Πρόγραμμα Voucher Πρώην Εργαζομένων Nutriart

Πρόγραμμα Voucher Πρώην Εργαζομένων Nutriart

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε πρώην εργαζομένους της εταιρείας  Nutriart, καθώς και σε νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών κατόχους επιταγής  Voucher. Κάθε ωφελούμενος που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων δικαιούται να λάβει προσωπική επιταγή κατάρτισης με την οποία αποκτά το δικαίωμα να καταρτιστεί σε θεματικό αντικείμενο που ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές του ανάγκες και σε πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει από το σχετικό Μητρώο παρόχων κατάρτισης.

Ο κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρονικής διάρκειας 300 ωρών και στο τέλος αυτού θα εισπράξει το ποσό των 2.250 ευρώ.  Η ενεργοποίηση της επιταγής θα πρέπει να γίνει έως τις 16 Ιανουαρίου 2016. Στο ακόλουθο link μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκλήση. http://voucher.gov.gr/project/view/id/22