Νέα Ακαδημαϊκή Συνεργασία του IST και του Wiley Group

Νέα Ακαδημαϊκή Συνεργασία του IST και του Wiley Group

Τo IST College διανύοντας το 32ο έτος λειτουργίας του στον χώρο της εκπαίδευσης και πιστό στη φιλοσοφία του για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη νέα ακαδημαϊκή συνεργασία του με το Wiley Group, έναν διεθνούς κύρους εκπαιδευτικό και ερευνητικό φορέα με πάνω από 70 σπουδαία πανεπιστήμια του εξωτερικού στο portfolio του, όπως το University of Bath, το University of Glasgow κα.

H εν λόγω νέα συνεργασία στόχο έχει να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να έχουν μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία μέσω σπουδαίων πανεπιστημίων και εξαιρετικών προγραμμάτων σπουδών, καλλιεργώντας παράλληλα τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτό τους και να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους!

Το Wiley Group δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές, φοιτητές, πανεπιστήμια και σε εταιρείες να επιτύχουν τους στόχους τους σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Για πάνω από 200 χρόνια βοηθάει ανθρώπους και οργανισμούς να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να πετύχουν. Μέσω των προγραμμάτων του, αναπτύσουν ψηφιακές λύσεις εκπαίδευσης, μάθησης, αξιολόγησης και πιστοποίησης ώστε να βοηθήσουν τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις και τα άτομα να μετακινηθούν μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης και να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους.

Η αποστολή τους είναι να βοηθούν τους ανθρώπους να πετυχαίνουν, σε όποιο στάδιο της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και αν βρίσκονται!

“We believe that the most successful people never stop learning” Wiley Group