Follow us:

ΜΒΑ in Sports Management από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και το IST College

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Sports Management”

Έπειτα από την άκρως επιτυχημένη πορεία του πρώτου και του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους και την κάλυψη των συμμετοχών στο 100% του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος «Sports Management» στην Ελλάδα, το οποίο δημιούργησαν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και το IST College, ανακοινώνουμε την έναρξη των εγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Έμπειρα στελέχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ καθώς και άλλες μεγάλες προσωπικότητες του χώρου θα διδάσκουν στο IST College, ώστε να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους φοιτητές σχετικά με το sports management και να δημιουργήσουν MBAers!

Παράλληλα, οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Sports Management” θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και να κάνουν πρακτική άσκηση στην ομάδα ή σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες. Στόχος του προγράμματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια προκειμένου να αποτελέσουν το «αύριο» του “Sports Management”. Συγκεκριμένα, θα μάθουν από εξειδικευμένα στελέχη με διοικητικές γνώσεις τα πάντα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας μιας ομάδας, τη διοίκησή της, την οργάνωση αθλητικών γεγονότων, τη διαχείριση του budget, του ανθρώπινου δυναμικού, των social media, του marketing, των χορηγιών και του τρόπου της γενικότερης ανάπτυξής μιας ομάδας.

The MBA in Sports Management will be awarded by the European International University (EIU) - Paris, France

IST College
Λ.Συγγρού 68 Αθήνα

Μαθήματα

1. MANAGING BUSINESS STRATEGY

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει στη μελέτη του στρατηγικού Management στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με έμφαση στον κλάδο του Αθλητισμού. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του μαθήματος θα προσφέρουν στους φοιτητές τη γνώση που συνδέεται άμεσα με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι ενότητες που θα παρουσιαστούν έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον φοιτητή να γνωρίσει τη δράση της σύγχρονης αθλητικής επιχείρησης μέσα από το συντονισμό των λειτουργιών της, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης.

2. MARKETING MANAGEMENT

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εξέταση του ρόλου του marketing στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο του αθλητισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών, γενικών αρχών και των ιδιαιτεροτήτων του marketing. Μέσα από Case Studies και Best Practices κορυφαίων Εταιρειών- Συλλόγων στον χώρο του Αθλητισμού, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να λάβει πρακτική γνώση προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

3. FINANCIAL MANAGEMENT

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις βασικές αρχές του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού, της ανάλυσης χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, του χρηματοοικονομικού ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα στάδια για το σχεδιασμό και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν σε υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και στις πηγές χρηματοδότησης οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών. Σε ένα κλάδο με υψηλή ανταγωνιστικότητα και συνεχείς μεταβολές όπως αυτός του Αθλητισμού, η Χρηματοοικονομική Διοίκηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη και επιτυχημένη λειτουργία ενός συλλόγου.

4. LEADING ORGANIZATION

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στις έννοιες της ηγεσίας και της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων με έμφαση στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων. Η Ηγεσία βρίσκεται στη βάση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των επιχειρήσεων σταθεροποιώντας την ικανότητά τους να καινοτομούν και να επιτυγχάνουν υψηλές επιχειρηματικές επιδόσεις. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές το πλαίσιο και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος και της κουλτούρας που διευκολύνει την καινοτομία σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών, γενικών αρχών και σύγχρονων προσεγγίσεων της ηγεσίας, εστιάζοντας στον κλάδο του αθλητισμού.

5. PROJECT MANAGEMENT

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές που σχετίζονται με τη διαχείριση έργου. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι φάσεις του σχεδιασμού έργων, οι προκλήσεις σε κάθε στάδιο καθώς επίσης και οι τρόποι βελτιστοποίησης. Αναλύονται επίσης οι προκλήσεις της διαχείρισης πολλαπλών έργων, η διαδικασία ανάπτυξης του προϋπολογισμού, οι θεωρίες των περιορισμένων πόρων, ο έλεγχος και η διαχείριση κινδύνων, η σύναψη συμβάσεων και ο σχεδιασμός και η διαχείριση των προμηθειών.

6. HUMAN CAPITAL MANAGEMENΤ

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος αναλύονται οι βασικές έννοιες της διοίκησης ανθρωπίνου κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την αποτελεσματική δημιουργία και ανάπτυξη θέσεων εργασίας στον κλάδο του Αθλητισμού, τα συστήματα αξιολόγησης επίδοσης των εργαζομένων καθώς και του πλάνου ανάπτυξης και της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων. Άλλα θέματα περιλαμβάνουν την επιλογή προσωπικού, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος και κουλτούρας εργασίας. Τέλος, θα αναπτυχθούν έννοιες που εστιάζουν στην ανάπτυξη των νέων, καθώς και των σύγχρονων δεξιοτήτων (soft skills) που πρέπει να διαθέτουν, για να ανταποκριθούν σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον όπως αυτό του Αθλητισμού .

7. MANAGERIAL ACCOUNTING

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναπτύξει τις βασικές αρχές, τις τεχνικές και το ρόλο της λογιστικής στον προγραμματισμό και τον έλεγχο των οργανισμών από την πλευρά της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα αναλύεται η διαδικασία του προϋπολογισμού και οι τεχνικές αξιολόγησης της απόδοσης, η σχέση κόστους-όγκου-κέρδους, οι μέθοδοι κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC).

8. MANAGING OPERATIONS

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη διοίκηση λειτουργιών στον κλάδο του Αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι έννοιες και οι τεχνικές που εφαρμόζονται στη διοίκηση λειτουργιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι υπηρεσίες τροφοδοσίας, η αναψυχή, οι υπηρεσίες φιλοξενίας, οι πωλήσεις και η εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει το σχεδιασμό και τον έλεγχο των συστημάτων που απαιτούνται για την αποδοτική χρήση των υλικών και των ανθρώπινων πόρων. Εστιάζει επίσης, στην κατανομή των οικονομικών πόρων, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος, θα αναπτυχθούν οι έννοιες και τα εργαλεία της εμπορικής διαχείρισης και των χορηγιών.

9. NEW ERA OF SPORTS

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην εξέλιξη της διοίκησης αθλητισμού σε συνδυασμό με την ψηφιακή καινοτομία. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το να αποκτήσουν εμπειρία σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης και με την ψηφιακή ορολογία. Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν τη διαδραστικότητα και τις συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας νέας εποχής στον αθλητισμό. Καθώς οι τεχνολογίες και τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής έχουν γίνει μέρος των προσδοκιών μας, οι αποτελεσματικές σχέσεις με τα ΜΜΕ είναι απαραίτητες για όλους τους αθλητικούς οργανισμούς. Τα επιτυχημένα στελέχη στον τομέα του αθλητισμού πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την αποτελεσματική διαχείριση της εκάστοτε επικοινωνιακής στρατηγικής. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστεί η εξέλιξη και η σπουδαιότητα του ρόλου των E-sports.

10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SPORTS ETHICS

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αναλύσει τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία που συνδέονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Στο χώρο του αθλητισμού, διάφοροι παράγοντες έχουν συμβάλει στην αυξανόμενη σημασία της ΕΚΕ για αθλητές, προπονητές, αλλά και αθλητικές διοργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι δεοντολογικές προκλήσεις όπως, το κοινωνικό προφίλ των αθλητών και των συλλόγων, οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την υγεία, την ανάπτυξη κοινοτήτων και κοινωνικών ομάδων, αλλά και την έμφαση στην συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου, μέσα από την εκπαίδευση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
 • Πτυχιούχους όλων των επιστημονικών πεδίων που στοχεύουν σε μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο του Αθλητισμού.
 • Έμπειρα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Αθλητισμού και θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.
 • Αποφοίτους επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
 • Αποφοίτους οικονομικών σχολών και σχολών διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Πρώην ή εν ενεργεία αθλητές που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του αθλητικού Management.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ IST

 • Το IST συνεργάζεται επί 30 χρόνια με κορυφαία Πανεπιστήμια προσφέροντας Bachelors &Masters με φοίτηση εξ' ολοκλήρου στη Ελλάδα, στους τομείς: 1) Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες, 2) Επιστήμη Υπολογιστών- Πληροφορική, 3) Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Σπουδές.
 • Στο IST δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων (soft skills), στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
 • Το IST συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες και εφαρμόζει ένα καινοτόμο μοντέλο σπουδών που ονομάζεται "Business Facing" μέσα από το οποίο, η εκπαίδευση των σπουδαστών πραγματοποιείται σε συνθήκες προσομοίωσης με τη σύγχρονη αγορά.
 • Στο IST η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια προσφέροντας βιωματική μάθηση.
 • Στο IST παρέχεται υποστήριξη των μαθημάτων από ειδική πλατφόρμα εκπαίδευσης (E-Learning) και προσφέρονται περισσότερα από 150 σεμινάρια και πιστοποιημένα diplomas.
 • Στο IST η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων ξεπερνά το 85%.