MBA in Sports Management

MBA

in Sports Management

Περιγραφή

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με το IST College. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή συνεργασία καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και το IST College δημιούργησαν το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Sports Management” στην Ελλάδα, το οποίο γίνεται υπό την αιγίδα μιας αθλητικής ομάδας και μάλιστα της κορυφαίας της χώρας. Έμπειρα στελέχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ καθώς και άλλες μεγάλες προσωπικότητες του χώρου θα διδάσκουν στο IST College, ώστε να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους φοιτητές σχετικά με το sports management και να δημιουργήσουν MBAers!

Παράλληλα, οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Sports Management” θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και να κάνουν πρακτική άσκηση στην ομάδα ή σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες. Στόχος του προγράμματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια προκειμένου να αποτελέσουν το «αύριο» του “Sports Management”. Συγκεκριμένα, θα μάθουν από εξειδικευμένα στελέχη με διοικητικές γνώσεις τα πάντα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας μιας ομάδας, τη διοίκησή της, την οργάνωση αθλητικών γεγονότων, τη διαχείριση του budget, του ανθρώπινου δυναμικού, των social media, του marketing, των χορηγιών και του τρόπου της γενικότερης ανάπτυξής μιας ομάδας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει στη μελέτη του στρατηγικού Management στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με έμφαση στον κλάδο του Αθλητισμού. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσφέρουν στους φοιτητές τη γνώση που συνδέεται άμεσα με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι ενότητες που θα παρουσιαστούν έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον φοιτητή να γνωρίσει τη δράση της σύγχρονης αθλητικής επιχείρησης μέσα από το συντονισμό των λειτουργιών της, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση του ρόλου του marketing στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο του αθλητισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών, γενικών αρχών και των ιδιαιτεροτήτων του marketing. Μέσα από Case Studies και Best Practices κορυφαίων Εταιρειών- Συλλόγων στον χώρο του Αθλητισμού, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να λάβει πρακτική γνώση προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις βασικές αρχές του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού, της ανάλυσης χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, του χρηματοοικονομικού ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα στάδια για το σχεδιασμό και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν σε υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και στις πηγές χρηματοδότησης οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών. Σε ένα κλάδο με υψηλή ανταγωνιστικότητα και συνεχείς μεταβολές όπως αυτός του Αθλητισμού, η Χρηματοοικονομική Διοίκηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη και επιτυχημένη λειτουργία ενός συλλόγου.

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στις έννοιες της ηγεσίας και της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων με έμφαση στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων. Η Ηγεσία βρίσκεται στη βάση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των επιχειρήσεων σταθεροποιώντας την ικανότητά τους να καινοτομούν και να επιτυγχάνουν υψηλές επιχειρηματικές επιδόσεις. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές το πλαίσιο και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος και της κουλτούρας που διευκολύνει την καινοτομία σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών, γενικών αρχών και σύγχρονων προσεγγίσεων της ηγεσίας, εστιάζοντας στον κλάδο του αθλητισμού.

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές που σχετίζονται με τη διαχείριση έργου. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι φάσεις του σχεδιασμού έργων, οι προκλήσεις σε κάθε στάδιο καθώς επίσης και οι τρόποι βελτιστοποίησης. Αναλύονται επίσης οι προκλήσεις της διαχείρισης πολλαπλών έργων, η διαδικασία ανάπτυξης του προϋπολογισμού, οι θεωρίες των περιορισμένων πόρων, ο έλεγχος και η διαχείριση κινδύνων, η σύναψη συμβάσεων και ο σχεδιασμός και η διαχείριση των προμηθειών.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος αναλύονται οι βασικές έννοιες της διοίκησης ανθρωπίνου κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την αποτελεσματική δημιουργία και ανάπτυξη θέσεων εργασίας στον κλάδο του Αθλητισμού, τα συστήματα αξιολόγησης επίδοσης των εργαζομένων καθώς και του πλάνου ανάπτυξης και της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων. Άλλα θέματα περιλαμβάνουν την επιλογή προσωπικού, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος και κουλτούρας εργασίας. Τέλος, θα αναπτυχθούν έννοιες που εστιάζουν στην ανάπτυξη των νέων, καθώς και των σύγχρονων δεξιοτήτων (soft skills) που πρέπει να διαθέτουν, για να ανταποκριθούν σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον όπως αυτό του Αθλητισμού .

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναπτύξει τις βασικές αρχές, τις τεχνικές και το ρόλο της λογιστικής στον προγραμματισμό και τον έλεγχο των οργανισμών από την πλευρά της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα αναλύεται η διαδικασία του προϋπολογισμού και οι τεχνικές αξιολόγησης της απόδοσης, η σχέση κόστους-όγκου-κέρδους, οι μέθοδοι κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC).

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη διοίκηση λειτουργιών στον κλάδο του Αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι έννοιες και οι τεχνικές που εφαρμόζονται στη διοίκηση λειτουργιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι υπηρεσίες τροφοδοσίας, η αναψυχή, οι υπηρεσίες φιλοξενίας, οι πωλήσεις και η εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει το σχεδιασμό και τον έλεγχο των συστημάτων που απαιτούνται για την αποδοτική χρήση των υλικών και των ανθρώπινων πόρων. Εστιάζει επίσης, στην κατανομή των οικονομικών πόρων, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος, θα αναπτυχθούν οι έννοιες και τα εργαλεία της εμπορικής διαχείρισης και των χορηγιών.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην εξέλιξη της διοίκησης αθλητισμού σε συνδυασμό με την ψηφιακή καινοτομία. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το να αποκτήσουν εμπειρία σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης και με την ψηφιακή ορολογία. Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν τη διαδραστικότητα και τις συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας νέας εποχής στον αθλητισμό. Καθώς οι τεχνολογίες και τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής έχουν γίνει μέρος των προσδοκιών μας, οι αποτελεσματικές σχέσεις με τα ΜΜΕ είναι απαραίτητες για όλους τους αθλητικούς οργανισμούς. Τα επιτυχημένα στελέχη στον τομέα του αθλητισμού πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την αποτελεσματική διαχείριση της εκάστοτε επικοινωνιακής στρατηγικής. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστεί η εξέλιξη και η σπουδαιότητα του ρόλου των E-sports.

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αναλύσει τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία που συνδέονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Στο χώρο του αθλητισμού, διάφοροι παράγοντες έχουν συμβάλει στην αυξανόμενη σημασία της ΕΚΕ για αθλητές, προπονητές, αλλά και αθλητικές διοργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι δεοντολογικές προκλήσεις όπως, το κοινωνικό προφίλ των αθλητών και των συλλόγων, οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την υγεία, την ανάπτυξη κοινοτήτων και κοινωνικών ομάδων, αλλά και την έμφαση στην συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου, μέσα από την εκπαίδευση.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 •     Πτυχιούχους όλων των επιστημονικών πεδίων που στοχεύουν σε μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο του Αθλητισμού.
 •     Έμπειρα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Αθλητισμού και θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.
 •    Αποφοίτους επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
 •    Αποφοίτους οικονομικών σχολών και σχολών διοίκησης επιχειρήσεων.
 •    Πρώην ή εν ενεργεία αθλητές που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του αθλητικού Management.

Τρόποι Παρακολούθησης

 Το πρόγραμμα προσφέρεται σε : 

 •    Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας -
  Λ.Συγγρού 68
    (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
   
 •    Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
   
 •     E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της υπερσύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
   
 •    Mixed : Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά. 

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 • The MBA in Sports Management will be awarded by the European International University (EIU) – Paris, France