights & Business Intelligence
 •    Creative Change and Innovation
 •    Emphasising the Environment
 •    Research Methods and Dissertation
 •    Evaluating Risk and Decisions (προαιρετικό)
 •    Strategic Marketing (προαιρετικό)
 •    Customer Continuity and Growth (προαιρετικό)
 •    Resourcing and Talent Management (προαιρετικό)
 •    Reward Management (προαιρετικό)
 •    Contemporary Leadership Themes (προαιρετικό)
 • Το IST συνεργάζεται με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ).

  Οι απόφοιτοι μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες οργανώσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

  Οι απόφοιτοι μας, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων επισκέπτονται τακτικά το IST ως ομιλητές στo πλαίσιο των μαθημάτων, αλλά και σε σεμινάρια/διαλέξεις που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο θεωρείται ζωτικής σημασίας δεδομένης της φιλοσοφίας στην οποία βασίζεται το συγκεκριμένο MBA.

  Ως απόφοιτοι του προγράμματος ΜΒΑ μπορείτε να ισχυροποιήσετε την ήδη υπάρχουσα θέση σας, να αναβαθμίσετε το ρόλο σας ή να εργαστείτε σε υψηλόβαθμες θέσεις σε:

   

  • Πολυεθνικές Εταιρείες & Ομίλους
  • Τράπεζες
  • Εμπορικές Επιχειρήσεις
  • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
  • Βιομηχανίες
  • Βιοτεχνίες
  • Καταστήματα Λιανικής κλπ
 • Πτυχίο IELTS 6.5 και πάνω
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Εργασιακή Εμπειρία

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 • ΓΛΩΣΣΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Το πρόγραμμα είναι στα Ελληνικά. Η διδασκαλία στο IST γίνεται εξ ολοκλήρου στα ελληνικά.

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  1 έτος (full time)