Ψηφιακή Νοημοσύνη και Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή Νοημοσύνη και Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα

Μια διαφορετική και ιδιαίτερα χρηστική Ημερίδα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 στο αίθριο του IST College. Η Ημερίδα κατάφερε να συνδυάσει άρρηκτα τον κλάδο της Επιχειρηματικότητας με αυτόν της Ψηφιακής Ευφυΐας και Νοημοσύνης (Digital Intelligence) προσφέροντας πλήθος παραδειγμάτων από την καθημερινότητα των Οργανισμών και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών προς όφελος τους.

Η Ημερίδα με τίτλο “Digital Intelligence & Digital Skills – Mind the Gap Between the Training and the Platforms”, μέσω της εμπεριστατωμένης και πολύπλευρης θεματολογίας της, κέντρισε το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων, επιτυγχάνοντας την ανάλογη διάδραση μεταξύ κοινού και ομιλητών. Οι ποιοτικές και στοχευμένες εισηγήσεις, ανέπτυξαν θεματολογίες σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των Δεδομένων (Data) για ποιοτικότερες λήψεις αποφάσεων στους Οργανισμούς, την ψηφιακή οργάνωση των δεξιοτήτων που οφείλει να έχει σήμερα ο νέος επαγγελματίας χαρακτηριζόμενος από υψηλό δείκτη Ψηφιακής Νοημοσύνης, την αλληλεπίδραση του κοινού με τον κόσμο του e-banking, αλλά και την διαπίστωση της ετοιμότητας που έχει η κοινωνία ώστε να δεχθεί την επικαρπία των τεχνολογικών επιτευγμάτων που η ίδια έχει δημιουργήσει.

Το IST College, στο πλαίσιο του ποιοτικού διαμοιρασμού της εκπαίδευσης και γνώσης προς το ευρύ κοινό και με επίκεντρο την κοινωνική ευθύνη, θα συνεχίσει να διοργανώνει Ανοικτές Ημερίδες, έτσι ώστε οι δυνητικοί συμμετέχοντες να διαμορφώνουν και να αναπτύσσουν προσόντα και δεξιότητες ανάλογης αυτό-βελτίωσης, προς όφελος δικό τους, αλλά και των κοινοτήτων και κλάδων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.