MBA in Shipping Management

MBA

in Shipping Management

Περιγραφή

Παρακολουθώντας το MBA in Shipping Management οι φοιτητές θα εξειδικευτούν και θα κατανοήσουν σε βάθος τον κλάδο του Ναυτιλιακού Management, αναπτύσσοντας παράλληλα κριτική σκέψη, η οποία αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και την επίλυση τρεχόντων προβλημάτων.

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν και θα ενισχύσουν δεξιότητες όπως αυτή της ανεξάρτητης έρευνας, της άσκησης πρωτοβουλίας και της διάγνωσης αναγκών και προβλημάτων ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν τις προοπτικές τους για επαγγελματική, εμπορική, επιχειρηματική απασχόληση.

Ο τομέας της ναυτιλίας παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο εξελισσόμενους και απαιτητικούς κλάδους στην Ελλάδα, ζωτικής σημασίας τόσο για την ελληνική όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Δεδομένου ότι περισσότερο από το 90% όλων των εμπορευμάτων μεταφέρονται δια θαλάσσης, η ναυτιλιακή βιομηχανία υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια, τα φορτία και την ανθρώπινη ασφάλεια καθώς και με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που αποσκοπούν στην αποφυγή δαπανηρών φυσικών καταστροφών.

Αυτό σημαίνει ότι οι Managers, που απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις  και δεξιότητες ώστε να κατανοούν και να χειρίζονται διαφορετικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον γενικό κλάδο όπως τα: οικονομικά, νομικά, χρηματοοικονομικά, ακόμα και το πολιτικό περιβάλλον ώστε να τα αντιμετωπίζουν όσο το δυνατόν πιο έξυπνα και αποτελεσματικά.

Η Ελληνική Ναυτιλία  απαιτεί , επί του παρόντος, γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και υπηρεσιών όπως νομικά, τραπεζικά, χρηματοοικονομικά, ελεγκτικά, λογιστικά, ασφαλιστικά, ναυπηγικά καθώς και θέματα απασχόλησης. Ως εκ τούτου, υπογραμμίζεται η ανάγκη για εις βάθος γνώση σε αυτά τα θέματα και το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “MBA in Shipping Management” καλύπτει πλήρως όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις, προσφέροντας στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες

Το πρόγραμμα “ΜΒΑ in Shipping Management” που προσφέρει το IST College, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης, που είναι προσανατολισμένη στη συγκεκριμένη βιομηχανία και προσεγγίζει πολυεπίπεδα το αντικείμενο, ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους κάνουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας του κλάδου, που είναι ευρύς και δεν περιορίζεται μόνο σε ναυτιλιακές εταιρείες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με δημοσιευμένα άρθρα, στην Ευρώπη η ναυτιλιακή βιομηχανία παρέχει 615.000 θέσεις άμεσης απασχόλησης και 516.000 θέσεις έμμεσης απασχόλησης, εκ των οποίων οι 190.000 βρίσκονται στην Ελλάδα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται στο IST College περιλαμβάνει μαθήματα βασισμένα σε διαφορετικούς τομείς, που παρέχουν στους φοιτητές σημαντικές και απαραίτητες γνώσεις καθώς και μια πολυδιάστατη, πρακτική προσέγγιση ώστε ολοκληρώνοντας τον κύκλο των σπουδών τους να γίνουν επιτυχημένα στελέχη στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ο σκοπός του προγράμματος, πέρα από την παροχή μιας άριστης και άρτιας δομημένης εκπαίδευσης, είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν πρακτικά και σε βάθος τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους του, εκτός από τη γνώση και με τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρίες, για μια καρποφόρα καριέρα σε αυτήν τη μοναδική βιομηχανία των πολλών δισεκατομμυρίων.

Παράλληλα, οι φοιτητές του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε workshops, ανοικτές ομιλίες, με εισηγητές από τον κλάδο της Ναυτιλίας, να μελετήσουν πραγματικά case studies συνδεμένα με τη σύγχρονη αγορά εργασίας αλλά και να εκπαιδευτούν σε ένα Business Facing μοντέλο σπουδών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν όλη τη γνώση και τις δεξιότητες και μπορούν να απασχοληθούν σε:

 •    Ναυτιλιακούς Οργανισμούς
 •    Ναυτιλιακές Εταιρείες & Επιχειρήσεις
 •    Σε Εταιρείες που σχετίζονται με τη διερεύνηση θαλάσσιων ατυχημάτων
 •    Σε Εταιρίες Συμβουλευτικής
 •    Σε Εταιρείες Ανάπτυξης & Διαχείρισης Λιμενικών Λειτουργιών κ.α.

Το μεταπτυχιακό  πρόγραμμα ΜΒΑ in Shipping Management έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να οι φοιτητές:

– Να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την ανάλυση ζητημάτων στον τομέα της ναυτιλίας καθώς και να βρίσκουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές λύσεις στα ζητήματα αυτά.

– Να αναπτύξουν ικανότητες κατανόησης προβλημάτων και δεξιότητες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων και πρωτότυπων λύσεων αναλόγως των καταστάσεων.

– Να αποκτήσουν την ικανότητα συστηματικής και κριτικής σκέψης και αξιολόγησης καθώς και να μάθουν να συμβάλλουν με δικές τους πρωτότυπες σκέψεις στην έρευνα αλλά και στη λειτουργία μίας επιχείρησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

– Να εφαρμόσουν πρωτοτυπία στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης, σε περίπλοκες και απρόβλεπτες καταστάσεις και να μπορούν να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη.

– Να είναι άρτια εκπαιδευμένοι με αίσθημα προσωπικής ευθύνης, ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, στον σχεδιασμό, στην ιεράρχηση και στην εκτέλεση εργασιών.

 Το πρόγραμμα προσφέρεται σε : 

 •    Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας –
  Λ.Συγγρού 68
    (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
   
 •    Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
   
 •     Elearning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της υπερσύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
   
 •    Mixed : Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά. 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Decision Making for Maritime Operations and Investments

Employability and Entrepreneurship

Introduction to Maritime Law

Maritime Economics

Maritime Management and Shipping Markets

International Trade of Goods by Sea

Maritime Policy and Strategy

Ship broking

Ship Risks and Crisis Management

Maritime Shipping and Ports Operations

Project

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 • ΓΝ. Στραβελάκης Διευθύνων Σύμβουλος Merman Maritime Co.

  «Εξετάσαμε προσεκτικά την πρότασή σας σχετικά με το MBA in Shipping Management και μπορώ να πιστοποιήσω ότι τα μαθήματα είναι δομημένα με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μπορούν να εφαρμοστούν σε δημόσιες ή ιδιωτικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις και οργανισμούς. "

 • Δημήτρης Γκρινάτσιος Διευθύνων Σύμβουλος WindForce Maritime Enterprises INC

  «Σας ευχαριστώ που μου κοινοποιήσατε το περιεχόμενο του MBA in Shipping Management. Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν διαφορετικές προκλήσεις. Για να είναι ανταγωνιστικές και να αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις, απαιτούνται στελέχη που διαθέτουν τεχνική και επιχειρηματική γνώση, και Managers με κριτικές δεξιότητες διαχείρισης και επίλυσης πολλαπλών καθημερινών θεμάτων. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αντικαθιστούν σταδιακά την καθαρά τεχνική εκπαίδευση, με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που προσφέρονται κυρίως μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων και εξειδικευμένης γνώσης. Το καινοτόμο πρόγραμμά του IST θα εξοπλίσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ προσωπικά για την πρωτοβουλία να προετοιμάσετε ένα τόσο καινοτόμο πρόγραμμα. "